بيانات در ديدار مردم آذربايجان 26/11/90

بيانات در ديدار مردم آذربايجان 26/11/90
سه شنبه, 12/22/1391 - 10:43
انتخابات پرشور، مشت محكمي به دهان دشمن است,حضور مردم در انتخابات ميتواند كشور را پيش ببرد، از شر دشمن محفوظ و مصون نگه دارد؛ دشمن را در توطئه هاي خودش دچار تزلزل و ترديد بكند؛ دشمن را وادار به عقب نشيني كند,وقتي ملت در راه خدا حركت ميكند، خدا به او كمك مي
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم خوشامد عرض ميكنم به همه ي برادران و خواهران عزيز كه اين راه طولاني را در اين هواي سرد از تبريز و برخي شهرستانهاي ديگرِ آذربايجان قبول زحمت كرديد و فضاي حسينيه ي ما را امروز با حضور خودتان، فضاي معنوي و ملكوتي و عاطفي قرار داديد؛ تشكر و سپاسگزاري ميكنم. هر سال بيست و نهم بهمن براي اين بنده ي حقير اين يادبودِ مطلوب و شيرين را همراه دارد كه در اين مكان محدود با جمعي از عزيزان خود، جوانان عزيز، مردان دلاور و غيور از خطه ي آذربايجان ملاقات ميكنيم؛ براي من بسيار شيرين و مطلوب است اين ديدار. از خداوند متعال مسئلت ميكنيم روز به روز تفضلات خود، هدايتهاي خود، دستگيري هاي خود را نسبت به شما مردم عزيز روزافزون بفرمايد و ان شاءاللَّه همه ي شما به چشم خود آينده هاي روشن تري، شيرين تري، مطلوبتري را در خطه ي ايران عزيز مشاهده كنيد. آنچه كه درسهاي گوناگون و عبرتهاي گوناگون انقلاب و نظام جمهوري اسلامي به ما مي آموزد، مطالب فراموش نشدني و ماندگاري است كه قدم به قدم ملت ما را، مسئولين ما را، شما عزيزان را، بخصوص جوانان را به سوي قله هاي بلند هدايت ميكند. عبرتهاي ما اين را ميگويد، تجربه هاي ما و مشهودات ما، نه فقط معلومات ما، بلكه آنچه به چشم مي بينيم، ما را به اين حقيقت راهنمائي ميكند. يك نمونه كه من لازم ميدانم مطرح كنم، همين راهپيمائي عظيم ملت ايران در بيست و دوم بهمن امسال است. همه گفتند امسال از سالهاي قبل جمعيت بيشتر بودند، پرشورتر بودند، شادمان تر بودند. چرا؟ اين خبرِ يك نفر و دو نفر نيست؛ در تهران، در شهرستانها، در تبريز، اصفهان، مشهد و بقيه ي شهرهاي بزرگي كه ما از آنها خبر داريم، قضيه اينجور است. سؤال اين است كه چرا؟ امسال چه خبر بود كه مردم از سالهاي ديگر گرمتر، گيراتر، مشتاقتر، پرشورتر اين صحنه ي عظيم مردمي را انباشتند و پر كردند؟ پاسخ سؤال براي ما درس آموز است؛ پاسخ اين است كه ملت ايران امسال احساس كرد كه كشورش، نظامش، اسلام عزيزش به اين حضور احتياج دارد. يك جبهه ي دشمنِ عنودِ شرير كه همه ي دستگاه هاي ارتباطي دنيا و رسانه هاي دنيا در مشت اوست و بسياري از سياستمداران دنياي غرب دست نشانده ي اين جبهه ي شرير هستند، يعني جبهه ي سرمايه داران، كارتل داران، تراست داران، كمپاني داران بزرگ، سرمايه داران خونخوار و صهيونيستها، شبكه ي صهيونيست جهاني كه اغلبِ رسانه هاي دنيا و رسانه هاي فوق مدرنِ امروز مثل اين كانالهاي تلويزيوني و بيشتر از همه كانالهاي اينترنتي در اختيار اينهاست؛ متعلق به آنهاست. اينها از مدتها قبل، از ماه ها قبل تبليغات خود را روي اين نقطه متمركز كردند كه ملت ايران نسبت به نظام، نسبت به اسلام، نسبت به هدفهاي اعلام شده، سست شده است. اين را هي تبليغ كردند و به طور مداوم در بوقهاي تبليغاتي خودشان اين حمله را تشديد كردند كه به ملت عزيز ما بباورانند اين دروغ بزرگ را. هدف چي بود؟ هدف اين بود كه عملاً ملت شجاع ايران، ملت مؤمن ايران، ملت امتحان داده ي ايران در عرصه هاي سخت و بزرگ، سست بشود. وقتي ملت سست شد، كشور بي دفاع ميشود؛ وقتي ملت در صحنه نبود، مسئولين تنها ميمانند. هيچ مجموعه ي سياسي اي در دنيا بدون پشتوانه ي ملتهاي خودشان نميتوانند كار كنند، پيش بروند. اينها اين غرض را داشتند. روي خصوص بيست و دوي بهمن هم تكيه كردند، انواع و اقسام حيله هاي تبليغاتي را به كار بردند تا شايد بتوانند اين صحنه ي حضور را خلوت كنند، خاموش كنند، بي رونق كنند؛ مردم اين را فهميدند. آنچه كه انسان را به اعجاب وادار ميكند، آنچه كه انسان را در مقابل عظمت اين ملت كوچك ميكند كه چقدر اين ملت با عظمت است، همين بصيرت و موقع شناسي ملت ايران است. ...(1) اين بصيرت بي نظير مردمي، اين موقع شناسي انسان را دچار اعجاب ميكند. اين است كه ملت را نگه داشته است، اين است كه كشور را حفظ كرده است. ملت ايران فهميد كه امروز دشمن اين هدف را دارد؛ با عمل خود، توي دهن دشمن زد؛ با حضور خود، تبليغات دشمن را خنثي كرد. نوجوان، جوان، پير، كهنسالِ از كارافتاده، زن و مرد، در همه ي كشور آمدند توي عرصه و صحنه ي حضور. طبق گزارشي كه به من دادند - گزارش موثق - اقلاً در هشتصد و پنجاه شهر كشور اين تظاهرات با همين شكل گسترده وجود داشته است كه تلويزيون قادر نيست اين همه را نشان بدهد. اين ملت ايران است، اين بصيرت است، اين موقع شناسي و حضور اين ملت است. اين ملت شكست نخواهد خورد. آنهائي كه بايد پيام را بگيرند، گرفتند. آنهائي كه در مغزهاي الكليِ آفت ديده ي خود خيالاتي براي ملت ايران در سر ميپختند، آنها فهميدند در ايران چه خبر است. البته در تبليغات سعي كردند نگذارند اين حقيقت منعكس بشود، اما آني كه بايد بفهمد، فهميد. دستگاه هاي اطلاعاتي دشمنان ما و سياستگذاران اصلي در كشورهاي معارض با جمهوري اسلامي، فهميدند كه ملت قهرمان ايران اينجور در صحنه است؛ اين جور وسط ميدان حاضر است. البته خواستند نگذارند افكار عمومي دنيا بفهمد. اين هم رسواكننده ي آنهاست؛ اينها همان كساني هستند كه مدعي آزاديِ ارتباطات و اخبار و اطلاعاتند، ادعا ميكنند كه ما خبر را پنهان نميكنيم، خبر را مستور نگه نميداريم، سانسور نميكنيم. خب، اگر سانسور نميكردند، اين جمعيت ده ها ميليوني راهپيمائي سراسر كشور را نميگفتند در تهران هزاران نفر آمدند! اينها هزاران نفر بودند؟! جمعيت ميليوني حاضر در عرصه، در روز بيست و دوي بهمن در تهران هزاران نفر بودند؟! گفتند در كل كشور ايران، صدها هزار! اينها صدها هزار نفر بودند؟! در هر كدام از شهرهاي بزرگ كشور صدها هزار جمعيت جمع شدند، ده ها ميليون انسان آمدند توي صحنه. تبليغات اينجوري است. خب، ما دروغ و تقلب و خدعه و تزويرهاي حقارت آميز را از دشمن كم نديديم؛ از اول انقلاب تا امروز هميشه همين جور بوده؛ باز هم همين جور خواهد بود، لكن هدف آنها برآورده نميشود. پيام صادقانه ي يك ملت وقتي از دل برآمد، اين كار خودش را خواهد كرد. بارها گفتيم، احساس حضور، احساس انقلابي گري، احساس حركت كه با عزم راسخ همراه است، مثل هواي خوش بهاري در همه جا نفوذ خواهد كرد؛ آرام آرام همه را بهره مند خواهد كرد. بفرمائيد، اين نمونه اش در شمال آفريقا و در همه ي كشورهاي عربي و در همه ي دنياي اسلام و در دل هر مسلمان صاحب فكر و هوشمند در اقليتها - اقليتهائي كه در كشورهائي هستند؛ مسلمانها اقليتند - و در كشورهاي اسلامي، كه يكايك دلها در طول اين سالهاي متمادي بتدريج احساس هويت ميكنند، احساس شخصيت ميكنند. اسلام در حركت عظيم خود به يك نقطه ي حساس رسيده است. نسلهاي آينده خيلي چيزهاي بزرگ و مهمي را مشاهده خواهند كرد، دنيا از اين رو به آن رو خواهد شد. اين سياستهاي مسلطِ ماديِ مستكبرانه كه ملتها را به بند كشيدند، اينها بتدريج مضمحل خواهد شد، آب خواهد شد، نابود خواهد شد؛ اين آينده ي دنياست. كانون اصلي هم اينجاست، جوشش اوّلي هم از اينجا شروع شده است و اين ملت ايستاده است. نكته ي اين، ايستادگي و استقامت است. عزيزان من! جوانان من! مردان و زنان غيور تبريز و آذربايجان! نكته ي اصلي، در اين ايستادگي است. ما چرا بيست و نه بهمن را هر سال گرامي ميداريم؟ مسئله اين نيست كه ما ميخواهيم در گذشته توقف كنيم. خيلي از شما جمعيتي كه اينجا هستيد و خيلي از جوانان آذربايجان و شهر تبريز، آن روز را نديدند، درك نكردند، آن روز در دنيا نبودند؛ اما گرامي ميدارند. اين توقف در گذشته نيست، اين نشان دادن خط حركت صحيح به سمت آينده است. و اما تبريز و آذربايجان. مكرر عرض كرديم مردم آذربايجان و به طور مشخص مردم تبريز و بسياري از شهرهاي ديگر آذربايجان، اينها كساني هستند كه از بيش از صد سال قبل در عمده ترين حوادث و تحولات مثبت اين كشور در صف اول قرار داشتند و نقش آفريني كردند؛ از تحريم تنباكو كه مرحوم حاج ميرزا جواد مجتهد تبريزي وارد ميدان شد تا نهضت مشروطيت - چه نهضت مشروطيت اول، چه آنچه كه بعد از استبداد صغير پيش آمد - كانون جوشش مبارزات، آذربايجان بود، شهر تبريز بود. قهرمانان نامدار تبريز توي جيبشان نامه ها و احكام علماي بزرگ را داشتند؛ به آنها استناد ميكردند، تصريح ميكردند، امثال ستارخان و باقرخان؛ حالا غير از علماي بزرگي كه در اين نهضت حضور داشتند. حتّي امثال اين قهرمانان و رزمندگان دلاور آذربايجان تصريح ميكردند كه پيرو علماي دين و پيرو احكام مراجع تقليدند؛ اين آثار و اسناد مسلّمِ باقيمانده ي از آن روز اين را به ما ميگويد. اينجور نبود كه اين حركت يك حركت بي جهت و خودبخودي باشد؛ حركت ديني بود، از روي احساس غيرت ديني بود. همه متدين بودند در سرتاسر كشور، منتها بعضي از نقاط به خاطر خصلتهاي بومي - آن غيرت، آن شجاعت، آن مردانگي - اين حركت ديني را برجسته تر كردند؛ تبريز و آذربايجان اينجور بوده. بعد از آني كه نهضت اسلامي شروع شد از پانزده خرداد سال 42 همين جور بود. از آنجا علمائي زنداني شدند، تبعيد شدند، به زندان تهران آورده شدند. در طول اين سالها هم همين جور بود. در شروع انقلاب هم خب، بيست و نه بهمن يك شاخص عمده است، يك سنگ نشان است در اين جاده ي عظيم حركت مردم ايران. من مكرر گفتم، نميخواهم تكرار كنم؛ اگر بيست و نه بهمن نبود، نوزده دي قم معلوم نبود بتواند اين اثر را بگذارد. حركت بيست و نه بهمن تبريزي ها بود كه خون شهداي مظلوم نوزده دي قم را جوشاند، زنده كرد، پيام آن را به همه ي دنيا رساند، به همه ي كشور رساند. حركت مردم تبريز اينجور اثرگذار بود. بعد هم مسائل انقلاب، مسائل جنگ. اولين امام جمعه ي شهيد و شهيد محراب از تبريز بود؛ از پنج شهيد محراب، دو نفرشان مال تبريزند. در بين لشكرها، در بين سردارها، لشكر عاشورا و رزمندگان آذربايجاني و تبريزي و سرداران آنها جزو برجستگانند. يك لشكر مجموعه اي از جوانهاست، همه ي مردم تو لشكر نيستند؛ اما اگر همه ي مردم در راه نباشند، همه ي مردم دلشان در اين جهت نباشد، يك لشكر دلاورِ قهرماني مثل آن لشكر به وجود نمي آيد. جنازه ي شهدا را هي بياورند، تشييع كنند، هي مردم مشتاقتر بشوند؛ پدر مادرها جوانهاشان را بيشتر بفرستند جبهه؛ اينها همه معنا دارد. اينها همان راز موفقيت ملت ايران است. عزيزان من! ما ملت ايران در دوران رژيم پادشاهي تحقيرشده بوديم، ذليل شده بوديم. ما را تحقير ميكردند، حق ما را ميخوردند، نفت ما را ميبردند، استعداد ما را در جوانهاي ما خفه ميكردند، در علم عقب مانديم، در فناوري عقب مانديم، در سياست ورزي بين المللي عقب مانديم، در تأثيرگذاري بر روي ملتهاي جهان عقب مانديم؛ ملت ايران را در بند و زنجير كردند. ملت حركت كرد، راه را عوض كرد. آنچه را كه امروز ملت ايران داعيه دارد، عبارت است از مبارزه ي با ظلم جهاني، مبارزه ي با استكبار جهاني؛ البته اين براي خود ملت بركات دارد. وقتي كه يك ملت مي ايستد، از شبكه ي پرهيمنه ي پرهياهوي دشمن واهمه نميكند، علمش هم پيش ميرود، اقتصادش هم پيش ميرود، مسائل اجتماعي اش هم پيش ميرود، جوانش هم آگاه ميشود؛ بر روي ملتهاي ديگر هم اثر ميگذارد؛ فكرش، دينش، شعارش، دنيا را فرا ميگيرد. شعارهائي كه ما يك روز مظلومانه در اينجا سر ميداديم، ملت ايران تنها بود، امروز شعارهاي تقريباً همه جائي در دنياي اسلام شده. يك ملت ميتواند اثرگذار باشد و ميتواند خودش را مستحكم كند. اين استحكام ادامه پيدا خواهد كرد. ما ان شاءاللَّه در علم پيشرفت ميكنيم، در اقتصاد پيشرفت ميكنيم، در سازندگي پيشرفت ميكنيم. اين ملت، اين جوانان، اين همتها، اين استقامتها، كشور را مثل دسته ي گل خواهد ساخت و ان شاءاللَّه الگوئي خواهد شد براي دنياي اسلام. آنچه كه ما لازم است دنبال بكنيم همين است كه خط صحيح، صراط مستقيم، صراط اللَّه، راه خدا، راه اسلام، راه ديانت، راه شريعت را دنبال كنيم؛ هوشيار باشيم، بيدار باشيم، به وظائفمان عمل كنيم. پس فردا، يعني دو هفته ي ديگر تقريباً، انتخابات است. همان عروسكهاي خيمه شب بازيِ هميشگي در رسانه هاي دنيا به كار افتادند كه اين انتخابات را بي رونق كنند. من عرض ميكنم؛ عرض كردم، باز هم تكرار ميكنم: حضور مردم در انتخابات ميتواند كشور را پيش ببرد، از شر دشمن محفوظ و مصون نگه دارد؛ دشمن را در توطئه هاي خودش دچار تزلزل و ترديد بكند؛ دشمن را وادار به عقب نشيني كند. انتخابات پرشور، مشت محكمي به دهان دشمن است. خدا با شماست، خدا با شماست. «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ وقتي ملت در راه خدا حركت ميكند، خدا به او كمك ميكند، سنتهاي الهي به او كمك ميكنند. دلهاي مردم دست خداست. اين عزم و اراده هاي راسخ، مصنوع يد قدرت الهي است و ان شاءاللَّه خداي متعال در اين انتخابات هم به اين مردم كمك خواهد كرد. ان شاءاللَّه انتخابات مجلس نهم پر شور، با احساس، با بصيرت، با حضور فراوان مردم انجام خواهد گرفت تا به توفيق الهي مجلس خوبي نصيب مردم بشود. نمايندگان خوبي ان شاءاللَّه به انتخاب شما مردم بيايند و وارد اين ميدان كار بشوند، وارد اين ميدان خدمت بشوند. ... چخ ممنون ...(2) از خداوند متعال توفيقات شما را مسئلت ميكنيم، ان شاءاللَّه خداي متعال هميشه شما را مستدام و با نشاط بدارد و مورد تأييد خود قرار بدهد. والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته 1) آذربايجان اوياخدي، انقلابا داياخدي (آذربايجان بيدار است، حامي انقلاب است) 2) آذربايجان جانباز، خامنه اي دن آيريلماز (آذربايجان جانباز از خامنه اي جدا نميشود)

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.