سردار نقدي:
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: رئيس جمهور آمريكا به قدري بي آبروست كه از ترس اعتراضات مردمي مجبور است مخفيانه به نقاط مختلف سفر كند.
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۴:۴۳
سردار نقدي در شهركرد خبر داد:
رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت: براي امر به معروف و نهي از منكر در عرصه هاي مختلف جامعه، شبكه امر به معروف و نهي از منكر در اقشار مختلف بسيج ايجاد شده است تا با شناسايي منكرات رايج و معروفات مغفول مانده در آن قشر و تخصص در جامعه، براي اصلاح آنها اقدام كنند
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۴:۴۳
سردار نقدي در همايش تجليل از ورزشكاران مدال آور ورزش بسيج:
رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت: اطاعت از ولايت و ايستادن مقابل نفس، بالاترين سكوي قهرماني است.
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۴:۴۳
سردار نقدي در بيت پدري استاد بسيجي شهيد مجيد شهرياري:
رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت: شهيد شهرياري توانست آن همه خدمات را در زندگي مادي خود ارائه كند و با شهادت خود نيز انسان هاي زيادي را بيدار كرد و دنيا را نسبت به مظلوميت جمهوري اسلامي آشنا نمود.
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۴:۴۳
سردار نقدي در كنگره سنگربانان صبور:
رييس بسيج مستضعفين كشور گفت: همانطور كه پيامبر اسلام (ص) در شرايط محاصره تسليم نشد، در مكتب اسلام و انقلاب ما نيز تسليم جايي ندارد.
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۴:۴۳
به مناسبت درگذشت بانوي ايثار و پايداري خانم منصوره منزوي
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۴:۴۳
توصيه سردار نقدي به اوباما:
رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت: به رييس جمهور آمريكا توصيه مي كنيم هنگام مطالعه نامه امام رحمه الله به گورباچف هر جا به واژه كمونيسم برخورد كرد؛ واژه سرمايه داري را جايگزين آن كند.
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۴:۴۳
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اذعان بر اينكه امنيت منطقه كردستان تحت كنترل كامل نيروهاي بسيج كرد قرار دارد گفت: به زودي گروهك تروريستي پژاك بدست نيروي بسيج و حزب الهي نابود خواهد شد.
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۴:۴۳
توصيه سردار نقدي به گروه هاي جهادي:
رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت: امروز گروه هاي جهادي در راستاي اقتصاد مقاومتي به جاي خدمات محوري محض به خدمات توليد محور روي آورند.
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۴:۴۳
سردار نقدي در نخستين جشنواره خلاقيت ها و ابتكارات بسيج:
رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت: بسيج مبداء جوشش ابتكارات و خلاقيت ها مي باشد چون يك آرمان بلند را مد نظر داشته و براي رسيدن به آن تلاش مي كند بر خلاف كساني كه براي عدم حركت و فعاليت به دنبال بهانه و بن بست تراشي هستند.
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۴:۴۳
سردار نقدي در ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر استان زنجان:
رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت: منكرات اعتقادي و سياسي ريشه منكرات اخلاقي و اجتماعي هستند
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۴:۴۳
با حكم سردار نقدي
رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت : مهمترين اولويت بسيج حقوقدانان تحول در علوم انساني است.
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۴:۴۳
سردار نقدي در اختتاميه دومين جشنواره فيلم بسيج:
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: بالگردها توان انعكاس عظمت راهپيمايي ۲۲ بهمن را نداشتند و رسانه ها از بازتاب آن عاجز بودند و اين حماسه به زودي در ۱۲ اسفند ماه تكرار مي شود.
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۴:۴۳
واكنش سردار نقدي به شهادت دانشجوي نخبه:
آمريكا جنايت را طراحي مي كند و از ترس واكنش هاي انقلابي اجراي آن را به رژيم صهيونيستي مي سپارد.
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۴:۴۳
مشروح سخنان همسر شهيد مدق در ديدار با سردار نقدي:
خانم فرشته ملكي، همسر شهيد منوچهر مدق، روز شنبه در ديدار با رئيس سازمان بسيج مستضعفين به بيان برخي از خاطرات و دغدغه هاي شهيد مدق پرداخت كه مشروح آن در ادامه آمده است:
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۴:۴۳

صفحات