۱۳۳۸-۰۶-۰۳
۱۳۸۸-۱۱-۲۳
۱۳۳۴-۰۵-۰۷
۱۳۶۴-۱۲-۰۶
در بيمارستان هاي جبهه با جمع نمودن پزشكان متخصص، به سامان دهي اوضاع و امكانات بيمارستاني در راه كمك رساني هر چه بهتر به مجروحين مي پرداخت,همين كه از دوران شيرخوارگي، نوزادش رو كنار سجاده مي ذارم، باعث مي شه كه ذهن و فكر اون به نماز و ذكر و عبادت عادت كنه!
اسدالله لاجوردي
۱۳۱۴-۰۱-۰۱
۱۳۷۷-۰۶-۰۲
مسئوليت دادستاني انقلاب اسلامي/ مسئوليت زندانها/ دادستان انقلاب اسلامي / روسري فروش بازار حضرتي تهران«خداسايه رهبري رااز سر مردم كم نكند كه اگر سايه او بر سر ملت نبود حال و روز ايران چيزي شبيه افغانستان بود و … »,در روز جمعه قبل ازشهادت به همراه اعضاي خانواده عكس دسته جمعي گرفت زيرا خود را آماده سفر كرده
۱۳۴۵-۰۱-۰۱
۱۳۸۹-۰۹-۰۸
عضو هيئت علمي و استاد تمام دانشگاه امير كبيربرگزار كننده چهار كميته علمي و كارگاه آموزشي از ۱۳۸۵ تا زمان شهادتدر شب اول ازدواج مان سجاده نماز شب شهيد شهرياري پهن بود
۱۳۴۱-۰۹-۲۹
۱۳۶۲-۰۸-۱۴
خدايا تو شاهدي كه اگر اونها تمام تجهيزات مدرن جهان و تمام پشتيباني ابرجنايتكاران جهاني را دارند ما فقط تو را داريم
۱۳۱۶-۱۰-۰۷
۱۳۷۰-۰۱-۱۲
موسس انجمن ضد بهائيت در سال ۱۳۴۹ براي مقابله با افكار التقاطيبنده براي لبيك گفتن به پيام پيامبر گونه امام بقصد پيروزي انشاءا... به اين سفر آمده
۱۳۳۷-۰۱-۰۱
۱۳۶۲-۰۵-۱۵
عمامه اش را از سرش برداشت؛ بالا گرفت و داد زد: "عمامه من، كفن منه، اول بايد از رو جنازه من رد شيد."طلبه بود، مبلغ، نوحه خوان، فرمانده، بسيجي، چند روزي هم همسر.
۱۳۳۶-۰۵-۰۲
۱۳۶۰-۰۷-۰۵
اگر بزرگترين دستاورد انقلاب را ايجاد تحول دروني در جهت هدايت جامعه به سمت ارزش هاي انساني مي انيم بايستي بزرگترين خطر را نيز از دست رفتن هميشه ارزش ها بدانيماز يك سو بايد بمانيم تا شهيد آينده شويم و از ديگر سو بايد شهيد شويم تا آينده بماند.
۱۳۳۸-۱۱-۲۶
۱۳۶۱-۰۴-۱۰
شهادت بالاترين درجه اي است كه يك انسان مي تواند به آن دست يابد و با خونش پيامي مي دهد به بازماندگان راهش.شهيد افضل، يكي از خواهران را از جاي بلند كرده و مي گويد: اينجا جاي من است و خود مي نشيند. ماشين حركت مي كند كه در مسير با حمله ضد انقلاب و با اصابت گلوله به سر مباركش به شهادت مي رسد.

صفحات