اتحاد اسلامي يك شعار مقدس و وحدت ميان امت اسلامي، مهمترين پيام رسالت نبي مكرم اسلام (ص) است,حركت بيداري اسلامي در دنياي اسلام بويژه در شمال افريقا، بخشي از تحقق وعده الهي است,امروز اصلي ترين سياست دنياي استكبار براي مقابله با بيداري اسلامي، ايجاد اختلاف و
نسخه مناسب چاپ

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم تبريك عرض ميكنم اين عيد سعيد و بزرگ را به همه ي شما حضار محترم، ميهمانان عزيزي كه از كشورهاي ديگر در اينجا تشريف دارند، و سفراي كشورهاي اسلامي، و همچنين به همه ي ملت بزرگ ايران كه محبت و پايبندي خود را به ارادت به مقام نبوت در عمل به اثبات رساندند. همچنين تبريك عرض ميكنم به همه ي امت اسلامي كه بر محور نام مبارك پيامبر اسلام احساس اتحاد و يگانگي ميكنند. همچنين تبريك عرض ميكنيم اين عيد سعيد را به همه ي آزادگان عالم؛ كه حقيقتاً بشارت ميلاد پيغمبر و بركات الهي كه بر اين ميلاد بزرگ مترتب شده است، متعلق به همه ي آزادگان عالم است؛ همه ي انسانهائي كه به دنبال آزادگي و عدالت و دست يافتن به ارزشهاي والاي الهي اند. بعضي از اهل معرفت و اهل سلوك معنوي معتقدند كه ماه ربيع الاول، به معناي حقيقي كلمه، ربيع حيات است، ربيع زندگي است؛ زيرا در اين ماه، وجود مقدس پيامبر گرامي و همچنين فرزند بزرگوارش حضرت ابي عبداللّه جعفربن محمدالصّادق ولادت يافته اند و ولادت پيغمبر سرآغاز همه ي بركاتي است كه خداي متعال براي بشريت مقدر فرموده است. ما كه اسلام را وسيله ي سعادت بشر و راه نجات انسان ميدانيم، اين موهبت الهي مترتب بر وجود مبارك پيغمبر است كه در اين ماه اتفاق افتاد. حقيقتاً بايد اين ميلاد عظيم را مبدأ همه ي بركاتي دانست كه خداي متعال جامعه ي بشري را، امت اسلامي را، پيروان حقيقت را به آن سرافراز كرده است. صِرف جشن گرفتن كافي نيست؛ در درجه ي اول بايد پيوند قلبي خودمان با پيغمبر را تقويت كنيم. دنياي اسلام بايد رابطه ي معنوي و قلبي و عاطفي خود با نبي مكرم را روزبه روز تقويت كند؛ اين نقطه ي مشترك بين همه ي مسلمانان عالم است. آن كساني كه دلشان براي تشكيل امت اسلامي ميتپد، بايد بر روي اين نقطه تكيه كنند: رابطه ي معنوي و عاطفي با وجود مقدس پيغمبر. يعني در درجه ي اول و به طور جدي، تصميم بر تبعيت از آن بزرگوار در همه ي امور. در آيات كريمه ي قرآن، درباره ي اخلاق پيامبر، درباره ي رفتار سياسي پيغمبر، درباره ي نوع حاكميت پيغمبر، درباره ي احساس پيامبر مكرم نسبت به مردم - چه نسبت به مسلمانها، چه نسبت به غير مسلمانها - شرح داده شده است. تربيت صحابه ي بزرگوار پيامبر در زمان پيغمبر و رفتار آنها، نشان دهنده ي آن جهتي است كه در تعليم و تربيت امت اسلامي، مورد نظر اسلام و مورد نظر پيامبر است. بايد اينها را در زندگيِ خودمان پياده كنيم، بايد اينها را عملياتي كنيم؛ صِرف گفتن كفايت نميكند. امروز زمينه براي اين مسئله آماده است. بيداري اسلامي يك حقيقتي است كه اتفاق افتاده است. بعد از دهها سال متمادي تسلط دشمنان اسلام و دشمنان مسلمين بر جوامع اسلامي، چه به شكل استعمار مستقيم، چه به شكل استعمار جديد و استعمار غير مستقيم، چه به صورت سلطه ي فرهنگي يا سلطه ي اقتصادي يا سلطه ي سياسي؛ بعد از سالهاي متمادي كه ملتهاي مسلمان فشرده شدند در زير اين فشارهاي عظيم سلطه ي غربي و دولتهاي اروپائي و آمريكائي بر كشورهاشان، بتدريج هسته ي بيداري، يقظه ي اسلامي رشد كرده، ثبت شده است و دارد خود را نشان ميدهد. مردم دنياي اسلام امروز احساس ميكنند كه وسيله ي عزتشان، وسيله ي سربلندي شان، وسيله ي استقلالشان، اسلام است. به بركت اسلام، همه ي آرزوهاي مليِ يك ملت در دنياي اسلام ميتواند برآورده شود. ملتهاي اسلامي به بركت اسلام ميتوانند در مقابل تسلط غرب، در مقابل تكبر دولتهاي غربي، در مقابل سلطه ي ظالمانه ي دولتهاي غربي، در مقابل استثمار و استكبار دولتهاي غربي بايستند. و غرب مجبور به عقب نشيني است؛ امروز شما اين تجربه را در دنياي اسلام مشاهده ميكنيد. سي و چند سال قبل اين مسئله در ايران اتفاق افتاد؛ امروز هم در دنياي اسلام، در شمال آفريقا، اين را مشاهده ميكنيد. قدمها به سمت پيروزي است. البته مشكلات هست؛ ليكن اگر ما بيدار باشيم، مشكلات نميتواند جلوي راه ما سد ايجاد كند. قرآن ميفرمايد: «لن يضرّوكم الّا اذي».(۱) بله، اذيت ميكنند، آزار ميكنند، مشكل درست ميكنند؛ اما اگر ما عازم باشيم، به خدا توكل داشته باشيم، تصميم بر حركت داشته باشيم، نميتوانند جلوي راه ما سد ايجاد كنند. امروز ملتهاي اسلامي بيدار شده اند؛ احساس ميكنند ميتوانند به بركت اسلام، در مقابل دشمنان دنياي اسلام، در مقابل شبكه ي فاسد صهيونيستي كه بر سياستهاي دول غربي مسلط است، حرف خود را به كرسي بنشانند. اين پيروزي ها خيلي ارزش دارد. «وعدكم اللّه مغانم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه» - اين بخشي از وعده ي الهي است كه تحقق پيدا كرد - «و كفّ ايدي النّاس عنكم و لتكون ءاية للمؤمنين و يهديكم صراطا مستقيما».(۲) هر پيروزي اي كه يك ملت در مقابله ي با دشمنان و تبليغات و روشها و شيوه هاي خباثت آلود آنها پيدا ميكند، يك بشارت الهي است، يك آيت الهي است، يك نشانه ي الهي است - «و لتكون آية» - كه اگر حركت كرديد، به نتيجه خواهيد رسيد. امروز دنياي اسلام با توطئه هاي دشمنان مواجه است. من به شما برادران و خواهران عزيز - چه ايراني و چه غير ايراني - عرض بكنم: امروز مهمترين دستاويز دشمن براي مقابله ي با بيداري اسلامي، ايجاد اختلاف است. مسلمان را در مقابل مسلمان قرار دادن، مسلمان را به دست مسلمان از بين بردن، اينها را به هم مشغول كردن؛ چه چيزي بهتر از اين براي دشمنان استقلال اسلامي كه مسلمانان را به هم مشغول كنند؟ از روز اوّلي كه انقلاب اسلامي در ايران پيروز شد، سياست ايجاد اختلاف در ميان ملت ما و كشور ما دنبال شد؛ اما جمهوري اسلامي با قاطعيتِ كامل در مقابل اين مسئله ايستاد. در سطح بين الملل اسلامي هم اختلافات مذهبي را مطرح كردند، اما جمهوري اسلامي پرچم اتحاد اسلامي را برافراشت. ما اعلام كرديم، امام بزرگوار ما بارها اين را گفتند، و ملت ايران در زمان ايشان و بعد از ايشان تكرار و تأكيد كردند كه ما معتقد به برادري اسلامي هستيم. ما هر شكافي بين مسلمانان را رد ميكنيم؛ اين درست نقطه ي مقابل عوامل دشمنان است كه از هر پديده ي كوچكي براي ايجاد اختلاف بين مسلمانان استفاده ميكنند. اگر شما نگاه كنيد، مي بينيد امروز سياست دشمنان بيداري اسلامي در كشورهاي شمال آفريقا هم، ايجاد اختلاف است. سياست استكبار همين است؛ اينها را به جان هم بيندازند، اينها را در مقابل هم قرار دهند. علاج اين بيماري، احساس اتحاد بين مسلمين است؛ ملتهاي مسلمان بايد با هم متحد شوند. در داخل هر كشور، گروههاي مختلف، مذاهب مختلف، جناحهاي مختلف، بايد دست به دست هم بدهند؛ اختلافات فكري و عقيدتي و سياسي و سليقه اي و جناحي را بر حركتهاي اساسيِ خودشان حاكم نكنند، تا بتوانند در مقابل دشمن بايستند؛ امروز راه، فقط اين است. با انواع حيل دارند تلاش ميكنند ايجاد اختلاف كنند؛ مي بينيد شما. وقتي مسلمانها سرشان به اختلاف با يكديگر مشغول شد، مسئله ي فلسطين در حاشيه قرار ميگيرد؛ ايستادگي در مقابل زياده خواهي آمريكا و غرب، در حاشيه قرار ميگيرد؛ آنها امكان پيدا ميكنند كه نقشه هاي خودشان را عمل كنند. امروز مشاهده ميشود كه غربي ها يك حركت تازه اي را در آفريقا شروع كرده اند براي تسلط بر ملتهاي آفريقا، براي حضور مجدد در زندگي مردم آفريقا. وقتي آتش اختلافات روشن شد، دشمن مجال پيدا ميكند كه همه كار انجام دهد. در همسايگي ما در پاكستان، شما ببينيد به بهانه ي اختلافات، چه فجايعي را ايجاد ميكنند. در سوريه، شما ببينيد چطور مردمي را به جان مردم ديگري مي اندازند. در بحرين مشاهده كنيد چطور صداي ملتي را به طور كلي خاموش ميكنند؛ يك ملت را از همه ي جوانب بايكوت ميكنند. در مصر و در مناطق ديگر، شما ببينيد چطور مردم را در مقابل هم قرار ميدهند. اينها سياستهائي است كه ممكن است انگيزه هاي شخصي و اعتقادي از طرف اشخاص داشته باشد، اما نقشه ي كلي، نقشه ي دشمنان است. من كسي را متهم نميكنم به اين كه عالماً و عامداً دارد نقشه ي دشمن را انجام ميدهد، اما به طور قطع و يقين ميگويم: هر حركت اختلافي، به هر شكلي، در ميان ملتهاي مسلمان، يا در درون يك كشور ميان افراد آن كشور، بازي كردن در زميني است كه دشمن آن زمين را تعيين كرده است؛ كمك به دشمن است. مسئله ي وحدت را همه بايد جدي بگيرند؛ در درجه ي اول، نخبگان؛ نخبگان سياسي، نخبگان ديني، نخبگان دانشگاهي، نخبگان حوزه هاي علميه؛ در همه جا. در كشور ما همه مسئله ي وحدت را جدي بگيرند. ايجاد اختلاف مذهبي بين گروههاي مختلف مسلمان، خطر بزرگي است. اگر دشمنان بتوانند آتش اختلافات فرقه اي را در يك جائي برافروزند، فرونشاندن آن جزو دشوارترين كارهاست. بايد جلوي اين كار را گرفت؛ اين هم نميشود، جز با ابتكار عمل و مجاهدت و اخلاص نخبگان در هر كشوري؛ علما، دانشگاهيان، سياستمداران، كساني كه داراي نفوذ و تأثيرند؛ براي مردم تشريح كنند نقشه ي دشمن را، و نگاه اميدوارانه ي دشمن را به ايجاد اختلاف بين مردم، بين كشورهاي اسلامي، بين جناحهاي اسلامي، بين سني و شيعه، بين گرايشهاي مختلف در مذاهب مختلف اسلامي؛ مردم را آگاه كنند. اين خطر بزرگي است كه دشمنان تجربه كردند. انگليسها در اين زمينه داراي تجربه هاي طولاني اند. ما در تاريخ، در شرح حال اينها ميخوانيم و مي بينيم كه چه كارهائي را كردند براي ايجاد اختلاف. اينها بلدند، ديگران هم از اينها ياد گرفتند. مشغول تلاش هستند براي ايجاد اختلاف؛ بايد پرهيز كرد. نبايد با احساسات سطحي و عاميانه، موجب برافروختن اين آتشها شد؛ اين، سرنوشت ملتها را سياه ميكند؛ ملتها را به خاك سياه مينشاند؛ دشمنان اسلام را، دشمنان مسلمين را، دشمنان استقلال را، در كارهاي خودشان موفق ميكند؛ نقشه ي آنها را تحقق خواهد بخشيد؛ بايد بيدار بود. شعار اتحاد اسلامي، يك شعار مقدس است. امروز اگر پيامبر مكرم اسلام (صلّي اللّه عليه و ءاله) در ميان ما بود، به اقتضاي آيه ي شريفه ي «عزيز عليه ما عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين رئوف رحيم»(۳) ما را به اتحاد دعوت ميكرد؛ از ايجاد اختلافاتِ اينچنيني جلوگيري ميكرد. ما اگر چنانچه علاقه مند به نبي مكرم اسلام هستيم، بايد اين خواسته ي قطعي آن بزرگوار را تحقق ببخشيم. از خداوند متعال ميخواهيم به همه ي ما توفيق دهد تا بتوانيم به آنچه ميگوئيم، عمل كنيم. والسّلام عليكم و رحمةاللّه و بركاته ۱) آل عمران: ۱۱۱ ۲) فتح: ۲۰ ۳) توبه: ۱۲۸

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.