من با سوغاتي خريدن مخالف نيستم، اما با اين بازارگردي ها مخالفم، خيلي بد است.,اينكه بعضي ها قبل از سفر مكه، سوغاتي هاي سفر را در اينجا ميخرند، نگه ميدارند و بعد كه برگشتند، همانهائي را كه در بازار شهر خودشان تهيه كرده اند، به عنوان سوغاتي ميدهند خيلي كار خ
نسخه مناسب چاپ

حادثه ي بزرگ حج كه هر سال از سوي امت اسلامي تكرار ميشود، يكي از آن رموز اساسي اسلام است.

طبق روايات حق حج اين است كه شما بدانيد وارد شدن بر خدا، ميهمان شدن براي خداست.

معلوم است كه ميهمانيِ مركز عظمت، قدرت، جمال و كرم چقدر اهميت و ارزش دارد.

در حج هم بايد به فكر برگزاري باشكوه، پرمغز و پرمعناي اين مراسم در سطح بين الملل اسلامي باشيم و براي آن برنامه ريزي كنيم، هم بايد به فكر بهره برداري شخص خودمان باشيم.

وظايف حاجي ايراني در برگزاري عمومي و بين المللي و متعلق به دنياي اسلام و امت اسلامي در حج عبارت است از: نشان دادن رفتار خوب، برادري و همدلي و استفاده از پيوند اسلامي ميان خود و ديگر ملتها براي نزديكتر شدن دلها، درست نقطه ي مقابل آن چيزي كه امروز دشمنان اسلام و مسلمين ميخواهند.

دشمنان اسلام و مسلمين ميخواهند امت اسلام يكپارچه نباشد چون اگر يكپارچه شد، قوي و مقتدر ميشود و در ميدانهاي گوناگون هويت يابي ميكند، آن وقت كار براي مستكبران جهاني سخت خواهد شد.

دشمنان اسلام و مسلمين براي جدايي امت اسلام از يكديگر، اختلافات مذهبي و قومي راه مي اندازند، ناسيوناليسمهاي افراطي را در بين ملتها به جريان مي اندازند و اين اختلافات را برجسته و درشت ميكنند تا بين ما ديوار ايجاد كنند

دشمنان اسلام و مسلمين در امت اسلام اختلاف راه مي اندازند تا دو نفرِ ما را به يكديگر بدبين كنند، تا با هم نباشيم، دستهامان در هم گره نشود و يك حركت عظيم به وجود نيايد.

امسال چون بيداري اسلامي به وجود آمده و كشورهاي اسلامي بيدار شده اند و ملتهاي مسلمان در انقلابها و نهضتهاي بزرگ خود، آن نقطه ي بُرنده و تيزِ حركت خود را عليه استكبار و صهيونيستها قرار داده اند، سعي دشمنان اين است كه نگذارند بين ملتها ارتباط برقرار و دلها به هم نزديك شود و اين توطئه بيشتر خواهد بود

وقتي كه دلها با هم آشنا شد، ميشود مثل يك دل؛ يك اراده، يك خواست، يك تصميم؛ كه دشمنان اين را نميخواهند.

دشمنان در حج تأكيد خواهند كرد سني را در سني گري، شيعه را در شيعه گري، فرقه هاي مختلف را در آن خصوصياتِ خودشان و تشديد ميكنند.

دشمنان براي تحريك احساسات، متأسفانه ابزارهائي هم دارند. همه جا ابزار دارند و در حج شايد هم بيشتر، لازم است بر اينها فائق بيائيد.

حج يكي از مظاهر حبل الله است، به اين حبل و ريسمان مستحكم الهي جميعاً چنگ بزنيد يعني با هم.

شما امت اسلام در حج با هم باشيد.

نگاه عظيم و عمومي و جهاني اين است كه مسلمانها در هر نقطه ي دنيا كه هستند، يك تن واحدند.

در حج با ديگر مسلمانان ارتباط برقرار كنيد، حرف بزنيد، خبر بدهيد، خبر بگيريد، روحيه بدهيد، روحيه بگيريد.

در حج حقايقي را كه درباره ي استكبار، مستكبرين، معاندين و مخالفين ميدانيد براي آن برادراني كه تازه وارد اين ميدان شده اند، تشريح كنيد چرا كه شما سي سال تجربه داريد.

در حج آنهائي كه توانائي تبيين و بيان ندارند، با رفتارِ خودشان مردم را دعوت كنند

مردم را با زبان هم ميشود دعوت كرد، اما دعوت قوي تر و بهتر، با عمل است.

ادبتان، احترامتان، دلبستگي نشان دادنتان به حقايق حج، اينها رفتارهاي جمعي و عمومي است براي بهتر برگزار كردن اين واقعه ي بين الملل اسلامي.

در حج يك دسته كارها مربوط به دل خود شما و مربوط به شخص خودتان است كه بايد ذخيره بگيريد.

ما در اين دنيا آلوده هستيم به ماديات، انگيزه ها و وسوسه ها كه اگر بخواهيم با همين وضعيت از اين مرزي كه اسمش مرز مرگ است، عبور كنيم، واي به حال ماست.

بايد خودمان را پاكيزه كنيم و اين پاكيزگي در نماز، تلاوت قرآن، روزه، انفاق و صدقه حاصل ميشود، در انواع فرائض اين پاكيزگي براي انسان پيش مي آيد

حج يك مجموعه اي از همه ي فرائض است كه انسان را پاكيزه مي كند

در حج ذكر، طواف، نماز، وقوف، توجه به خدا، انفاق و قرباني هست؛ همه چيز در حج جمع است؛ يك مجموعه اي است از اين كارها.

اين چند هفته ايام حج را خيلي قدر دانسته و در اين چند هفته دلها را پاكيزه و تطهير كنيد.

بهترين جا براي تطهير دلها مراسم حج و در مسجدالحرام، طواف خانه ي خدا، مسجد نبي مكرم و در آن مراسمِ عظيم است.

در حج با جمعيد، در بين جمعيد، اما هر كدام به طور مستقل يك سيم ارتباطي با خدا داريد كه هيچ كس هم ممكن است مطلع و باخبر نشود. اين ارتباط را حفظ و تقويت كنيد.

در حج براي ارتباط با خدا بايد قبل از حج شروع كرد.

بايد براي حج آماده شد همچنان كه براي ماه مبارك رمضان، از قبل از سفر، خود را بايد آماده كرد و از همه ي كارها مهمتر، پرهيز از گناه و عمل ناپاك است، اين پرهيزها دل را آماده ميكند براي ورود در اين وفاده و ضيافت الهي.

روش و رفتار عالمان بزرگ و سُلاّك و اهل معنا و طريقت اين بوده كه از ماه ها پيش از ماه رمضان، خودشان را براي ورود در ماه ضيافت الهي آماده ميكردند.

بعد از آنكه در حج بهره گرفتيد و براي خودتان ذخيره درست كرديد و برگشتيد، در حفظ آن ذخائر سعي كنيد.

تلاوت قرآن مكرر در مكرر حجاج در طول سفر مبارك حج، عادت خوبي است، اين عادت را ادامه بدهيد.

بعضي ها كه اهل تهجد و نماز شب نيستند، در حج تهجد را آزمايش و براي خودشان وسيله قرار ميدهند، در مسجدالحرام و مسجدالنبي متهجد ميشوند؛ اين را ادامه بدهيد، نگه داريد.

اگر ما آداب را رعايت كنيم، حج يك دستگاه عجيبِ دگرگون ساز است و هر موسم حجي، يك حركتي در كل جامعه به وجود مي آيد؛ يعني يك حركت جمعي است، بحث تك تكي نيست.

در موسم حج، محبتها به خداي متعال افزايش پيدا ميكند.

دلي كه گنجينه ي محبت الهي باشد، خيلي باارزش و ذي قيمت است.

دلي كه جاي محبت خداست، به گناه كمتر ميل ميكند يا ميل نميكند و به كار خير متمايل ميشود.

ايجاد محبت به خداي متعال در حج با ذكر، توجه، اخلاص و تضرع حاصل ميشود.

موسم حج را خيلي قدر بدانيد، هم از جهت جمعي، هم از جهت فردي.

حاجي ايراني با رفتار خود ميتواند كشور، تاريخ، انقلاب و نظام جمهوري اسلامي خود را در چشم مردم دنيا، شيرين و عزيز كند.

ميشود برويم در حج با كارهاي بد، نامناسب و سبك، كشور و ملتمان را سبك كنيم.

من با سوغاتي خريدن مخالف نيستم، اما با اين بازارگردي ها مخالفم، خيلي بد است.

يك عده اي در حج عطش بازارگردي دارند، اينها ملت و مردم شما را سبك ميكند، حيف است.

مسافران حج غالباً جنسهاي بي كيفيت از كشورهاي دوردستِ سودجو كه با همان كمپاني هاي داخل آن كشور ميزبان بندوبست دارند را مي خرند

براي حجاج جنس بدلي و بي كيفيت درست ميكنند مي آورند توي اين بازارها ميريزند، شما هم ميرويد اين ارز خودتان را و عِرض خودتان را ميريزيد براي اينكه اين كالاهاي بي كيفيت را خريداري كنيد.

امروز در كشور ما خوشبختانه كالاهاي داخلي با كيفيت خوب، متنوع، زيبا، ساخته شده ي دست كارگر ايراني فراوان است.

اينكه بعضي ها قبل از سفر مكه، سوغاتي هاي سفر را در اينجا ميخرند، نگه ميدارند و بعد كه برگشتند، همانهائي را كه در بازار شهر خودشان تهيه كرده اند، به عنوان سوغاتي ميدهند خيلي كار خوبي است.

بعضي ها به عنوان چيز متبرك، از حج سوغاتي مي آورند، تبركي ندارد. اين جانمازهائي كه در سنندج و كردستانِ خودمان ميبافند، بمراتب از جانمازهائي كه از حج مي آورند، بهتر است.

برادر خودتان را تقويت كنيد، ساخت دست او را كه هم زيباتر و هم بهتر است بخريد و اين را به عنوان سوغاتي بدهيد.

اجناس ايراني را آنجا ببريد و به افرادي كه دوست داريد، سوغاتي بدهيد.

ما در اسلام همه چيز داريم و نظام اسلامي در درون خود همه چيز دارد.

معارف ما، درس ما، قرآن ما، سنت ما، احاديث ائمه ي اطهار (عليهم السّلام)، همه اينها كالاي معنوي و سرمايه هاي ماست.

اگر چنانچه به سرمايه ها و كالاي معنوي خود توجه و استفاده كنيم و خودمان را از آنها محروم نكنيم، پيش ميرويم.

طبق آيات اگر به آنچه با خدا معاهده كرديم، عمل كرديم، اجر عظيم داريم و اگر آنچه را كه با خداي متعال معاهده كرديم و قرارداد گذاشتيم، شكستيم، عليه خودمان كار كرده ايم و به دست خودمان خود را محروم كرديم

اگر مسئولين توصيه هاي مؤكدم راجع به مقابله ي با فساد اقتصادي در چند سال پيش را كه استقبال هم كردند، عمل ميكردند، ديگر اين فساد بانكي اخير پيش نمي آمد.

وقتي عمل نميكنيم، دچار حوادثي چون فساد بانكي اخير ميشويم. اگر با فساد مبارزه بشود، ديگر اين چند هزار ميليارد سوءاستفاده اي كه افرادي بيايند بكنند، پيش نمي آيد.

حوادثي چون فساد بانكي اخير، ذهن و دل مردم را مشغول و دل آدمها را ميشكند. چقدر در كشور دلها ناراحت و آدمها اميدشان را از دست ميدهند؟ اين به خاطر اين است كه عمل نكرديم.

از همان وقت گفته و تاكيد شد كه فساد ريشه دار ميشود، ريشه پيدا ميكند، و شاخ و برگ پيدا ميكند، هرچه كه بگذرد، كندنش مشكل ميشود

حوادثي چون فساد بانكي اخير، سرمايه گذار پاكدامن و صادق را مأيوس ميكند

خوشبختانه مسئولين كشور در هر سه قوه، هم با اين حادثه، هم ان شاءالله با حوادث ديگر مبارزه ميكنند و پيشگيري ميكنند؛ بايد هم بكنند، وظيفه شان است كه مقابله و مبارزه كنند.

يك عده اي ميخواهند از حوادثي چون فساد بانكي اخير براي زدن توي سر مسئولين كشور استفاده كنند.

بگذاريد مسئولين كارشان را بكنند؛ عاقلانه، مدبرانه، قوي و با دقت قضايا را دنبال كنند.

جنجال و هياهو تا يك مقداري براي آگاهي ها لازم است و ادامه دادن آن بخصوص كه اگر بعضي ها هم بخواهند در اين بين استفاده هاي ديگري از اين مسائل بكنند، هيچ مصلحت نيست و بايد مراقبت بشود.

مسئولين دنبال كنند و مردم هم بدانند كه اين چيزها دنبال ميشود و متوقف نميشود و ان شاءالله به توفيق الهي دستهاي خائن قطع خواهد شد.

مسئولين قضائي درباره فساد بانكي اخير، اطلاع رساني كنند و در موارد خود به مردم اطلاع بدهند

قوه قضائيه به بدكاره، خرابكار و مفسد نبايد ترحم كند.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.