تعداد بازديد : 39640
اقتصاد مقاومتي

موضوع ويژه نامه :
امام خامنه اي:

اين كه ما عرض كرديم «اقتصاد مقاومتي» اين يك شعار نيست؛ اين يك واقعيت است. كشور دارد پيشرفت مي كند.
ما افق هاي بسيار بلند و نويدبخشي را در مقابل خودمان مشاهده مي كنيم.
91/5/8
 متون ويژه نامه
  بازخواني كلام حضرت امام خميني (ره) در باب توليد ملي و خودكفايي اقتصادي
  اقتصاد مقاومتي در بيانات امام خامنه اي
  سخنراني تبييني سردار نقدي پيرامون اقتصاد مقاومتي + صوت و متن كامل به صورت PDF و Word
  اقتصاد مقاومتي را از كجا شروع كنيم؟
  تفكر اقتصادي انقلاب اسلامي چيست؟
  چرا اقتصاد مقاومتي يك ضرورت است؟
  اقتصاد مقاومتي چگونه در خدمت مقاومت ملي باشد؟
  تبلور نام گذاري 5 سال اخير در تعريف اقتصاد مقاومتي
  فرصت هاي رياست ايران بر« نم» براي پيشبرد الگوي مقاومتي بين المللي
  مختصات اقتصاد مقاومتي
  طرح گرافيكي جنگ اقتصادي
  فيلم / مقاومت اقتصادي از ديروز تا امروز
  فايل PDF نشريه شجره تربيتي صالحين
  مصداق هاي اصلي اقتصاد مقاومتي در حوزه ي كشاورزي چيست؟
  معاون رئيس جمهور اندونزي در خصوص اقتصاد مقاومتي به رهبر انقلاب چه گفت؟
  بازگشت