سردار نقدي در جمع فرماندهان پايگاه هاي بسيج بشاگرد:
استكبار جهاني در اذهان ملت ها جا انداخته بود كه علم و ايمان بايكديگر ناسازگارند و بايد يكي از اين دو را برگزيد.
۱۳۸۹-۱۲-۰۴ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در هم انديشي با فعالان فرهنگي هرمزگان:
كشورهاي استكباري وقتي ديدند براي مقابله با نظام اسلام ايران سلاح نظامي كاربرد ندارد، با شبيه سازي از پيشرفت هاي معنوي ايران و معرفي آن له قدرت نرم مي خواهند جلوي پيشروي فرهنگ انقلاب اسلامي را در دنيا بگيرند اما چون قدرت ها ناشي از قدرت خداوندي است، به نتي
۱۳۸۹-۱۱-۳۰ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعغين در مراسم تجليل از جانبازان فتنه ۸۸ :
كساني كه هنوز دربرابر فتنه اي كه هدايت آن از خارج محرض شده ،سكوت كرده اند ، منافق هستند به تعبيري اگر دانسته سكوت مي كنند ،منافق هستند .
۱۳۸۹-۱۱-۲۴ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين :
جانبازان و شهداي عزيزي كه در مقابله با فتنه ها و نفاق ايثارگري كردند از جايگاه بسيار مهم و بالايي نسبت به ساير ايثارگران دارند زيرا جنگيدن با فاميل و آشنايان خيلي سخت تر از جنگيدن با دشمن خارجي است .
۱۳۸۹-۱۱-۲۰ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در همايش فرماندهان بسيج :
به حاكمان وابسته به كشورهاي استكباري نصيحت مي كنيم كه قرن ،قرن ملت ها است لذا تا دير نشده به دامن ملت برگرديد زيرا از نوكري استكبار هيچ چيزي به شما نمي رسد ،جز آنچه نصيب صدام ،بن علي و مبارك شد .
۱۳۸۹-۱۱-۲۰ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در همايش تجليل از شهداي ورزشكار:
اگر در رشته هايي از ورزش موفق نمي شويم به دليل وارد شدن مطالب غير ورزشي است به عبارت ديگر هر كجا روحيه بيسجي مانند عزم ، ايستادگي، شجاعت و شهامت را نداشته ايم ، موفقيتي هم حاصل نشده است . بنابر اين براي كسب موفقيت بيشتر بايد روحيه بسيجي را در ابعاد مختلف
۱۳۸۹-۱۱-۱۹ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جلسه امر به معروف و نهي از منكر:
امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي مردمي ،همگاني و از جنس گفتگوي ملايم است به همين علت نمي توان اين وظيفه را حكومتي و در قالب وزارتخانه پيش بيني كرد زيرا در صورت تشكيل وزارتخانه امر به معروف و نهي از منكر نقش مردم ناديده باقي مي ماند .
۱۳۸۹-۱۱-۰۹ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در هم انديشي نخبگان انديش ور اصفهان:
اينكه در چند سال اخير پيشرفت هاي علمي محسوس و مهمي را به دست آورده ايم نتيجه تحريم هايي است كه عليه كشورمان اعمال شده يعني هر كجا احساس نياز كرده ايم موفقيت هاي روزافزوني را به دست آورده ايم.
۱۳۸۹-۱۱-۰۷ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جمع بسيجيان اصفهان:
امروز در شرايطي قرار داريم كه دشمنان دنبال آن هستند تا از راه فكر، انديشه، دل، اخلاق، ايمان جوانان ما را بگيرند در واقع از اين طريق مي خواهند آدم ها را به اعمال زشت آلوده كنند، بنابراين ترفند و هدف جديد دشمنان يارگيري از جوانان است.
۱۳۸۹-۱۱-۰۷ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در ستاد پشتيباني اردوهاي هجرت اصفهان:
برخي ممكن است دفاع مقدس را عنواني براي داخل پرانتز ببينند و با بستن پرانتز آنرا كنار بگذارند در حالي كه اين موضوع حركتي در بطن مردم بوده و هست.
۱۳۸۹-۱۱-۰۶ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جمع كاركنان سپاه كرمانشاه:
اقداماتي كه امروز رژيم اشغالگر قدس در سرزمين هاي اشغالي فلسطين انجام مي دهد، همانند اقدامات رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي است، مجموعه اين اقدامات باعث شده تا سرنوشتي هم چون رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي در انتظار اين رژيم باشد
۱۳۸۹-۱۰-۲۹ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جلسه هم انديشي با فعالان فرهنگي كرمانشاه:
امروز در شرايطي قرار داريم كه دشمنان ما به دنبال آن هستند تا در عرصه فكري با دين خودمان بازي مي كنند يعني مي خواهند در تشيع عرفان هاي ساختگي را جاي تشيع و وهابيت را به جاي اهل سنت بنشانند، البته به نتيجه نخواهند رسيد، زيرا با فطرت انسان ها در تضاد است.
۱۳۸۹-۱۰-۲۹ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با حضور در منزل شهيد علي محمدي عنوان كرد :
شهيد علي محمدي و ساير شهدا ستاره هايي هستند كه راه را نشان مي دهند از اين رو بايد خاطرات آنها پس از جمع آوري ،در اختيار عموم قرار داده شود تا الگويي براي ادامه دهندگان راهشان باشد .
۱۳۸۹-۱۰-۲۱ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين درهمايش بسيج، توسعه اشتغال و كارآفريني:
اساس تجارت مابر پايه واردات مي چرخد كه البته در دولت هم بر همين اساس است يعني دستگاه هاي دولتي واردات محور هستند.
۱۳۸۹-۱۰-۲۰ ۱۴:۴۳

صفحات