وصيت با بي سيم!

Submitted by admin on دوشنبه, 02/13/1395 - 10:01

وداع جانسوز شهيد مدافع حرم عباسعلي عليزاده اهل جويبار مازندران با فرزندانش از خط مقدم عمليات در سوريه ، هنگامي كه در محاصره ي تكفيري ها قرار گرفت از پشت بيسيم بافرزندانش درد و دل ميكند:
سينا جان دنيا برام كوچيك شده بابا
سينا جان اسلحه ي من زمين نمونه بابا
ندا جان دخترم شب عروسيت ميام پيشت باباجان
نداجان چادر مادرمون حضرت زهرا رو سرتون نگه دارين...