نسخه مناسب چاپ

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم

والحمدلله ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابي‌القاسم المصطفي محمّد و علي آله الطّيّبين الطّاهرين المعصومين و صحبه المنتجبين. عيد سعيد مبعث را به همه‌ي شما برادران و خواهران عزيزي كه در اينجا تشريف داريد، به ميهمانانمان -سفراي كشورهاي اسلامي- و به همه‌ي ملّت بزرگ ايران تبريك عرض ميكنم. اهمّيّت عيد مبعث در اين است كه در اين بعثتي كه اتّفاق افتاد، رابطه‌ي جديد بين خدا و خَلق، برنامه‌ي جديد تحوّل جوامع بشري و انسانها كه در اين بعثت وجود داشت، زنده است. اين بعثت، اين برنامه، اين تحوّل، در همه‌ي ادوار، در همه‌ي احوال، در همه‌ي نقاط جغرافيايي عالم، بالقوّه تواناييِ اين را دارد كه زندگي انسانها را همچنان‌كه در آن دوره دگرگون كرد به سَمت نيكي و فلاح و سعادت، امروز هم دگرگون كند؛ اهمّيّت بعثت در اين است. اميرالمؤمنين (سلام‌الله‌عليه) ميفرمايد: آن‌‌وقتي كه پيغمبر مبعوث شد و خداي متعال نبيّ اكرم را مبعوث به رسالت كرد، دنيا تاريك بود؛ وَ الدُّنيا كاسِفَةُ النّورِ ظاهِرَةُ الغُرور؛(۲) جهان بشريّت در تاريكي بود، مشحون و سرشار از غرور بود. غرور يعني فريب نفْس؛ انسان خودش را در يك وضعي تصوّر كند و توهّم كند، و در واقع اين‌‌جور نباشد؛ دنيا در يك‌چنين وضعي بود. قرآن هم فلسفه‌ي وحي الهي را اين قرار ميدهد: لِيُخرِجَكُم مِنَ الظُّلُماتِ اِلَي النُّور؛(۳) بشريّت را از ظلمات خارج كند، وارد نور كند. خب، ظلمات آن دوره تا حدود زيادي در تاريخ منعكس است؛ چه در خود محيط جزيرةالعرب و مكّه و آن حول‌‌و‌حوش كه خرافه بود، جهل بود، بي‌رحمي بود، خشونت بود، بي‌عدالتي بود، زورگويي بود، زندگي پست بود، گرسنگي بود؛ و چه در دنياي متمدّن آن روز. شما [اگر] نگاه كنيد به دو نقطه‌ي اساسي تمدّن بزرگِ آن روز، يعني ايرانِ آن روز و روم، اين تاريكي و ظلمت را در آنجا هم مشاهده ميكنيد. در اين دو امپراتوري هم خرافات بود، ظلمات بود، تبعيض بود، بي‌عدالتي بود، بي‌رحمي نسبت به ضعفا بود. در ايران پادشاهي كه به‌ نام عدالت معروف است -همين انوشيرواني كه معروف به عادل است- در يك‌روز چندين هزار انسان را به قتل رساند به عنوان اينكه اينها مثلاً مزدكي هستند، دين ديگري دارند؛ چند‌هزار نفر را در يك‌روز از بين برد؛ اين يك نمونه است. در امپراتوري روم، پادشاه -اين نِرون معروف- مادرش را كشت، همسرش را كشت، شهر را آتش زد. اين‌جوري بودند: وَ الدُّنيا كاسِفَةُ النّورِ ظاهِرَةُ الغُرور. [پس اينها] مخصوص جزيرة‌‌العرب نبود؛ همه‌ي دنيا اين‌جوري بود. در يك‌چنين شرايطي خورشيد اسلام طلوع كرد. خب، دعوت اسلام، دعوت به نور است؛ يعني دعوت به علم است، دعوت به انصاف است، دعوت به محبّت است، دعوت به وحدت است، دعوت به عدالت است؛ در زندگي جوامع بشري اينها همه نورانيّت است، اينها همه نور است. مهم اين است كه اين دعوت در زبان و برروي كاغذ نمانْد؛ امروز هم [اگر] شما به اسناد سازمان ملل يا حتّي اسناد بعضي از كشورهاي مستكبر نگاه كنيد از اين حرفهاي خوب در آن هست. شما اعلاميّه‌ي حقوق بشر را و بقيّه‌ي چيزها را نگاه كنيد همين حرفهاي خوب در آن هست، امّا اثري از آن در عالمِ واقع وجود ندارد. اهمّيّت اسلام اين است كه آنچه را پيغمبر روز اوّل بيان كرد، آنچه را آيات قرآن در آن سيزده سال مبارزه‌ي دشوار مكّه پي‌در‌پي به مردم تعليم داد، اينها را بعد در مرحله‌ي عمل، پياده كرد، اينها را نشان داد، اينها را عمل كرد. پيغمبر آن عدالت را، آن محبّت را، آن انصاف را، آن ايستادگي در مقابل ظلم را، ايستادگي در مقابل كُفر را در عمل نشان داد. كشاندن مردم به وادي علم، به وادي معرفت؛ اين قاعده و زيرسازي‌ و زيرساختي كه پيغمبر در ظرف ده سال حكومت در مدينه درست كرد، همان بود كه بعد از گذشت يك قرن، دو قرن به بزرگ‌ترين تمدّن بشري تبديل شد. بله، ابعاد مختلف آن مراعات نشد -[مثلاً] عدالت، باز هم مراعات نشد- امّا علم و بهره‌مندي از معرفت و استعدادها و رشد ظرفيّتهاي بشري‌ كه در اوّل تشكيل حكومت اسلامي شروع شده بود، آن‌چنان پيشرفت داشت كه بعد از مدّت كوتاهي -يكي دو قرن- به بزرگ‌ترين تمدّن بشري تبديل شد كه همه‌ي دنيا از آن سود بردند و بهره بردند. بعثت اين است. ما امروز به بعثت احتياج داريم. اوّل، معرّفيِ بعثت است؛ در درجه‌ي اوّل افكار عمومي دنيا بايد بشناسند مفهوم و معناي بعثت اسلام را؛ اين نقطه‌ي بسيار مهمّي است. بعد از تشكيل جمهوري اسلامي كه يك رشحه‌اي(۴) از رشحات حكومت نبوي در اين نظام ما بحمدالله به وجود آمد و خود آن منشأ يك تحوّل عظيم و يك حركت عظيمي شد كه بحمدالله ادامه دارد و ادامه خواهد داشت، دشمنان جهاني بشر -نميشود گفت دشمنان اسلام- دشمنان جوامع بشري به فكر افتادند كه با آن چيزي كه مايه‌ي اين حركت است و در بخش مهمّي از دنيا زمينه دارد، مبارزه كنند؛ آن چه بود؟ آن اسلام است. امروز با اسلام مبارزه ميكنند؛ چرا؟ چون اسلام مايه‌ي رشد جوامع است، مايه‌ي حركت انسانها است، مايه‌ي بُروز استعدادها است و مايه‌ي پديد آمدن يك تمدّن معنوي و مادّيِ مشترك و توأمان است؛ چون اسلام ميتواند جلوي تعدّيّاتِ تمدّنِ مادّيِ ظالمِ امروز را بگيرد؛ لذا با اسلام مبارزه ميكنند؛ انواع و اقسام مبارزه. تشكيل گروه‌هاي تروريست به نام اسلام هم يكي از توطئه‌ها است؛ اين توطئه است، همچنان‌كه كشورهاي اسلامي را دچار جنگ و جدل و اختلاف كردن هم يكي از اين دشمني‌ها است. امروز سررشته‌ي اين دشمني‌ها به دست آمريكا و صهيونيسم است. حكومت صهيونيستي خبيث و غاصب در فلسطين و پشت سرش حكومت ظالم و مستكبر آمريكا دارند با اسلام مبارزه ميكنند. بله، امروز با جمهوري اسلامي بيش‌ از جاهاي ديگر در حال مبارزه‌اند. اين ازاين‌جهت و به‌خاطر اين است كه اسلام در نظام جمهوري اسلامي بارزتر است، تحقّقش بيشتر است، و زمينه‌ي عمل و اجرا و اقدام آن در اينجا بيشتر است. مخالفند به‌خاطر اينكه اسلام جلوي مطامع اينها را ميگيرد، جلوي استكبار را ميگيرد؛ [پس درواقع] با اسلام مخالفند. اين را بايد ما مسلمانها در درجه‌ي اوّل بفهميم كه يك وظيفه در قبال غير مسلمانها است كه بايد اسلام را معرّفي كنيم، يك وظيفه [هم] درون خود ما است؛ بايد خودمان بفهميم كه دشمنيِ با اسلام از سوي نظامهاي مستكبر عالَم و قدرتهاي زورگوي عالَم به‌خاطر چيست؟ اين را بايد بفهميم. امروز دولتهاي اسلامي بايد توجّه كنند كه علّت اينكه آمريكا با اين دولت اسلامي همراهي ميكند، با آن ‌يكي دشمني ميكند، به‌خاطر اين است كه ميخواهند اينها با همديگر همدست نشوند، اينها با همديگر متّحد نشوند، اينها منافع مشترك خودشان را تشخيص ندهند؛ براي اين است. متأسّفانه آمريكا در اين سياستِ اختلاف‌افكني‌ در منطقه‌ي ما موفّق بوده است؛ اين مايه‌ي تأسّف است! دستشان در جيب بعضي از دولتها براي غارت سرمايه‌هاي آنها [است]، و براي اينكه اين كار آسان بشود، دشمن‌تراشي [ميكنند]؛ يا جمهوري اسلامي را، يا ايران را، يا تشيّع را به‌عنوان يك دشمن معرّفي ميكنند تا بتوانند آنها را غارت كنند. اينها سياستهاي رايجِ امروز قدرتهايي است كه در رأس آنها آمريكا است؛ اين را بايد همه بفهميم، اين را بايد همه احساس كنيم، بايد در مقابل اين بِايستيم. ايستادن در مقابل اين، ايجاد اتّحاد و ايجاد وحدت است بين كشورهاي اسلامي. امروز منطقه‌ي ما متأسّفانه دچار مشكلات بزرگي است. يمن، بحرين، سوريه، عراق، هركدام به‌نحوي دچار مشكل هستند. وقتي‌كه عامل اساسيِ در اين مشكلات را جستجو ميكنيم، مي‌بينيم استكبار است. سرويس‌هاي جاسوسي و امنيّتي آمريكا و صهيونيسم‌اند كه دارند اين كارها را راه مي‌اندازند و دنبال ميكنند و نيروها را عليه هم به كار ميبرند؛ اينها را بايستي توجّه كرد. بحمدالله اراده‌ و عزم جمهوري اسلامي در اين راه، اختلال‌ناپذير است. عزم ثاقب(۵) و قاطعي در جمهوري اسلامي وجود دارد؛ نه فقط از سوي دولتمردان [بلكه] از سوي آحاد ملّت. در جمهوري اسلامي آن‌كسي كه در مقابل زورگويي ايستاده است، كلّ ملّت ايرانند، جوانهاي ما، مردم انقلابي ما و مردم مؤمن ما هستند كه در مقابل زورگويي‌هاي استكبار ايستاده‌اند. و هر ملّتي و هر كشوري كه مردمش يكپارچه، يك‌جهت، يكدل، در مقابل دشمن بِايستند، دشمن هيچ تعرّضي نميتواند به اينها بكند، هيچ غلطي نميتواند بكند. شجاعت جمهوري اسلامي، ايستادگي جمهوري اسلامي به‌خاطر همين اتّحاد و وحدتي است كه وجود دارد، و به‌خاطر حضور مردم در صحنه است. مردم ما حضور در صحنه را وظيفه‌ي خودشان ميدانند. اشاره كردند به انتخابات؛ انتخابات يكي از مظاهر مهمّ حضور مردم در صحنه است؛ بنده اين را عرض بكنم. مردم عزيز ما انتخابات را يك وظيفه ميدانند و بايد بدانند، يك وظيفه است؛ هم حق است، هم وظيفه است. انتخابات يك وسيله‌ي چندمنظوره‌ براي نظام جمهوري اسلامي است. انتخابات، هم شأن مردم و حقّ مردم و قدرت مردم در تشكيل رأس حكومت و مسئولان اجرائي حكومت را اِحياء ميكند و اين قدرت را به مردم ميدهد كه انتخاب بكنند، هم دشمن را از تعرّض به كشور و ملّت بازميدارد. حضور مردم مانع تعرّض دشمن و براي مصونيّت كشور است. معناي حضور مردم اين است كه اين ملّت بزرگ، يكپارچه ايستاده است. دشمن وقتي اين را ميبيند، جسارت خودش را از دست ميدهد، توانايي تحرّك و تعرّض خودش را از دست ميدهد. البتّه اين را همه بدانند و ميدانيد كه دشمنان نظام جمهوري اسلامي از توانايي‌هاي خود براي ضربه ‌زدن، هرجا بتوانند، استفاده ميكنند؛ تا حالا هم اين‌جور بوده است. هيچ فرقي وجود ندارد بين فلان تيم و فلان تيم [ديگر] در مجموعه‌ي حكومت آمريكا؛ آنها هم كه قبلاً بودند، به‌طور دائم تهديد ميكردند، اينها هم كه حالا هستند، تهديد ميكنند؛ هيچ فرقي ندارند. در اينكه نيّتشان نيّت خباثت‌آلودي است نسبت به ملّت ايران و كشور ايران و نظام جمهوري اسلامي، همه‌ي آنها مثل هم هستند، تفاوتي بينشان نيست. در اينكه هيچ تعرّضي هم نميتوانند بكنند، و هر حركت آنها عليه ملّت ايران بدون ترديد به ضرر خودشان تمام خواهد شد و عكس‌العمل ملّت ايران هم عكس‌العمل مستحكمي خواهد بود، هيچ ترديدي نيست. خداوند متعال تفضّل كرده است بر ملّت ما، به آنها آگاهي داده است، راه را روشن كرده است، تجربه‌هاي متراكم را در برابر ما قرار داده است. در اين قريب چهل سال هميشه دشمني بوده است، هميشه انگيزه‌ي خباثت‌آلود از سوي دشمن بوده است، هميشه هم هر كار توانسته‌اند كرده­‌اند و هميشه هم ملّت ايران، علي‌رغم آنها و به كوري چشم آنها تا امروز پيشرفت داشته است؛ بعد از اين هم پيشرفت خواهيم داشت، بعد از اين هم ترقّي خواهيم كرد، بعد از اين هم علي‌رغم دشمن، اوضاعمان به فضل الهي و به حول و قوّ‌ه‌ي الهي از گذشته بهتر خواهد شد. [اين پيشرفتها] به‌خاطر ايمان ملّت ما است، به‌خاطر ايستادگي ملّت ما است؛ در مقابل دشمن و در ادامه‌ي اين راه، اين ايمان را حفظ كنيد، اين اتّحاد را حفظ كنيد، اين حضور در صحنه را حفظ كنيد، اين عزم راسخ و قاطع را حفظ كنيد. اين دشمني‌ها تا وقتي ادامه پيدا خواهد كرد كه دشمن بكلّي مأيوس بشود؛ بايد كاري كنيد كه دشمن مأيوس بشود. و من به همه‌ي اين آقايان محترمي كه نامزد انتخابات رياست جمهوري هستند اين را عرض ميكنم -حرفي است كه بارها گفته‌ايم- تصميم بگيرند، به مردم هم بگويند، در تبليغاتشان هم بگويند، قول هم بدهند كه براي پيشرفت امور كشور، براي توسعه‌ي اقتصادي، براي باز كردن گره‌ها، نگاهشان به بيرون از اين مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملّت خواهد بود. توانايي‌هاي ما زياد است، ظرفيّتهاي ما زياد است؛ توجّه به اين ظرفيّتها، استفاده‌ي از اين ظرفيّتها، برنامه‌ريزي عاقلانه و مدبّرانه براي استفاده‌ي از اين ظرفيّتها ميتواند كشور را به اقتدار و استحكامِ ساخت دروني برساند؛ و اين، آن چيزي است كه دشمن را مأيوس ميكند، اين، آن چيزي است كه به كشور و ملّت و نظام اسلامي، به توفيق الهي مصونيّت خواهد داد. اميدواريم خداوند متعال اين تفضّل را بكند و به بركت تفضّل الهي بر ارواح طيّبه‌ي شهدا و روح مطهّر امام راحل، هدايت الهي و دست پشتيبان الهي مثل گذشته پشت سر اين ملّت و لطف الهي شامل حال اين ملّت باشد.والسّلام­ عليكم­ و­ رحمةالله

۱) در ابتداي اين ديدار، حجّت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني (رئيس‌جمهور) مطالبي بيان كرد.

۲) نهج‌البلاغه، خطبه ۸۹

۳) از جمله سوره‌ي احزاب، بخشي از آيه‌‌ي ۴۳؛ «... تا شما را از تاريكي‌ها به سوي روشنايي برآورد...»

۴) قطره‌

۵) روشن

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.