۱۳۴۸-۰۱-۰۱
۱۳۶۰-۰۹-۰۷
نگذاريد يك بار ديگر فرزند پيامبر غريب و تنها واقع شود پيام شهدا را به نسلهاي آينده منتقل نمائيد
۱۲۵۹-۰۱-۰۱
۱۳۰۰-۰۹-۱۱
رهبر نهضت مردمي جنگل
۱۳۱۵-۰۱-۰۱
۱۳۶۴-۰۷-۰۸
از همرزمان و ياران نزديك شهيد «محمد بروجردي»فرمانده لشگر ۲۶ نودهفرمانده قرارگاه حمزه و لشگر ۳۳ نيروهاي مخصوص
۱۳۰۹-۰۴-۱۸
۱۳۶۴-۱۲-۰۱
دو ويژگي برجسته شهيد از منظر حضرت آية‌الله خامنه‌اي: سازش ناپذيري  و مايه گذاشتن از آبرو مسئوليت ها پس از پيروزي انقلاب اسلاميـ معاون كميته مركزي انقلاب اسلاميـ نماينده امام‌(ره‌) و سرپرست صندوق تعاون اصنافـ اولين نماينده امام‌(ره‌) و سرپرست حجاج ايراني در سال ۱۳۵۸ـ نماينده امام‌(ره‌) در شوراي عالي حج و اوقافـ اولين دبيركل جامعه روحانيت مبارزـ نماينده مردم محلات در اولين دوره مجلس شوراي اسلاميـ نماينده امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
۱۳۵۹-۰۶-۲۰
۱۳۵۹-۰۶-۲۰
بازگشت پيكر شهيد ايرج دستياري آن چنان تحولي در منطقه به وجود آورد كه سبب گرديد بار ديگر آحاد مردم شهر اميديه حول آن شمع فروزان جمع شوند و جوانان سلحشور شهر فوج فوج تقاضاي عضويت در سپاه اميديه و آغاجاري را مينمودند.,شهيد به لحاظ اعتقادي فردي معتقد بوده و نسبت به اقامه نماز اول وقت و انجام واجبات شرعي اهتمام و توجه خاصي داشته بود
۱۳۳۴-۰۴-۰۲
۱۳۶۵-۱۱-۰۱
ناهيدفاتحي كرجو
۱۳۴۴-۰۴-۰۴
۱۳۶۱-۰۹-۰۱
شهيدي كه جان داد تا حرمت امام خود شكسته نشود
۱۳۴۹-۰۳-۱۷
۱۳۶۳-۱۲-۲۱
آيت الله خامنه اي را تحت تأثير قرار داد و ايشان دست خطي با اين مضمون مي نويسد كه «مرحمت عزيز مي تواند بدون محدوديت به منطقه اعزام شود»به درخواست امام جمعه شهر، قبل از خطبه هاي نماز جمعه براي مردم سخنراني و آنها را براي رفتن به جبهه تشويق مي كرد,
۱۳۴۸-۰۱-۰۱
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
كسب بازوبند پهلواني كشور در سن پنج سالگينامه اي به امام نوشت و به نشانه اعتراض و به خاطر ظلم ستم هاي شاه ملعون ٰدست از ورزش باستاني كشيد.سرپرست نوجوانان باستاني كار كشوردر سال ۱۳۵۸موسس زورخانه پادگان دوكوهه / پيك فرماندهي گردان

صفحات