پيام امام خامنه اي به كنگره ي عظيم حج

پيام امام خامنه اي به كنگره ي عظيم حج
سه شنبه, 12/22/1391 - 10:43
ماجراي سوريه، ماجراي انتقامگيري از حكومتي است كه سه دهه به تنهائي در برابر صهيونيستهاي غاصب ايستاده و از گروههاي مقاومت در فلسطين و لبنان دفاع كرده است,دشمن پس از نوميدي از حذف اسلام و شعارهاي اسلامي، اكنون به فتنه انگيزي ميان فرقه هاي اسلامي روآورده و با
پيام امام خامنه اي به كنگره ي عظيم حج

حضرت آيت الله خامنه اي به مناسبت كنگره ي عظيم حج پيامي صادر كردند. متن اين پيام كه روز چهارهم آبان ماه مصادف با روز برائت از مشركين در صحراي عرفات توسط حجت الاسلام قاضي عسكر رئيس بعثه رهبر انقلاب قرائت شد، به اين شرح است: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلوات اللّه و سلامه علي الرّسول الأعظم الأمين و علي ءاله المطهّرين المنتجبين و صحبه الميامين. موسم حج، سرشار از رحمت و بركت، فرا رسيد و بار ديگر سعادتمنداني را كه شرف حضور در اين ميعاد نوراني يافته اند، در معرض فيض الهي قرار داد. اينجا، زمان و مكان، يكايك شما حج گزاران را به ارتقاء معنوي و مادي فرا ميخواند. اينجا، مرد و زن مسلمان، با دل و زبان، دعوت خداي بزرگ به صلاح و رستگاري را لبيك ميگويند. اينجا، همه فرصت مي يابند كه برادري و يكرنگي و پرهيزگاري را تمرين كنند. اينجا، اردوگاه تربيت و تعليم است؛ نمايشگاه وحدت و عظمت و تنوع امت اسلامي است؛ آوردگاه مبارزه با شيطان و طاغوت است. اينجا را خداي حكيم و قدير، جايگاهي قرار داده است كه مؤمنان، منافع خويش را در آن مشاهده خواهند كرد. آنگاه كه ما چشم خرد و عبرت را بگشائيم، اين وعده ي آسماني، همه ي گستره ي زندگي فردي و اجتماعي ما را فرا ميگيرد. ويژگي شعائر حج، در آميختگي دنيا و آخرت و آميختگي فرد و اجتماع است. كعبه ي بي پيرايه و پرشكوه؛ طواف جسمها و دلها بر گرد يك محورِ استوار و ابدي؛ سعي و تلاش مداوم و منظم ميان يك مبدأ و منتها؛ كوچ همگاني به عرصه هاي رستاخيزيِ عرفات و مشعر، و حال و حضوري كه دلها را در اين محشر عظيم، صفا و طراوت ميبخشد؛ هجوم همگاني براي مقابله با نماد شيطان؛ و آنگاه همگامي همه، از همه جا و همه رنگ و همه گون، در همه ي اين مراسم پررمزوراز و لبريز از معني و نشانه هاي هدايت... ويژگيهاي انحصاري اين فريضه ي پرمعني و پرمضمون است. چنين مراسمي است كه هم دلها را با ياد خدا پيوند ميزند و خلوت دل آدمي را به نور تقوا و ايمان روشن ميسازد، و هم فرد را از حصار خودي بيرون آورده و در جمع متنوّع امت اسلامي حل ميكند؛ هم لباس پرهيزگاري را كه حافظ جان او از پيكانهاي زهرآلود گناه است، بر او ميپوشاند، هم روحيه ي تهاجم به شيطانها و طاغوتها را در او برمي انگيزد. در اينجاست كه حج گزار، هم نمونه اي از دامنه ي گسترده ي امت اسلامي را به چشم مي بيند و به ظرفيت و توانائي آن پي ميبرد، و هم به آينده اميد مي بندد، و هم براي نقش آفريني در آن احساس آمادگي ميكند، و هم نيز اگر توفيق و كمك الهي را دريابد، بيعتي دوباره با پيامبر عظيم الشأن و ميثاقي مستحكم با اسلام عزيز ميبندد و براي اصلاح خود و اصلاح امت و اعلاء كلمه ي اسلام، عزمي راسخ در خود مي آفريند. اين هر دو - يعني اصلاح خود و اصلاح امت - دو فريضه ي تعطيل ناپذير است. راهكارهاي آن، با ژرفنگري در وظائف ديني و بهره گيري از خردورزي و بصيرت، براي اهل تدبر و تأمّل، دشوار نيست. اصلاح خويش، از مبارزه با هوسهاي شيطاني و كوشش براي پرهيز از گناه آغاز ميشود؛ و اصلاح امت، از شناخت دشمن و نقشه هاي او، و مجاهدت براي بي اثر كردن ضربه ها و خدعه ها و دشمني هاي او، و آنگاه از پيوند دلها و دستها و زبانهاي آحاد مسلمان و ملتهاي اسلامي، سامان ميگيرد. در اين مقطع زمان، يكي از مهمترين مسائل جهان اسلام كه به سرنوشت امت اسلامي پيوند خورده است، حوادث انقلابي در شمال آفريقا و در منطقه است، كه تا كنون به اسقاط چند رژيم فاسد و مطيع آمريكا و همدست صهيونيسم انجاميده و رژيمهاي ديگري از اين قبيل را به لرزه درآورده است. اگر مسلمانان اين فرصت عظيم را از دست بدهند و از آن در راه اصلاح امت اسلامي بهره نگيرند، خسران بزرگي كرده اند. اكنون همه ي تلاش استكبار متجاوز و مداخله گر، براي منحرف كردن اين حركتهاي عظيم اسلامي به كار افتاده است. در اين قيامهاي بزرگ، مرد و زن مسلمان، بر ضدّ استبداد حاكمان و سيطره ي آمريكا كه به تحقير و تذليل ملتها و همپيماني با رژيم جنايتمدار صهيونيستي انجاميده بود، به پاخاستند؛ عامل نجاتبخش خود در اين مبارزه ي مرگ و زندگي را اسلام و تعاليم و شعارهاي نجاتبخش آن دانستند و اين را به صداي رسا اعلام كردند؛ دفاع از ملت مظلوم فلسطين و مبارزه با رژيم غاصب را سرلوحه ي خواسته هاي خود قرار دادند؛ دست دوستي به سوي ملتهاي مسلمان گشوده و خواستار اتحاد امت اسلامي شدند. اينها پايه هاي اساسيِ قيامهاي مردمي در كشورهائي است كه در دو سال اخير پرچم آزادي و اصلاح برافراشته و با جسم و جان خود در ميدانهاي انقلاب حضور يافتند؛ و همينها است كه ميتواند پايه هاي اساسي اصلاح امت بزرگ اسلامي را استوار سازد. ايستادگي بر سر اين اصول اساسي، شرط لازم براي پيروزي نهائيِ قيامهاي مردمي در اين كشورها است. دشمن در پي آن است كه همين پايه هاي اصلي را متزلزل كند. ايادي فاسد آمريكا و ناتو و صهيونيسم با استفاده از برخي غفلتها و سطحي نگري ها ميكوشند حركت سيل آساي جوانان مسلمان را منحرف ساخته و آنان را به نام اسلام به جان يكديگر بيندازند و جهاد ضداستعماري و ضدصهيونيستي را به تروريسم كور در كوچه و خيابانهاي جهان اسلام تبديل كنند، تا خون مسلمانان به دست يكديگر بر زمين بريزد و دشمنان اسلام از بن بست نجات يابند و اسلام و مجاهدانش بدنام و زشت چهره جلوه كنند. آنان پس از نوميدي از حذف اسلام و شعارهاي اسلامي، اكنون به فتنه انگيزي ميان فرقه هاي اسلامي روآورده و با توطئه ي شيعه هراسي و سني هراسي، بر سر اتحاد امت اسلامي مانع تراشي ميكنند. آنان با كمك عوامل خود در منطقه، در سوريه بحران مي آفرينند تا ذهن ملتها را از مسائل مهم كشورهاي خود و خطراتي كه در كمين آنها است، منصرف ساخته و به ماجراي خونيني كه خود تعمداً به وجود آورده اند، معطوف كنند. جنگ داخلي در سوريه و كشتار جوانان مسلمان به دست يكديگر، جنايتي است كه به وسيله ي آمريكا و صهيونيسم و دولتهاي مطيع آنان آغاز شده و در آتش آن دميده ميشود. چه كسي ميتواند باور كند كه دولتهاي حامي ديكتاتوريهاي سياه در مصر و تونس و ليبي، اكنون حامي دموكراسي خواهي ملت سوريه شده اند؟ ماجراي سوريه، ماجراي انتقامگيري از حكومتي است كه سه دهه به تنهائي در برابر صهيونيستهاي غاصب ايستاده و از گروههاي مقاومت در فلسطين و لبنان دفاع كرده است. ما طرفدار ملت سوريه و مخالف هرگونه تحريك و دخالت خارجي در آن كشوريم. هرگونه اصلاح در آن كشور بايد به وسيله ي خود ملت و با روشهاي كاملاً ملّي صورت گيرد. اينكه سلطه طلبان بين المللي به كمك دولتهاي منطقه ايِ گوش به فرمان، در كشوري به بهانه اي بحران بيافرينند و آنگاه به دستاويز وجود بحران، خود را به ارتكاب هر جنايتي در آن كشور مُجاز شمارند، خطري جدي است كه اگر دولتهاي منطقه بدان نپردازند، بايد منتظر فرارسيدن نوبت خود از اين خدعه ي استكباري باشند. برادران و خواهران! موسم حج، فرصت تأمل و تعمّق در قضاياي مهم جهان اسلام است. سرنوشت انقلابهاي منطقه و تلاشهائي كه از سوي قدرتهاي زخم خورده از اين انقلابها براي انحراف آنها به كار ميرود، در شمار اين قضايا است. نقشه هاي خائنانه براي اختلاف افكني ميان مسلمانان و ايجاد سوءظن ميان كشورهاي به پاخاسته با جمهوري اسلامي ايران، مسئله ي فلسطين و كوشش براي منزوي كردن مبارزان و خاموش كردن جهاد فلسطيني، تبليغات اسلام ستيزانه ي دولتهاي غربي و حمايت آنان از اهانت كنندگان به مقام قدسي پيامبر اعظم (صلّي اللّه عليه و ءاله)، زمينه سازي براي جنگهاي داخلي و تجزيه ي برخي از كشورهاي مسلمان، ترساندن دولتها و ملتهاي انقلابي از معارضه با سلطه خواهان غربي و ترويج اين توهّم كه آينده ي آنان در گرو تسليم در برابر آن متجاوزان است... و مسائل مهم و حياتي ديگري از اين قبيل، در شمار قضاياي مهمي است كه در فرصت حج، و در سايه ي همدلي و همگرائي شما حج گزاران، بايد مورد تأمل و تعمق قرار گيرد. بي شك هدايت و دستگيري الهي، راههاي امن و سلامت را به مؤمنان تلاشگر نشان خواهد داد: «و الّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا...». والسّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته سيّد علي خامنه اي 30 مهر 1391 مصادف باپنجم ذي الحجه 1433

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.