بيانات در ديدار مسئولان نظام و سفراي كشورهاي اسلامي در روز عيد سعيد فطر ۱۳۹۱/۰۵/۲۹

بيانات در ديدار مسئولان نظام و سفراي كشورهاي اسلامي در روز عيد سعيد فطر ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
سه شنبه, 12/22/1391 - 10:43
مسئله اصلي دنياي اسلام قدس شريف و موضوع فلسطين مظلوم است كه به بركت بيداري اسلامي برجسته شده است,همه دولتها و ملتهاي اسلامي ونخبگان سياسي و فرهنگي، بايد مراقب توطئه خطرناك پنهان سازي مسئله اصلي مسلمانان و واقعيت سازي هاي دروغين از طريق ايجاد اختلاف ميان
بيانات در ديدار مسئولان نظام و سفراي كشورهاي اسلامي در روز عيد سعيد فطر ۱۳۹۱/۰۵/۲۹
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم تبريك عرض ميكنم اين عيد بزرگ را به همه ي شما حضار محترم و ميهمانان عزيز و سفراي كشورهاي اسلامي و به همه ي ملت بزرگ و مؤمن ايران و به سراسر امت اسلامي در همه ي كشورهاي مسلمان و در همه ي جهان. مهم اين است كه قدر اين موقعيتها را بدانيم. خداوند متعال عيد سعيد فطر را براي امت اسلام و براي پيامبر عظيم الشأن مايه ي عزت و ذخر و شرف و كرامت قرار داد؛ «و لمحمّد صلّي اللّه عليه و ءاله ذخرا و شرفا و كرامة و مزيدا»؛(1) مايه ي ازدياد عزت و شرف امت اسلامي و پيامبر عظيم الشأن است. اين بسته به اين است كه ما مسلمانها، با اين موقعيتها و با اين مناسبتها چگونه رفتار كنيم. ملتهاي مسلمان ميتوانند ماه رمضان را و عيد فطر را وسيله اي قرار بدهند براي عزت؛ نردباني قرار بدهند به سمت علوّ معنوي و مادي و عزت دنيا و آخرت. بايد بيدار باشيم، بايد از اين موقعيتها استفاده كنيم. ملتهاي مسلمان در طول دهها سال تحت سلطه و ستم مستكبران عالم قرار داشتند. جنگهاي بين المللي كه بين قدرتهاي مستكبر عالم واقع شد، از اروپا شروع شد؛ استعمارگران عالم به جان هم افتادند، اما ملتهاي مسلمان را، ملتهاي اين منطقه را درگير تبعات و مشكلات اين جنگها قرار دادند. دنباله ي همين جنگها بود كه زائده ي خطرناكِ مهلكِ صهيونيستي در منطقه ي حساس ما، ميان كشورهاي اسلامي و در قلب دنياي اسلام به وجود آمد. به دنبال همين جنگها بود كه بناي غلط و هندسه ي معيوب سازمان ملل و شوراي امنيت و دولتهاي داراي حق وتو شكل گرفت. يعني همان دستها و سرپنجه هاي خونيني كه آن جنگهاي مهلك را به راه انداختند، به دنبال آن خواستند اختيار دنيا را به دست بگيرند و اين منطقه ي حساس و مهم و سرشار از نعمت و مركز اتحاد بالقوه ي دنياي اسلام را تحت سيطره ي خود درآورند؛ و همين كار را كردند. ما غافل بوديم؛ ملتهاي مسلمان در خواب بودند؛ به آنها هجوم آورده شد؛ سرنوشت آنها با مشكلات پيچيده و عظيمي كه هنوز درگير آن مشكلاتند، در آميخته شد. ما غفلت كرديم. سران كشورهاي اسلامي در يك روزگاري غفلت كردند و فريب بازي قدرتها را خوردند. امروز احساس ميشود، ديده ميشود كه اين پرده ي غفلت از روي ذهنهاي كشورهاي منطقه و ملتهاي مسلمان دارد برچيده ميشود؛ اين را بايد مغتنم شمرد. منطقه ي حساس ما، شمال آفريقا و منطقه ي غرب آسيا - كه اروپائي ها به ميل خودشان اسم «خاورميانه» را روي آن گذاشتند و مركز حساسِ قلب دنياست - امروز به بركت بيداري اسلامي، در حال تعيين سرنوشت آينده ي اين منطقه است. اين موقعيت را بايد بشناسيم، آن را قدر بدانيم؛ نگذاريم اين موقعيت مهم و حساس از دست برود. مسئله ي قدس شريف و فلسطين مظلوم در متن اين قضايا قرار دارد و در قلب حوادث خاورميانه است. منطقه ي حساس ما، بسياري از مسائل و مشكلاتش به خاطر وجود اين غده ي سرطانيِ صهيونيستي است، كه دستهاي آلوده به خون قدرتهاي بزرگ، با همه ي توان ميخواهند آن را حفظ كنند. آمريكائي ها صريح ميگويند، ديگر قدرتهاي مسلط دنيا هم به طور صريح ابراز ميكنند كه سرنوشت خودشان را وابسته كرده اند به سرنوشت رژيم صهيونيستي. اين به ضرر آنهاست. امروز مسئله ي فلسطين به بركت بيداري اسلامي، بار ديگر به يك مسئله ي اصلي دنياي اسلام تبديل شده است؛ نبايد بگذاريد اين برجستگي و اين امتياز از بين برود و زير توطئه ها و ترفندهاي دشمنان مسلمانها و دشمنان امت اسلامي پنهان بماند. مسئله ي فلسطين يك مسئله ي اصلي است. در طول زمان، ملتها دولتهاي خودشان را با موضعگيري آنها در قضيه ي فلسطين محك ميزدند. البته فشار استبداد و استكبار و اختناق و زور نميگذاشته است كه خواسته ي ملتها آشكار شود. امسال در قضاياي روز قدس و راهپيمائي ملتهاي منطقه، به كوري چشم صهيونيستها، ملتها توانستند حرف دل خودشان را در اين قضيه بزنند و ان شاءاللّه روزبه روز بيشتر و گرمتر خواهد شد. البته دشمن بيكار نمي نشيند و بيكار ننشسته است؛ توطئه هاي دشمن پيچيده تر شده است. مسئولان كشورهاي اسلامي، دولتهاي كشورهاي مسلمان، نخبگان - چه نخبگان سياسي، چه نخبگان فرهنگي، چه روشنفكران، چه علماي دين - وظيفه دارند حقيقت را براي ملتها روشن كنند. امروز باز وسيله ي قديمي اي را كه هميشه در دست قدرتهاي مستكبر و مستبد به عنوان يك ابزاري براي غلبه ي بر ملتها بوده، به كار انداخته اند و آن، مسئله ي اختلاف است؛ اختلاف بين سران كشورها، بين دولتها، بين ملتها، با بهانه هاي گوناگون. نقشه ي هميشگي و ماندگار استكبار اين است كه اختلاف بيندازد؛ يا قوميتها و ناسيوناليسم گري ها را در ميان ملتها زنده كند؛ اختلافاتي را كه به طور طبيعي در زبانها، در نژادها، در رنگ پوستها، در مذهبها وجود دارد، عمده كند. كار استكبار اين است؛ هميشه همين كار را كرده است. از قديم گفتند: «تفرقه بينداز و حكومت كن». امروز همين نقشه را دارند دنبال ميكنند. ما بايد به خود بيائيم، ما بايد حواس خودمان را جمع كنيم؛ هم دولتها، هم ملتها. برخلاف واقع، آن چيزي را كه خطر اصلي و تهديد اصلي براي اين منطقه، بلكه براي بشريت است - يعني صهيونيسم - پنهان ميكنند. صهيونيسم خطري براي كل بشريت است. امروز دولتهاي غربي هم دستخوش تصرفات صهيونيستها هستند؛ آنها هم دارند چوب اين مراكز ثروت و قدرت را ميخورند؛ ملتهاي منطقه هم كه معلوم است، چه كشيدند از دست صهيونيستها. اين ترورها كار آنهاست، اين اختلافات ملتها كار آنهاست، به وسيله ي ابزارهاي گوناگون آنهاست؛ بايد بهوش باشيم. اين خطر را كه خطر اصلي منطقه است، پنهان ميكنند، مخفي ميكنند و واقعيت سازي ميكنند؛ بدروغ خطرهائي را كه وجود ندارد، عمده ميكنند و بين مسلمانها اختلاف مي اندازند. بايد حواسمان جمع باشد. عرب و عجم، شيعه و سني، مذاهب مختلف، رنگ پوستها نبايد بين ما اختلاف ايجاد كند؛ «و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا». اين شعبه شعبه شدن، اين قبيله قبيله شدن، اين نژاد نژاد شدن، مايه ي اختلاف نيست؛ «انّ اكرمكم عنداللّه اتقيكم».(2) محور، چيز ديگر است؛ معيار، چيز ديگر است. مسابقه بيفتد ميان ملتهاي مسلمان در عمل به اسلام، در ايجاد برادري، در تلاش براي ملتها، در سرپيچي كردن از اراده ي قدرتهاي بزرگ و در رأس آنها آمريكا. ملتهاي مسلمان بايد ببينند هر جا كه سياست آمريكائي و سياست صهيونيستي دارد ايجاد اختلاف ميكند، بدانند كه اين اختلاف مضر است؛ فريب نخورند. قضاياي منطقه ي ما قضاياي مهمي است؛ ملتها بيدار شدند. چند كشور مسلمان، چند ملت مسلمان توانستند بر اثر اين بيداري، بر وضعيتي كه مورد علاقه ي استكبار بود، فائق بيايند. ملتها دهها سال سرمايه گذاري و تلاش آمريكا را در مصر و در تونس و در برخي از مناطق ديگر باطل كردند، آتش زدند و از بين بردند. اين، بيداري است؛ اين را بايد حفظ كرد. بايد معيار اين باشد كه ببينيم دشمن آشكار اسلام و مسلمانها كجا قرار گرفته است، آنجا باطل است؛ نقطه ي مقابل آن، نقطه ي حق است؛ اين معيار است؛ اين معيار را بايد در نظر بگيريم. و به نظر ما واضح ترين مصداق، همين مسئله ي اتحاد و اتفاق بين ملتهاست. آنها ميخواهند بين ملتهاي مسلمان اختلاف بيندازند؛ ما بايد بدانيم كه اين اختلاف باطل است؛ در آيات قرآن، اين منهيّ است؛ تفرقه، اختلاف، گلاويز شدن با يكديگر، ميان ملتهاي مسلمان، سم مهلك است؛ از اين بايد اجتناب كنيم. از خداي متعال كمك بخواهيم. اين فرصت ماه رمضان فرصت بسيار مهمي بود كه ان شاءاللّه ملتهاي مسلمان از آن استفاده كرده باشند. فرصت عيد فطر، فرصت بزرگي است. فرصتها از دست ميروند - «تمرّ مرّ السّحاب»(3) - بايستي از آنها لحظه اي استفاده كرد. پروردگارا ! ملتهاي مسلمان را بر استفاده ي از فرصتهائي كه در اختيار آنها قرار ميدهي، موفق بفرما. پروردگارا ! يكپارچگي و وحدت امت اسلامي را بر اين ملت مظلوم ارزاني بدار. ما را در اين راه، موفق به اداي وظيفه مان بفرما. والسّلام عليكم و رحمةاللّه و بركاته 1) مفاتيح الجنان، ذكر قنوت نماز عيد فطر 2) حجرات: 13 3) نهج البلاغه، حكمت 21

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.