فشارهاي دشمن موجب تجديد نظر در محاسبات ايران نمي شود,آرمانگرايي توأم با واقع بيني؛ شرط عبور موفق از گردنه هاي سخت,غلبه ي نسل جوان و نماي زيباي جواني در كشور نبايد از بين برود,دليل اصلي زورآزمايي استكبار با ايران، اصلِ تشكيل نظام اسلامي است
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
شما جوانها استعداد كارهاي بزرگ را داريد,تحرك و انضباط در انجام كارهاي متعارف، ميتواند نشانه اي باشد از وجود نظم و انتظام فكري و روحي، كه عامل اصلي در عمل درست و صراط مستقيم است,اهميت نيروي انتظامي را بايد در اهميت امنيت اجتماعي دانست,امنيت در يك كشور، چه
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
كساني كه وارد ميدان انتخابات ميشوند، بايد كساني باشند كه در خود توانائيِ كشيدن اين بار را بيابند؛ صلاحيتهائي را هم كه در قانون اساسي است و شوراي محترم نگهبان بر روي آنها تكيه خواهد كرد، در خودشان ملاحظه كنند و واقعاً وابسته و دلبسته ي به نظام و قانون اساس
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
اگر محافل قرآني دلهاي ما را فراتر از جنبهي عقلاني، از جنبهي عاطفي و علقهي عشق و محبت، به قرآن نزديك كند، مشكلاتي كه بر سر راه جامعهي اسلامي است، برطرف خواهد شد,كشور، ملت و جوانان ما، در مرحلهي انس با قرآن، امتحان خوبي دارند ميدهند,وقتي انس با قرآن پيدا شد
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
عيد فطر، عيد حقيقي براي انسانهاي سعادتمند و مؤمن است,اين تخطي ها و طغيانهاي نفس ماست كه روزگار را براي خود ما و براي ديگران دشوار مي كند,درد بزرگ بشر ، پيروي از هواي نفس و هوسها و تسليم شدن در مقابل زياده خواهي هاي نفس است,بيداري اسلامي ميتواند براي مدته
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
بايد كشورهاي اسلامي از لحاظ علم و فناوري پيشرفت كنند.چرا انتظار نداشته باشيم تا سي سال ديگر دنياي اسلام بشود مرجع علمي دنيا؟,يكي ديگر از مسائل مهم، حفظ پشتيباني هاي مردمي است.آنجائي كه مردم همدل ميشوند، آمريكا و بزرگتر از آمريكا هم هيچ غلطي نميتوانند بكنن
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
اگر چنانچه هر يك از بخشهاي مختلف كشور، كار خودشان را متوقف كنند به كار طرف مقابل و طرفهاي مقابل، هيچ كاري انجام نخواهد گرفت,هرگونه واگرائي نيروها و قواي سه گانه از يكديگر، به ضرر كشور و نظام است,فشارهاي دشمن براي اين است كه مردم را به ستوه بياورند، مردم ر
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
ما ميخواهيم شما جوانان فكر كنيد و بر اساس فكر، بخواهيد و بر اساس اين خواستن، جرأت و جسارت بيان و ابراز پيدا كنيد,در زمينه ي مسائل منطقه، دستگاه هاي ذي ربط كشور تحرك بسيار خوبي داشتند و دارند,ما از يادگيري به هيچ وجه احساس سرشكستگي نميكنيم و لازم است از غر
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
اگر امروز هم تجربه اي پيش بيايد و ملت مجبور به دفاع نظامي در مقابل دشمن شود، باز هم اين مجموعه جوانان و بسيج، اقتدار و شكست ناپذيري ملت ايران را به دشمن نشان خواهند داد,رفتار كشورهاي اسلامي در قضيه غزه مناسب نبود / آنهايي كه داعيه دنياي اسلام را دارند در
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
راه غلبه ي بر دشمنان، انديشيدن، فكر كردن، متحد شدن، دلها را به هم نزديك كردن، دستها را در هم گره كردن است,امروز يكي از نقاطي كه دشمنان ما بر روي آن به طور كامل تكيه ميكنند، برافروختن اختلافات مذهبي است؛ شيعه و سني.,دشمنان ما بدانند در مقابل اين ملت، لجاجت
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
امروز يكي از مؤثرترين كارها، كاري است كه نيروهاي دريائي ارتش و سپاه به انجام دادن آن مشغول هستند,فوائد دريا براي يك كشور و يك ملت، فوائد راهبردي، بزرگ و كلان است,ملت ايران نيروي خود را ميشناسد و به آن ميبالد و اراده ي خود را بر اراده ي تحكم آميز هر قدرت س
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
فكر ميكنم كه مراجعه ي ما به نظرات متفكرين غربي، با پيشكسوتي كه در زمينه ي فكرآرائي و منظومه آرائي و چينش موضوعات كنار هم دارند، به شرط عدم تقليد براي متفكرين ما مفيد خواهد بود.,ما بايد به منابع قرآني و غير قرآني و حديثي مراجعه كنيم، براي اينكه بتوانيم آن
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
در راه پيشرفت، توقف ممنوع است؛ خودشگفتي، غفلت، اشرافيگري، لذت جوئي، به فكر جمع كردن زخارف دنيا افتادن، براي مسئولين ممنوع است,اگر مسئولان كشور دچار خودمحوري، تكبر و خودشگفتي شويم، تودهني خواهيم خورد. دنيا اينجور است، سنت الهي اين است,آنچه آنها از آن ميتر
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
هرچه ما پيش برويم، احتياج ما به كتاب بيشتر خواهد شد,مهمترين هنر ابزارهاي نوظهور اين است كه مضمون كتابها و محتواي كتابها و خود كتابها را راحت و آسان منتقل كنند,جاي كتاب را هيچ چيزي نميگيرد,كتاب مجموعه اي است از محصولات يك فكر، انديشه، ذوق، هنر و مجموعه اي
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
از امروز تا روز انتخابات، هر كسي احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار بگيرد، قطعاً به كشور خيانت كرده است.,اختلافات مضر است. هم اختلافات بين مسئولين مضر است؛ هم بدتر از آن، كشاندن اختلاف ميان مردم مضر است.,لطف خدا، عنايت خدا، پشتيباني خدا شامل ملتها
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳

صفحات

تبلیغات

شیعیان نیجریه، مسلمانان فراموش شده
واکاوی مفهوم «آتش به اختیار»