محمد پورولي
۱۳۳۵-۰۹-۱۸
۱۳۶۰-۰۴-۰۷
- طي شبانه روز در كنار تحصيل حداقل ۱۲ ساعت كار مي كرد- ويژگي هاي اخلاقي و شخصيتي شهيد: مهرباني و عطوفت، مبارزه بي امان براي تحقق شعائر اسلامي در كشور، حركت در مسير فقاهت و مرجعيت، سخت كوش و پرتوان، آشنا به مفاهيم اسلامي، تأمل و تدبّر در قرآن، آمر به معروف و ناهي از منكر- حفظ انقلاب را سرلوحه همه امور مي دانست و هميشه گوش به فرمان حضرت امام خميني (ره) بود
۱۳۴۹-۰۳-۱۷
۱۳۶۳-۱۲-۲۱
آيت الله خامنه اي را تحت تأثير قرار داد و ايشان دست خطي با اين مضمون مي نويسد كه «مرحمت عزيز مي تواند بدون محدوديت به منطقه اعزام شود»به درخواست امام جمعه شهر، قبل از خطبه هاي نماز جمعه براي مردم سخنراني و آنها را براي رفتن به جبهه تشويق مي كرد,
۱۳۴۸-۰۱-۰۱
۱۳۶۳-۱۲-۲۲
كسب بازوبند پهلواني كشور در سن پنج سالگينامه اي به امام نوشت و به نشانه اعتراض و به خاطر ظلم ستم هاي شاه ملعون ٰدست از ورزش باستاني كشيد.سرپرست نوجوانان باستاني كار كشوردر سال ۱۳۵۸موسس زورخانه پادگان دوكوهه / پيك فرماندهي گردان
۱۳۴۳-۰۱-۰۱
۱۳۶۵-۱۲-۱۰
نگذاريد كه نور گرم و آرامش بخش آفتاب انقلاب، خاموش گرددبراي رسيدن به آسمان معرفت الهي از نردبان عشق كه هر گام و پله اش عمل به واجبات و اعمال صالحه مي باشد، استفاده كنيدهرگز با گناهان به ظاهر كوچك، خداي بزرگ و متعال را از خود غمگين مسازيد.زندگي سراسر قفل است و دعاها و توسلات به ائمه اطهار، عليهم السلام، گشاينده اين قفل هاست.به خواهران توصيه مي كنم كه آن باشيد كه دوست داريد فرزندانتان باشند.
۱۳۳۵-۰۱-۰۱
۱۳۶۵-۰۲-۳۰
امدوارم كه در اين نعمت الهي "شهادت" را خداوند به ما عطا فرمايد و از عمر بي ارزش ما بكاهد و بر عمر رهبر انقلاب اسلامي مان بيافزايد، باشد تا راهگشايي براي انقلاب جهاني اسلام باشد.
سيد مجتبي علمدار
۱۳۴۵-۱۱-۱۵
۱۳۷۵-۱۰-۱۱
شيعه ها، مسلمونا،حزب اللهي ها، بسيجي ها و...نگذاريد تاريخ مظلوميت شيعه تكرار شود.
۱۳۲۳-۰۳-۰۳
۱۳۶۰-۰۴-۱۵
۱۳۴۲-۰۱-۰۱
۱۳۶۳-۰۵-۱۳
به ولايت فقيه ارج بنهيم و بدانيم تنها دراين صورت دردنياوآخرت موفق ميشويم كه با همديگرصميمي باشيم .درآغاجاري بسرمي برم درميان انبوهي ازكوهها و دره ها ، هميشه صداي رسايت را درگوشم حس مي كنم وازخدا ميخواهم كه اين سعادت را بما بدهد ، كه راهت راادامه بدهيم .

صفحات