بیانیه گام دوم سندی در جلوی چشمان ما است/ انقلاب اسلامی ایران هندسه غربگرایی را فرو ریخت

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در اصفهان:
بیانیه گام دوم سندی در جلوی چشمان ما است/ انقلاب اسلامی ایران هندسه غربگرایی را فرو ریخت
شنبه 1399/05/04 - 09:28
سردار سلیمانی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برآمده از یک انقلابی در دوران معاصر بود انقلاب اسلامی که سرآغاز تحولات و تغییرات گسترده و عمیقی در دنیای امروز محسوب می شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج؛ سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی روز پنجشنبه در آیین تجلیل از برترین های جشنواره مالک اشتر استان اصفهان اظهار کرد:نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برآمده از یک انقلابی در دوران معاصر بود انقلاب اسلامی که سرآغاز تحولات و تغییرات گسترده و عمیقی در دنیای امروز محسوب می شد بدون تردید از دنیا از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مرور دچار تغییر و تحول شد تا جایی که امروز امروزه دنیا با دیروز قبل از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست تصویری از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از دنیا گرفته باشیم و امروز هم یک تصویر از دنیا بگیریم و این دو تصویر را با هم مقایسه کنیم مشاهده خواهیم کرد که پیروزی انقلاب اسلامی تحولات و تغییرات عظیمی راه باز شده است اما چون ما در جریان تحولات هستیم معمولاً در حال حاضر آن چیزی را می بینیم که در مقابل دیدگان ما قرار دارد خیلی از تحولاتی که سپری شده است طبیعتاً اگر تعامل و تعقل نداشته باشیم نمی‌بینیم و مشاهده نمی کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت:بدون تردید از دنیا از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مرور دچار تغییر و تحول شد تا جایی که امروز امروزه دنیا با دیروز قبل از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست تصویری از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از دنیا گرفته باشیم و امروز هم یک تصویر از دنیا بگیریم و این دو تصویر را با هم مقایسه کنیم مشاهده خواهیم کرد که پیروزی انقلاب اسلامی تحولات و تغییرات عظیمی راه باز شده است اما چون ما در جریان تحولات هستیم معمولاً در حال حاضر آن چیزی را می بینیم که در مقابل دیدگان ما قرار دارد خیلی از تحولاتی که سپری شده است طبیعتاً اگر تعامل و تعقل نداشته باشیم نمی‌بینیم و مشاهده نمی کنیم.

وی افزود:در جهان تحولات و اتفاقات زیادی رخ داد فهرست بعضی از آنها خیلی برجسته هستند مانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و به زباله دان تاریخ رفتن مارکسیسم و سوسیالیسم حادثه کوچکی نبود سه راه در مقابل بشریت وجود داشته است یک را از لحاظ و مسیر جهان بینی مادی از نوع حسی و تجربی که تبدیل شد به ماتریالیسم و سوسیالیسم و کمونیسم ماحصل و پیامد آن ظهور بلوک شرق اتحادیه جماهیر شوروی سابق و بلوک شرق که دچار فروپاشی و دگرگونی شد.

سردار سلیمانی بیان کرد:حضرت امام راحل دو سال قبل از این فروپاشی پیش بینی کردند که نامه نوشتند و اعلام کردند به جهان که من صدای خرد شدن مارکسیسم را می‌شنوند یک مسیر دیگری با جهان بینی مادی با تکیه بر عقل و فلسفه تکیه بر عقل که منجر شد به اومانیسم و لیبرالیسم و ماحصل و پیامد آن تمدن غرب اروپا و آمریکا است شما بارزترین قدرت تمدن غرب آمریکاست ۲۸ درصد اقتصاد دنیا را دارد و می بینید الان به فرمایش سردار سلامی امریکا هیکلی دارد ولی دچار پوسیدگی شده است و از درون در حال ریزش است.

وی ادامه داد:یک جهان بینی هم جهان بینی الهی و وحیاتی است اسلام ناب و ماحصل و پیامد آن در دوران معاصر جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران است در حال حاضر گفتمان مسلط به دنیا گفتمان عدالتخواهانه و نجات بخش اسلام ناب است در جلسات واتیکان در دنیا که کشیش ها و کاردینال ها در دیدار با پاپ حضور داشتند و مسائل دنیا را بررسی می‌کنند اعلام کردند که گفتمان غالب به دنیا اسلام است و مسیحیت در این گفتمان جایگاهی ندارد و گفتمان های برتر قالب جایگاهی ندارد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی توانسته است یک الگوی جدیدی در مقابل دیدگان بشریت قرار بدهد یک الگوی متفاوت از آن دو راهی که در مقابل بشریت گذاشته شده بود و صهیونیست ها و فراماسونری ها تحمیل کرده بودند که هیچ راهی نیز برای بشریت جز قدم گذاشتن در یکی از این دو مسیر همین سال‌های اخیر که یک نظریه پرداز غربی به نام فرانسیس فوکویاما اعلام کرد که لیبرال دموکراسی پایان تاریخ است هیچ اندیشه برتر از این نداریم البته این فرد نیز به اشتباه خود اعتراف کرد و گفت که من اشتباه کردم.

انقلاب اسلامی ایران هندسه غربگرایی را فرو ریخت

سلیمانی افزود: امام راحل با تکیه بر قرآن و اسلام ناب با رویکرد تحول خواهی و تحول آفرین یعنی یک مدیریت اسلامی از نوع اسلام ناب با رویکرد تحول خواهی و آفرینی با ملاحظاتی نظیر کادر سازی گفتمان سازی و همراه کردن حرکت عمومی مردم با این گفتمان و با این رویکرد توانست سرمنشاء این تغییرات باشد.

وی اضافه کرد:رقم خوردن انقلاب اسلامی و محقق شدن و متولد شدن نظام جمهوری اسلامی که در این سایه مدیریت چون مفهومی فراتر از این مدیریت است در سایه تفکرات امام راحل و ذیل رهبری مقام معظم رهبری که می‌توانیم بگوییم یک نوع مدیریت الهی است،مدیریت الهی ولی امر مسلمین رساندن این پیام به دنیا که جمهوری اسلامی از دوران انقلاب اسلامی متولد شود و یک الگوی در مقابل همه الگوهای دنیا و بشریت به عنوان الگویی انقلابی مطرح شده است.

رئیس بسیج مستضعفین:جشنواره مالک اشتر به دنبال الگو مطرح کردن است که مدیریت الهی را تکثیر کند این مدیریت الهی را گفتمان کنند مقام معظم رهبری می‌فرمایند جنس کار فرماندهی از جنس رهبری است بایست در فرایند فرماندهی جوهر رهبری هم وجود داشته باشد این هم باز نشان دهنده اهمیت مدیریت در بسیج و سپاه است.

 اهمیت مدیریت در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 سردار سلیمانی:اهمیت مدیریت در سپاه و بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است سپاه پاسداران همان انقلاب اسلامی است که امام راحل با تکیه بر مدیریت الهی با پیگیری یک نهضت بزرگ تحول خواهانه و تحول آفرینانه الگوی آن را مطرح فرمودند و تعبیر کردند و ما درست در مسیر قرار داریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تنها نیست وقتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشیم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هم هستیم سپاه پاسداران ملت ایران و ملت‌های مسلمان دیگر هم هستیم.

وی با توضیح اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قطعا این نوع مدیریت الهی تحول گرایانه و تحول خواهانه و تحول آفرینانه است گفت مقام معظم رهبری مشکلات تحولات را فرمودند وقتی کسی که بخواهد تحولات ایجاد کند چنددسته با تحول مخالفت می کنند و یک عده که تغییر پیدا کردند و تغییر وضع موجود به ضررشان باشد یک عدد دیگر حوصله قدم گذاشتن در مسیر تحول و تغییر را ندارند یک عدد مفهوم تغییر آن می فهمند یک ادم اساس تحول مشکل دارند.

 رئیس سازمان بسیج مستضعیفن: آن مدیریت تحول خواه و تحول آفرین جرات و جسارت را داشته باشد که قدم در این مسیر بگذارد و همه نظام جمهوری اسلامی ایران را دعوت و تحول خواهی و آفرینی کردند ، اما به عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج عمق راهبردی نظام اسلامی است کاربست ویژه‌ای بین امام و امت تشکیلات انقلاب اسلامی ، بسیج است در این مسیر رسالت سنگینی برعهده داریم حتما رویکردهایی ما با گذشته باید فرق داشته باشد اهداف و اصول ثابت هستند اما رویکردها و روش‌ها و تاکتیک‌ها الزاماً ثابت نیست و ما در گام دوم انقلاب قرار گرفتیم.

گام دوم انقلاب اسلامی

غلامرضا سلیمانی گفت: در پنج آذر سال گذشته گام دوم بسیج آغاز شد آیا گام دوم بسیج انقلاب مثل گام اول است یعنی هیچ تغییراتی ندارد و قرار است همان روش ها و شیوه ها را دنبال کرد در بیانیه گام دوم هدف کلان ترسیم شده یک ابر هدف است.

 تحقق دولت اسلامی،جامعه پردازی و تمدن نوین اسلامی

 وی افزود:به میدان آوردن جوانان جهش در پیشرفت امیدوار کننده و نترسیدن از دشمن و روحیه جهادی نیاز است و ۷ میدان را مقام معظم رهبری ترسیم فرمودند،دو مرحله از مراحل پنجگانه انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشتیم تا پیروزی انقلاب اسلامی و استقلال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام اول است اما در مرحله دولت سازی هستیم کارمان تمام نشده است رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند تا دولت اسلام تحقق پیدا نکند جامعه اسلامی تشکیل نمی گیرد و امت اسلامی شکل می‌گیرد و تمدن اسلامی هم از دل بزرگ یعنی دولت ملت اسلامی بیرون خواهد آمد و این عرض بنده و تفسیر بنده است ،این راه یک مسیر است و هر کدام بر یکی دیگر تقدم دارد در عین حال همپوشانی هم دارند.

چرا دولت اسلامی محقق نشده است

 رئیس بسیج مستضعفین:علت محقق نشدن دولت اسلامی مدیریت ها ومدیریت‌های غیر انقلابی بوده و مدیریت‌های ایستای غیر انقلابی و مدیریت منظم در غیر انقلابی نمی تواند دولت اسلامی را محقق کنند بایستی کار بست ویژه ای برای حرکت عمومی مردم و دولت اسلامی به معنای آن تعریف شود و عملیاتی شود تا بتواند دولت اسلامی شکل بگیرد در سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین فرمودند مردم سالاری اسلامی فقط شرکت در انتخابات نیست یکی از همراهی مردم سالاری انقلابی شرکت در انتخابات و رای دادن است مردم در همه امور سالار خودشان باشند و بسیج مظهر کامل تحقق مردم سالاری اسلامی است به اینکه مردم در همه امور سالار خودشان باشند نیاز به تشکیلات دارد تشکیلات محقق کننده مردم سالاری اسلامی بسیج است.

 سردار غلامرضا سلیمانی خاطرنشان کرد: این منظومه فکری مقام معظم رهبری چراغ راه ماست برای طی کردن این مسیر با رویکرد تحول خواهی و تحول آفرینی خود این یک تحول بزرگ است اگر مردم در همه مسائل با بسترسازی بسیج با بسیج عمومی سالار خودشان باشند در اقتصاد،فرهنگ،اجتماع،علم و دانش و در دفاع و امنیت مردم سالار خودشان باشند.

وی ادامه داد:حکومت اسلامی معنی آن هم این است که در همه جنبه ها مردم نقش آفرینی می کنند در همه عرصه‌ها مردم تحت هدایت شده امام المسلمین نقش آفرینی می‌کنند بسیج کاربست ویژه‌ای بین امت و امام است و ببینیم چه نقش بالا و طراز بالایی بسیج پیدا کرده است.

 سپاه بعنوان اداره خدمتگزار بسیج

رئیس سازمان بسیج با تأکید بر اینکه سپاه به عنوان اداراه خدمتگزار بسیج است گفت:در واقع بسیج لوکوموتیو است که سپاه مراقبت میکند این لوکوموتیو دچار مشکل نشود و همیشه روی ریل پیشرفت باشد و حرکت لکوموتیو دچار نوسان نشود و با سرعت متناسب امام المسلمین حرکت کنند و واگن‌های این قطار مردم عزیز کشورمان هستند لوکوموتیو به پیشران حرکت جامعه باید باشد برای تحقق مردم‌سالاری اسلامی این زمانی محقق می‌شود که ما خدمتگزاران و مدیران سپاه و بسیج با روحیه تحول آفرینی با تکیه بر منظومه فکری امام انقلاب و به ویژه تدابیر مقام معظم رهبری با همان ملاحضات و روحیه جوانانه و با نترسیدن از دشمن به امید آینده به جهش در پیش رفت و با اقدام انقلابی و روحیه جهادی در میدان خدمت گزاری حاضر باشیم.

سردار سلیمانی خاطرنشان کرد:جشنواره مالک اشتر که مالک اشتر علی (علیه السلام) به عنوان یک کارگزار اسوه و الگوی برجسته تاریخی در مقابل چشمان ما ترسیم می شود که ما متوجه باشیم که چه راه و رویکردی است و چه مشخصه و ویژگی ها و اهمیت بالایی دارد مردم عزیز ما ویژگی هایی دارند که در دنیا بی نظیر است ، اگر ما ظرفیت های نظام مقدس جمهوری اسلامی که بسیاری از ظرفیت‌های مردمسالاری اسلامی برای مردم ما ناشناخته باقی مانده است.

 وی در ادامه:اگر ما تلاش کنیم این ظرفیت‌ها و بستر را پیش روی مردم فراهم کنیم این اتفاق به سرعت رقم خواهد خورد که ما در مرحله تشکیل دولت اسلامی هم به مرحله مهم و اساسی برای مراحل تکامل انقلاب اسلامی محسوب می شود به سرعت موفقیت را به دست می آوریم اگر در اقتصاد دچار مشکل هستیم علت آن این است که ما در مکتب اقتصادی انقلاب اسلامی سیر نکردی ما آمدیم به خصوص بعد از دفاع مقدس کشورمان نسخه‌های بانک جهانی را آورد توسعه اقتصادی کشور را روی میز گذاشت و در آن مسیر حرکت کرد الان این ثمره و وضع اقتصاد کشور است اگر چه زیر ساخت‌های قوی داریم و در اقتصادی که اقتصادهای بزرگ دنیا هستیم ما منابع فراوانی داریم اما شاهد هستیم دشمن با تکیه بر عملیات روانی روی اقتصاد ما موج سواری میکند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:اگر تکه بر داخل کنیم و حرکت عمومی شکل گیرد و مردم به میدان بیایند بر اساس مکتب اقتصاد انقلاب اسلامی عمل کنند در اقتصاد مقاومتی وابستگی به نفت کاهش پیدا می کند ، ارزش پول ملی ما افزایش پیدا می کند ، بیکاری در جامعه ما ریشه کن میشود و چقدر پیامدهای مثبت به دنبال دارد و وقتی در مسیر غرب این مسیر جلو برود اقتصاد لیبرالی ، فاصله طبقاتی ، ثروت باد آورده و نتیجه و ثمره آن می‌شود نسخه دولت بزرگ وقتی مردم سالاری در همه جنبه‌های شکل نگیرد دولت حجیم می‌شود و فساد رخ می‌دهد و هر روز در تلویزیون شاهد افراد فسادگر در محکمه عدالت و پرنده‌های سنگین افراد هستیم پیامد اقتصاد لیبرالی هیچ ربطی به جمهوری اسلامی ایران ندارد و هیچ ربطی به مکتب امام و رهبری و فرهنگ ما ندارد و محصول فرهنگی غربی است و دشمن با تکیه بر عملیات روانی گاها موفق می‌شود بر مردم عزیزمان تاثیر بگذارد.

 سلیمانی افزود:در مواردی که به منظومه فکری امام انقلاب توجه کردیم مثال عرصه دفاع و امنیت و همین ویروس کرونا ملت ایران برجسته دنیا بود بدون تردید هیچ کشور و ملتی مشابه ملت ایران عمل نکرد چون مدیریت الهی رهبر معظم انقلاب این صحنه را مدیریت کرد و همه کشور ، قوا و مردم به نکته مرکزی در کانونی توجه عملی کردند که در رزمایش کمک مومنانه به دعوت رهبر انقلاب اسلامی انجام شد و شاهد بودیم که اتفاقات مثبت انجام شد و رقم خورد.

 وی در ادامه صحبت های خود افزود:خبرگزاری رویترز در گزارشی که منتشر کرد از فعالیتهای مساجد پایگاه های بسیج که تولید ماسک دارند و ضدعفونی انجام می دهند و به دنیا نشان داد که مردم در ایران اینگونه حل مسئله می کنند و دنیا بی سابقه است و در بعضی نقاط جهان هم میهنان کشورمان در برخی مساجد این فعالیت‌ها را کردند مانند آلمان.

رئیس بسیج مستضعفین:مدیران سپاه و بسیج با روحیه تحول آفرینی با تکیه بر منظومه فکری امام انقلاب و به ویژه تدابیر مقام معظم رهبری با همان ملاحظات با روحیه جوانانه با نترسیدن از دشمن به امید به آینده به جهش در پیشرفت با اقدام انقلابی و جهادی و روحیه جهادی در میدان خدمتگزاری حاضر باشیم.

الگوی مردم سالاری اسلامی

 سردار غلامرضا سلیمانی،الگوی مردم سالاری اسلامی ، الگوی کارآمدی است که کارآمدی این الگو در مقابل نظام سلطه در طول انقلاب اسلامی بدون تردید کاملاً مشخص شده است در میدان دولت سازی اسلامی باید تلاش کنیم که جنبه بارز آن اقتصاد است.

وی با توضیح در خصوص وضعیت آمریکا تاکید کرد: در کشور آمریکا ۵۰ میلیون یعنی یک ششم جمعیت اعانه بگیر هستند با خیریه ها زنده و سپری می کنند و زیر خط فقر هستند نظام درمانی آمریکا کاملا لیبرالی و بر اساس کسب سود است به همین خاطر در ایام کرونا به کهن سالها و رسیدگی نمی کردند و جوانان اولویت بودند چون افراد مسن توانایی کار برای آمریکا ندارند و تولید ثروت نمی کنند برعکس در کشور ما افرادی که پا به سن گذاشته باشند بیشتر مورد احترام هستند و در غرب ارزش اقتصادی مهم است و نه مردم و ملت کشور و پول اولویت آنان است و درست تفکر صهیونیست‌ها است که توانستند گفتمان مسلط کشورهای غربی باشد.

 بیانیه گام دوم سندی در جلوی چشمان ما است

رئیس سازمان بسیج مستضغفین:کشور ما استعداد و توانایی فراوانی دارد نیروی با ایمان و اخلاق دارد مردم ما در سخت ترین شرایط نقش آفرینی می‌کنند دست رد به سینه دشمن می‌زنند و بسیج باید تلاش کنند با رویکردهای تحولی با فعال کردن پایگاه های مقاومت در مساله و با اتخاذ رویکردهای تحول خواهان در خصوص خود مسائل انجام دهد.

وی در پایان فزود:حرکت عمومی جامعه حول محور پایگاه و مسجد به ترتیب رقم بخورد از جنبه‌های مردم‌سالاری اسلامی محقق شود به مسجد شود محور حل مسائل و حضور مسئولین برای پاسخگویی به مردم مسجد محل و مرجع گفتمان انقلاب امیدآفرینی و جهاد کبیر علیه دشمن و دفاع از ارزشهای اسلام ناب است./بسیج نیوز

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.