رئيس سازمان بسيج مستضعفين در همايش هم انديش با بسيجيان استان البرز :
در جنگي كه پيش رو داريم ، توانسته ايم به خيمه فرماندهي دشمن برسيم اما با وجود آنكه ۳۲ سال جنگيد يد و مي خواهيد استراحت كنيد ، اجازه استراحت و شُل آمدن نداريد بنابر اين بايد تصميم نهايي خود را براي اتمام اين جنگ بگيريد .
۱۳۸۹-۰۷-۱۷ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در ديدار با فرهيختگان استان البرز :
همايش مشترك ائمه جماعات و بسيج به مناسبت هفته گرامي داشت بسيج با هدف ايجاد همفكري، تعامل و وحدت روز افزون به منظور رفع برخي نارسايي ها در همكاري هاي دوجانبه، برگزار مي شود.
۱۳۸۹-۰۷-۱۷ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين درجلسه بسيج سازندگي استان البرز خبر داد :
دولت براي اينكه تمام خانه هاي روستاييان كشور را سند دار كند ، در نظام اداري به ۱۵۰ سال زمان نياز دارد اما اگر انجام اين كار كه در صورت تحقق يك تحول اقتصادي و سازندگي بزرگي خواهد بود را به بسيج واگذار كند ، بسيج سازندگي مي تواند آن را در مدت دوسال انجام ده
۱۳۸۹-۰۷-۱۷ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جمع پاسداران استان گيلان :
اگر مي بينيد پشت سرهم قطعنامه و بيانيه عليه ايران صادر مي شود نه بخاطر هلوكاست يا يك قطعه زمين يا بمب اتم يا حتي فلسطين و حقوق بشر است بلكه اين به علت ترس دولتمردان غربي از گسترش موج اسلام خواهي و بيداري ملت ها و سقوط دولت هايشان است .
۱۳۸۹-۰۷-۱۰ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در ديدار با فعالان فرهنگي گيلان :
در عرصه فرهنگي ، مسايل سياسي را نبايد دخالت دهيم . زيرا اين مسايل زودگذر هستند . بنابراين اگر مسايل حاشيه اي و سياسي را پشت درها بگذاريم ، مي توانيم با يك برنامه ريزي منسجم و هدفمند ، در مقابل تهاجم فرهنگي دشمنان عكس العمل مناسبي را داشته باشيم .
۱۳۸۹-۰۷-۱۰ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در همايش راهبردهاي تعالي شعر هيأت هاي مذهبي :
شعر و هر هنري كه بخواهد در امتداد خون سيد الشهداء (ع) باز سازي كننده برترين هنربشريت يعني شهادت باشد ، بايد بيدارگر، بصيرت و آگاهي بخش باشد . علاوه براين اعتماد به نفس و عشق به پيمودن حقيقت را در انسان ايجاد كند .
۱۳۸۹-۰۷-۱۰ ۱۴:۴۳
سردار محمد رضا نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين ، در ديدار استاني خود با حضور در منزل دو شهيد نمونه اين سپاه ، از خانواده هاي آنها تجليل به عمل آورد .
۱۳۸۹-۰۷-۱۰ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين درجلسه تعامل بسيج سازندگي با فرمانداران استان گيلان :
بعد از اتمام جنگ تحميلي برخي ها با حضور در نماز جمعه از رزمندگان اسلام خواستند كه لباس هاي خود را از تن خارج كنند يعني اجازه ندادند ظرفيت و روحيه دفاع مقدس در امر سازندگي وارد شود . در صورتي كه اگر مي گذاشتند ، آنها كولاك مي كردند .
۱۳۸۹-۰۷-۱۰ ۱۴:۴۳
آمريكا هيچ منطقي ندارد؛
روابط عمومي رياست سازمان بسيج مستضعفين به نقل از خبرگزاري فارس: رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: برخي در رفتار آمريكا به دنبال منطق هستند در حالي كه بر رفتار آمريكا هيچ منطقي حاكم نيست و آنها حتي عقل محاسبه گر مادي هم ندارند.
۱۳۸۹-۰۷-۰۷ ۱۴:۴۳
سردار نقدي:
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: دفاع در برابر دشمنان همچنان ادامه دارد و ملت ما امروز به رهبري مقام عظماي ولايت و ايستادگي رئيس جمهور به پيشرفت هايي دست يافته است.
۱۳۸۹-۰۷-۰۶ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جمع دانشجويان دانشگاه الزهرا(س)
امروز دشمنان اين مردم و نظام ، براي رسيدن به اهداف ازدست رفته شان در ايران اسلامي ، قداست زدايي را به ارزش ها كشانده اند . يعني با برنامه ريزي هايي كه انجام داده اند به دنبال آن هستند تا ازمتن دين و دفاع مقدس ، قداست زدايي كنند.
۱۳۸۹-۰۷-۰۳ ۱۴:۴۳

صفحات

تبلیغات

شیعیان نیجریه، مسلمانان فراموش شده
واکاوی مفهوم «آتش به اختیار»