حاج رضارحمتي زاده
۱۳۴۰-۰۱-۰۱
۱۳۶۶-۰۵-۱۶
درد عظيم اش اسلام بود وبس و درمقابل حق همه چيز را باطل مي دانست و راهش جز مسير الهي چيز ديگري نبود
ناهيدفاتحي كرجو
۱۳۴۴-۰۴-۰۴
۱۳۶۱-۰۹-۰۱
شهيدي كه جان داد تا حرمت امام خود شكسته نشود
۱۳۵۹-۰۶-۲۰
۱۳۵۹-۰۶-۲۰
بازگشت پيكر شهيد ايرج دستياري آن چنان تحولي در منطقه به وجود آورد كه سبب گرديد بار ديگر آحاد مردم شهر اميديه حول آن شمع فروزان جمع شوند و جوانان سلحشور شهر فوج فوج تقاضاي عضويت در سپاه اميديه و آغاجاري را مينمودند.,شهيد به لحاظ اعتقادي فردي معتقد بوده و نسبت به اقامه نماز اول وقت و انجام واجبات شرعي اهتمام و توجه خاصي داشته بود
۱۳۰۹-۰۴-۱۸
۱۳۶۴-۱۲-۰۱
دو ويژگي برجسته شهيد از منظر حضرت آية‌الله خامنه‌اي: سازش ناپذيري  و مايه گذاشتن از آبرو مسئوليت ها پس از پيروزي انقلاب اسلاميـ معاون كميته مركزي انقلاب اسلاميـ نماينده امام‌(ره‌) و سرپرست صندوق تعاون اصنافـ اولين نماينده امام‌(ره‌) و سرپرست حجاج ايراني در سال ۱۳۵۸ـ نماينده امام‌(ره‌) در شوراي عالي حج و اوقافـ اولين دبيركل جامعه روحانيت مبارزـ نماينده مردم محلات در اولين دوره مجلس شوراي اسلاميـ نماينده امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
عبدالصمد بلبلي جولا
۱۳۴۴-۰۱-۲۵
۱۳۶۴-۱۱-۲۷
۱۳۱۵-۰۱-۰۱
۱۳۶۴-۰۷-۰۸
از همرزمان و ياران نزديك شهيد «محمد بروجردي»فرمانده لشگر ۲۶ نودهفرمانده قرارگاه حمزه و لشگر ۳۳ نيروهاي مخصوص
۱۲۵۹-۰۱-۰۱
۱۳۰۰-۰۹-۱۱
رهبر نهضت مردمي جنگل
۱۳۴۸-۰۱-۰۱
۱۳۶۰-۰۹-۰۷
نگذاريد يك بار ديگر فرزند پيامبر غريب و تنها واقع شود پيام شهدا را به نسلهاي آينده منتقل نمائيد
محمدعلي جهان آرا
۱۳۳۳-۰۱-۰۱
۱۳۶۰-۰۷-۰۷
خوش خلقي، قاطعيت، خلوص، تقوي، توكل، فداكاري، اعتماد عميق به ولايت فقيه و حضرت امام(ره) و خستگي ناپذيري از خصوصيات بارز وي بود.

صفحات