بايد الگو را سردست بگيريم تا ملت ها، پيشرفت در سايه اسلام را ببينند

حضرت امام خامنه اي در مشهد:
بايد الگو را سردست بگيريم تا ملت ها، پيشرفت در سايه اسلام را ببينند
دوشنبه, 01/01/1390 - 14:43
ما بايد بتوانيم قدرت نظام اسلامي در حل مشكلات اقتصادي را به ئنيا نشان دهيم
بايد الگو را سردست بگيريم تا ملت ها، پيشرفت در سايه اسلام را ببينند
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام علي النّبيّ الأعظم و الصّراط الأقوم و اشرف ولد ءادم؛ سيّدنا و نبيّنا ابي القاسم المصطفي محمّد؛ و علي ءاله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديّين المعصومين ؛ سيّما بقيّةاللَّه في الأرضين .

خداوند متعال را سپاسگزارم كه يك بار ديگر عمر داد و توفيق داد كه اين موقعيت بسيار مبارك و مغتنم را درك كنم؛ روز اول سال در جوار آستان حضرت علي بن موسي الرضا (ارواحنا فداه و صلوات اللَّه عليه). عيد سعيد نوروز و آغاز سال نو را تبريك عرض ميكنم به همه ي شما برادران و خواهران و حضار عزيزي كه در اين مجلس باشكوه و باعظمت حضور پيدا كرده ايد؛ چه در اين شبستان بزرگ، چه در صحنهاي متعدد كه مردم عزيز ما، برادران ما و خواهران ما در آنجا حضور دارند و سخن را ميشنوند. اين جمعيت در واقع نمونه اي از ملت ايران است. در اين روز، از نقاط مختلف كشور، از شهرهاي گوناگون، از راه هاي دور و نزديك، مردم عزيز ما در اين بارگاه و در سايه ي بلندپايه ي حضرت ابي الحسن الرضا (عليه السّلام) حضور پيدا ميكنند و متبرك ميشوند. برادران و خواهران مشهدي هم در اين جمع عظيم حضور دارند. به همه سلام عرض ميكنم و تبريك ميگويم.

عيد نوروز ايراني براي همه ي ما مردم ايران و نيز مسلماناني كه در كشورهاي ديگر عيد نوروز را ميشناسند و گرامي ميدارند، فرصت مغتنمي است براي اينكه از اين روز و از اين مناسبت، در سمت و سوي حركت اسلامي استفاده كنيم. دأب و دِيدن اسلام اين است: از همه ي فرصتها، از همه ي لحظه هاي زندگي، از همه ي مقاطع حيات در شكلهاي گوناگون استفاده شود، براي تكامل انسان، براي پيشرفت معنوي و مادي نوع بشر. ما ايراني ها ميتوانيم با استفاده ي از اين مناسبت، به كارهائي كه اسلام ما را به آن دعوت كرده است، و در جهت احكام اسلامي و معارف اسلامي حركت كنيم؛ خودمان را با اهداف عاليه ي اسلام آشنا كنيم. در اين ايام، صله ي رحم، توجه به خداي متعال، شنيدن سخنان خوب از يكديگر، و اجتماع در مراكز ديني و معنوي، از آن فرصتهاي مغتنمي است كه بايد از آن استفاده كرد.

حقيقت اين است كه مردم عزيز كشور ما در طول ساليان متمادي و بخصوص در اوقات حاكميت نظام اسلامي بر كشور، از عيد نوروز هم براي معنويت، براي معرفت، براي نزديكي به خدا استفاده كرده اند. شاهد هم اين است كه شما در ساعت تحويل اگر ملاحظه كنيد، مي بينيد بيشتر مردم در مراكز ديني، در بارگاه ها، در زيارتگاه ها و مشاهد مشرفه و در مساجد مشغول توجه و دعا و ذكرند. معناي اين حركت عظيم اين است كه ملت ايران از اين آئين و از اين سنت هم براي دين بهره برداري ميكند. اين بايد خط شاخصي باشد براي ما در همه ي امور، كه براي پيشرفت معرفت خود، معنويت خود، دين خود، استقرار احكام اسلامي و معارف اسلامي و اخلاق اسلامي بهره برداري كنيم. اميدوارم خداوند متعال همه ي ما و همه ي ملت ايران را بر اين كار موفق بدارد.

امروز در اين فرصتي كه خداي متعال اين ديدار بابركت را نصيب كرده است، سه مطلب را من به شما برادران و خواهران عزيز مشهدي و زوار محترم عرض خواهم كرد.

مطلب اول، يك گزارشگونه ي جمع بندي شده اي است از سال 89 . با يك نگاه كلان ببينيم در سال 89 ملت ايران و مسئولان كشور در چه جهتي حركت كردند و چگونه راه را پيمودند. مطلب دوم در مورد سال جاري است كه امروز آغاز ميشود؛ با توجه به شعاري كه براي امسال به ملت عزيزمان عرض كرده ام - يعني «جهاد اقتصادي» - و آنچه كه مناسب است در اين زمينه انجام بگيرد. قسمت سوم، نگاهي به مسائل منطقه است؛ مسائل خاورميانه، مسائل شمال آفريقا و آنچه كه در اين منطقه ي اسلامي در حال رخ دادن است، با توجه به تزوير و ترفندي كه دشمنان امت اسلامي در اين رابطه در پيش گرفته اند.

در بخش اول ميتوانم عرض كنم كه شعار سال 89 - يعني «همت مضاعف و كار مضاعف» - در طول سال مورد توجه قرار گرفت و ملت ما در بخشهاي گوناگون توانستند حقيقتاً از خودشان يك همت والا و بلند نشان دهند و كارِ مضاعف انجام بگيرد. البته نتائج همت بلند و كار مضاعف در بلندمدت شناخته خواهد شد؛ اما در همين نگاه ابتدائي هم كه انسان نگاه ميكند به اوضاع سال 89 و آنچه كه مسئولان كشور انجام دادند و آنچه كه ملت عزيز ما در همراهي با مسئولان و خودشان آن را نشان دادند و به عرصه آوردند، نشانه هاي همت مضاعف و كار مضاعف را مي بيند. در بسياري از عرصه ها اين معنا مشهود است.

از علم و فناوري آغاز ميكنيم. در آغاز سال 89 - در ايام عيد - بنده توفيق پيدا كردم از يك بخش صنعتيِ حساس كشور بازديد كنم؛ در روزهاي آخر اسفند هم مجدداً توفيق پيدا كردم كه از يك نمايشگاه كارهاي برجسته ي علمي و فناوري بازديد كنم و نتائج اين حركت يكساله را كه خود، محصول كارهاي طولاني مدت است، به چشم ببينم. آنچه كه در بخش دانش پيشرفته و فناوري بالا امروز در كشور وجود دارد و در حال وقوع است، بسيار بيش از آن مقداري است كه به مردم اطلاع رساني شده است؛ اين را من ميتوانم به شما عرض كنم. از چند سال پيش، يك حركت علميِ برجسته اي در بخشهاي مختلف آغاز شده است، كه خوشبختانه روزبه روز بر شتاب اين حركت افزوده شده است.

من يك وقتي اين روايت را كه از معصوم (عليه السّلام) است، عرض كردم، كه فرمود: «العلم سلطان»؛ يعني علم و دانش براي يك ملت و براي يك فرد مايه ي اقتدار است. «من وجده صال و من لم يجده صيل عليه»؛ كسي كه اين قدرت را پيدا كند، دست برتر را دارد و آن كسي كه نتواند قدرت علمي را به دست بياورد، زيردست باقي ميماند و ديگران بر او دست برتر را خواهند داشت. علم و فناوري يك چنين خصوصيتي دارد. امروز حركت كشور در جهت به دست آوردن دانش و فناوري در بسياري از رشته ها، بخصوص در رشته هاي بسيار نو و برترِ كشور مشهود است. در بخشهاي گوناگون؛ در بخش زيست فناوري، در بخش هوافضا، در بخش نانوفناوري، در بخش سلولهاي بنيادي، در توليد راديوداروهاي بسيار مهم، در توليد داروهاي ضد سرطان، در توليد موتور توربينهاي بادي كه وابستگي انرژي كشور را از نفت تا حدود زيادي از بين ميبرد، در توليد ابررايانه ها كه براي كشور بسيار مهم است، در فناوري انرژي هاي نو - كه همه ي اينها از دانشهاي سطح بالاي دنيا هستند - خوشبختانه انسان مشاهده ميكند كه دانشمندان ما و جوانان ما به نحو فزاينده و شتابنده مشغول پيشروي هستند؛ به طوري كه من در پيام نوروزي هم ديشب عرض كردم، آدرسها و گزارشهاي مراكز معتبر بين المللي نشان ميدهد كه در اين قسمت، كشور شما از بسياري از كشورهاي عالم پيشتر دارد حركت ميكند و شتاب كشور چندين برابر متوسط شتاب جهاني است.

دو سه نكته ي مهم در اين قضيه ي پيشرفت علم و فناوري وجود دارد كه من مناسب ميدانم عرض كنم. نكته ي اول اين است كه بيشتر اين دانشمنداني كه اين كارها را دارند انجام ميدهند، دانشمندان جوانند. عمر متوسط دانشمنداني كه در اين كارها مشغول فعاليت هستند، سي و پنج سال است - يعني غالباً جوان - كه حتماً بايستي به اين جوانها اعتماد بشود. البته اساتيد كاركشته و مؤمن هم در اين كار نيز مشغول هستند، كه بسيار مغتنم است.

نكته ي بعد اين است كه مجموعه اي كه اين كارهاي عظيم و گسترده را انجام ميدهد، داراي روحيه ي قوي، داراي اعتماد به نفس بالا، داراي خودباوري است؛ كه سرمايه ي اصلي اين است. سرمايه ي اصلي، نيروي انساني است. آنچه كه كشور ما دارد، اين است. جوانهاي ما با روحيه ي قوي در حال

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.