۱۳۳۷-۱۰-۰۱
۱۳۶۶-۱۰-۰۱
سروده اي از شهيد:مرگ من زيباترين شعر مرا / بر سرودن هاي من خواهد افزوددر شكوه جشن پرواز دلم / تا به حق روح مرا خواهد ربودوه چه زيباست مرگم اي رفيق / هاله اي از نور حق اندر برمفارغ از پستي دنياي سيه / روح تنهايم به حق تا حق برم
۱۳۳۹-۰۵-۰۵
۱۳۶۱-۰۲-۱۰
بايد با هم براي خدا تا آنجا كه در توان داريم كوشش كنيم. امروز تمام مزدوران و طاغوتيان به مقابله با انقلاب عزيز اسلامي پرداخته اند در راس آن به تعبير امام، شيطان بزرگ آمريكا و به دنبال او تمامي وابستگان ديگرش. پس از خدا غافل نشويد كه پشيماني سودي ندارد و م
۱۳۴۲-۰۱-۰۱
۱۳۶۳-۰۵-۱۳
به ولايت فقيه ارج بنهيم و بدانيم تنها دراين صورت دردنياوآخرت موفق ميشويم كه با همديگرصميمي باشيم .درآغاجاري بسرمي برم درميان انبوهي ازكوهها و دره ها ، هميشه صداي رسايت را درگوشم حس مي كنم وازخدا ميخواهم كه اين سعادت را بما بدهد ، كه راهت راادامه بدهيم .
عبدالصمد بلبلي جولا
۱۳۴۴-۰۱-۲۵
۱۳۶۴-۱۱-۲۷
۱۳۱۶-۱۰-۰۷
۱۳۷۰-۰۱-۱۲
موسس انجمن ضد بهائيت در سال ۱۳۴۹ براي مقابله با افكار التقاطيبنده براي لبيك گفتن به پيام پيامبر گونه امام بقصد پيروزي انشاءا... به اين سفر آمده
۱۳۴۱-۰۹-۲۹
۱۳۶۲-۰۸-۱۴
خدايا تو شاهدي كه اگر اونها تمام تجهيزات مدرن جهان و تمام پشتيباني ابرجنايتكاران جهاني را دارند ما فقط تو را داريم
۱۳۴۵-۰۱-۰۱
۱۳۸۹-۰۹-۰۸
عضو هيئت علمي و استاد تمام دانشگاه امير كبيربرگزار كننده چهار كميته علمي و كارگاه آموزشي از ۱۳۸۵ تا زمان شهادتدر شب اول ازدواج مان سجاده نماز شب شهيد شهرياري پهن بود
محمد پورولي
۱۳۳۵-۰۹-۱۸
۱۳۶۰-۰۴-۰۷
- طي شبانه روز در كنار تحصيل حداقل ۱۲ ساعت كار مي كرد- ويژگي هاي اخلاقي و شخصيتي شهيد: مهرباني و عطوفت، مبارزه بي امان براي تحقق شعائر اسلامي در كشور، حركت در مسير فقاهت و مرجعيت، سخت كوش و پرتوان، آشنا به مفاهيم اسلامي، تأمل و تدبّر در قرآن، آمر به معروف و ناهي از منكر- حفظ انقلاب را سرلوحه همه امور مي دانست و هميشه گوش به فرمان حضرت امام خميني (ره) بود
محمدعلي جهان آرا
۱۳۳۳-۰۱-۰۱
۱۳۶۰-۰۷-۰۷
خوش خلقي، قاطعيت، خلوص، تقوي، توكل، فداكاري، اعتماد عميق به ولايت فقيه و حضرت امام(ره) و خستگي ناپذيري از خصوصيات بارز وي بود.

صفحات