بيانات در دانشگاه علوم دريايي امام خميني نوشهر ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

بيانات در دانشگاه علوم دريايي امام خميني نوشهر ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
سه شنبه, 12/22/1391 - 10:43
هر چه مي گذرد، اهميت و ارزش تاريخي تلاش در بناي جمهوري اسلامي و استحكام بخشيدن به اين بنا بيشتر آشكار مي شود كه در اين زمينه، نيروهاي مسلح وظايفي بزرگ بر عهده دارند.,ايران امروز درياي موّاجي از عشق به پيشرفت و ميل به تحرك و ابتكار و نوآوري است,جوانان عزيز
بسم الله الرّحمن الرّحيم تبريك عرض ميكنم فارغ التّحصيلي شما جوانان عزيز و افسران پرنشاط و باانگيزه ي نيروهاي مسلّح در ارتش جمهوري اسلامي ايران را، و همچنين آغاز تحصيل و فراگيري در دانشگاه هاي نظامي را براي جواناني كه اين راه را امروز آغاز ميكنند. راه شما راهي پرافتخار است؛ راه شما راهي است كه هر انسان آزاده اي با نگاه به آن، با آگاهي از آن، آن را در دل ستايش ميكند؛ راه دفاع از آرمانهاي بلند اسلامي كه براي بشر يك نياز حتمي و ضروري و حياتي است. شما در اين راه وارد شديد، آن هم در بخش حسّاس و پرخطر آن. نيروهاي مسلّح، نوك پيكان نظام اسلامي و الهي و تمدّن الهي و اسلامي در مقابله ي با دشمنان، بدخواهان و كينه ورزانند. جوانان عزيز ما اين ميدان را با انگيزه، با عشق و علاقه، با آگاهي و بصيرت طي ميكنند و افتخار دنيوي و اجر اخروي و الهي را حائز ميشوند. عزيزان من! راه نورانيِ پربركتي است؛ قدر اين راه را بدانيد؛ در هر بخشي از نيروهاي مسلّح و از ارتش جمهوري اسلامي ايران مشغول فعّاليّت و خدمت هستيد يا خواهيد بود، آن را حسنه اي بدانيد كه خداي متعال براي آن به شما اجر خواهد داد و موجب نوراني شدن چهره ي شما در دنيا و آخرت خواهد بود. همچنين لازم است به مسئولان محترم ارتش جمهوري اسلامي و مسئولان اين دانشگاه، به خاطر زحماتي كه در راه تربيت شما جوانان به كار برده اند و متحمّل شده اند تبريك عرض بكنم و خسته نباشيد بگويم. امروز هم برنامه هاي اين ميدان، برنامه هايي همراه با جمال و ابتكار بود. ان شاءالله موفّق باشيد و بتوانيد هر گامي كه جلو ميگذاريد، كشور را و ملّت عزيزي را كه پشتيبان شما است يك گام به جلو ببريد. امروز عشق به پيشرفت، ميل به تحرّك و ابتكار و نوآوري، در كشور ما موج ميزند. در بخشهاي مختلف - در بخشهاي علمي، فنّي، ابتكارات، مسائل سياسي، مسائل اجتماعي - همه در فكر ايجاد راه هاي ابتكاري و نو هستند، و براي شما هم - عزيزان دانشجو و افسران جوان در ارتش جمهوري اسلامي و در سراسر نيروهاي مسلّح - اين ميدان باز است. هم جوانيد و برخوردار از موهبت نشاط جواني، هم در محيط علمي مشغول تلاشيد، هم افتخار حضور در نيروهاي مسلّح را داريد - كه به فرموده ي امير مؤمنان حصونِ رعيتند،(1) حصارهاي مستحكم كشور و ملّتند - و مشغول انجام وظيفه ايد. هرچه ميگذرد، اهمّيّت و ارزش تلاش در بناي جمهوري اسلامي و استحكام بخشيدن به آن بيشتر آشكار ميشود. دشمنان اسلام و امّت اسلامي، امروز در رويارويي خود با اين حركت بزرگ و جوشان و خروشان، احساس ميكنند دچار عقب ماندگي اند؛ لذا به كارهاي ديوانه وار دست ميزنند. حادثه ي اخيرِ اهانت به چهره ي منوّر خاتم پيامبران (صلّي الله عليه و اله و سلّم) از جمله ي عبرتهاي تاريخ ما است و عبرت باقي خواهد ماند. سردمداران نظامهاي استكباري در حالي كه اين حركت را محكوم نميكنند و وظيفه ي خود را در قبال اين جرم بزرگ انجام نميدهند، سعي ميكنند خود را از اين جريمه ي سنگين بركنار بدارند؛ ادّعا ميكنند كه ما دخيل در اين جنايت نيستيم. ما اصرار نداريم اثبات جرم براي كساني يا مسئولاني و دست اندركاراني بكنيم، امّا رفتار و شيوه ي سردمداران استكبار، سياستمداران امريكا و برخي كشورهاي اروپايي، موجب شده است كه انگشت اتّهام از سوي ملّتها به سمت آنها دراز بشود. بايد خودشان را تبرئه كنند. بايد ثابت كنند كه در اين جرم بزرگ شركت ندارند. اثبات هم با اين نميشود كه به زبان چيزي بگويند، بايد عملاً اين را اثبات كنند، بايد جلوي اين تجاوزها را بگيرند؛ البتّه نخواهند گرفت. دليل آن هم روشن است؛ انگيزه وجود دارد در دستگاه هاي استكبار براي اهانت به اسلام و مقدّسات اسلام. آنچه آنها را وادار ميكند دست به اين عمل جنون آميز و اين گونه اعمال بزنند، حركت عظيم بيداري اسلامي است. آن وقت آنها بهانه مي آورند كه ما به خاطر احترام به آزادي نميتوانيم جلوي اين گناهان بزرگ را - كه از افراد صادر ميشود - بگيريم! چه كسي باور ميكند در دنيا؟ چه كسي باور ميكند در كشورهايي كه خطوط قرمزِ مشخّصي در آنها وجود دارد براي اينكه اصول استكباري آنها بر هم نخورد - كه با شدّت و حدّت تمام، اين خطوط قرمز را مراعات ميكنند و با زور و خشونت، جلوي تجاوز به آنها را ميگيرند - در زمينه ي اهانت به مقدّسات اسلام، ملتزم به آزادي بيان هستند؟ امروز در بسياري از كشورهاي غربي كسي جرأت ندارد كه واقعه ي مجهول الحال هولوكاست را زير سؤال ببرد. آن طوري كه اطّلاع دادند به ما، در آمريكا اگر كساني با تكيه به مباني روانشناسي و جامعه شناسي بخواهند بر عليه همجنس بازي چيزي بنويسند و منتشر كنند، قادر نخواهند بود، جلويشان گرفته ميشود! اينها چطور ملتزم به آزادي بيانند؟ آن جايي كه پاي سياستهاي خبيث صهيونيستي در ميان است كه بايد اخلاق ملّتها و نسلهاي جوان به فساد كشيده بشود، در آنجا آزادي بيان معنا ندارد و كسي جرأت نميكند و حق ندارد در مقابل اين سياست خباثت آلود و رذيلانه چيزي منتشر كند - يا در قبال مسئله اي مثل هولوكاست - امّا براي اهانت به مقدّسات اسلامي و به خيال خودشان براي سبك كردن اين مقدّسات در چشم جوانان كشورهاي اسلامي چرا! كسي از اينها باور نميكند. كسي باور نميكند كه رژيم آمريكا كه سي سال از كسي مثل حسني مبارك به جدّ حمايت كرده است، سي و پنج سال از كسي مثل محمّدرضاي پهلوي در ايران با همه ي آن جنايات پشتيباني كرده است، اين رژيم طرفدار دموكراسي باشد؛ كسي باور نميكند كه حمله ي آنها به عراق و حمله ي به صدّام حسين به خاطر مبارزه ي با ديكتاتوري باشد. اينها خودشان ديكتاتور پرورند. ديكتاتورهاي منطقه ي اسلامي ما در طول زمانهاي مختلف، با تكيه ي به آنها توانسته اند و همچنان ميتوانند به مردم خودشان زور بگويند و ظلم كنند و تبعيض روا بدارند. چطور اينها ادّعاي دموكراسي خواهي ميكنند. كسي از آنها باور نميكند. امروز در دنيا، افكار عمومي ملّتها بر عليه سياستهاي امريكايي و صهيونيستي است. بله، دولتها به خاطر ملاحظات دَم بر نمي آورند، امّا ملّتها دلهايشان پر است. وقتي منفذي پيدا ميشود، موردي به وجود مي آيد - مثل اين مورد - مي بينيد حركت مردم به سمت مراكز وابسته ي به آمريكا است؛ به مراكز سياسي، به مراكز اجتماعي امريكايي در كشورهاي مختلف. منفورند. رويارويي مستكبران زمانه ي ما با اسلام و طلوع اين خورشيد تابان، يك رويارويي است كه بدون شك با پيروزي اسلام به پايان خواهد رسيد. نظام جمهوري اسلامي، وظيفه ي بزرگي را در اين زمينه بر عهده دارد و شما جوانان عزيزي كه در اين ميدان و در سرتاسر نيروهاي مسلّح اجتماع كرده ايد، بخش حسّاسي از اين مسئوليّت را بر عهده داريد. اميدواريم خداي متعال همه ي شما را موفّق بدارد؛ و شهيدان عزيزي كه در اين سي و دو سه سال در اين راه جان خود را فدا كرده اند، چهره شان را همواره نوراني و روحشان را با اوليائش محشور بسازد؛ و امام عزيز ما را كه اين راه را به روي همه ي ما گشود، با اوليائش محشور كند. والسّلام عليكم و رحمةالله و بركاته 1) برگرفته از نهج البلاغه، نامه ي 53

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.