ما ميخواهيم شما جوانان فكر كنيد و بر اساس فكر، بخواهيد و بر اساس اين خواستن، جرأت و جسارت بيان و ابراز پيدا كنيد,در زمينه ي مسائل منطقه، دستگاه هاي ذي ربط كشور تحرك بسيار خوبي داشتند و دارند,ما از يادگيري به هيچ وجه احساس سرشكستگي نميكنيم و لازم است از غر
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
بايد كشورهاي اسلامي از لحاظ علم و فناوري پيشرفت كنند.چرا انتظار نداشته باشيم تا سي سال ديگر دنياي اسلام بشود مرجع علمي دنيا؟,يكي ديگر از مسائل مهم، حفظ پشتيباني هاي مردمي است.آنجائي كه مردم همدل ميشوند، آمريكا و بزرگتر از آمريكا هم هيچ غلطي نميتوانند بكنن
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
راه غلبه ي بر دشمنان، انديشيدن، فكر كردن، متحد شدن، دلها را به هم نزديك كردن، دستها را در هم گره كردن است,امروز يكي از نقاطي كه دشمنان ما بر روي آن به طور كامل تكيه ميكنند، برافروختن اختلافات مذهبي است؛ شيعه و سني.,دشمنان ما بدانند در مقابل اين ملت، لجاجت
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
امروز يكي از مؤثرترين كارها، كاري است كه نيروهاي دريائي ارتش و سپاه به انجام دادن آن مشغول هستند,فوائد دريا براي يك كشور و يك ملت، فوائد راهبردي، بزرگ و كلان است,ملت ايران نيروي خود را ميشناسد و به آن ميبالد و اراده ي خود را بر اراده ي تحكم آميز هر قدرت س
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
اگر امروز هم تجربه اي پيش بيايد و ملت مجبور به دفاع نظامي در مقابل دشمن شود، باز هم اين مجموعه جوانان و بسيج، اقتدار و شكست ناپذيري ملت ايران را به دشمن نشان خواهند داد,رفتار كشورهاي اسلامي در قضيه غزه مناسب نبود / آنهايي كه داعيه دنياي اسلام را دارند در
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
فكر ميكنم كه مراجعه ي ما به نظرات متفكرين غربي، با پيشكسوتي كه در زمينه ي فكرآرائي و منظومه آرائي و چينش موضوعات كنار هم دارند، به شرط عدم تقليد براي متفكرين ما مفيد خواهد بود.,ما بايد به منابع قرآني و غير قرآني و حديثي مراجعه كنيم، براي اينكه بتوانيم آن
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
در راه پيشرفت، توقف ممنوع است؛ خودشگفتي، غفلت، اشرافيگري، لذت جوئي، به فكر جمع كردن زخارف دنيا افتادن، براي مسئولين ممنوع است,اگر مسئولان كشور دچار خودمحوري، تكبر و خودشگفتي شويم، تودهني خواهيم خورد. دنيا اينجور است، سنت الهي اين است,آنچه آنها از آن ميتر
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
هرچه ما پيش برويم، احتياج ما به كتاب بيشتر خواهد شد,مهمترين هنر ابزارهاي نوظهور اين است كه مضمون كتابها و محتواي كتابها و خود كتابها را راحت و آسان منتقل كنند,جاي كتاب را هيچ چيزي نميگيرد,كتاب مجموعه اي است از محصولات يك فكر، انديشه، ذوق، هنر و مجموعه اي
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
از امروز تا روز انتخابات، هر كسي احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار بگيرد، قطعاً به كشور خيانت كرده است.,اختلافات مضر است. هم اختلافات بين مسئولين مضر است؛ هم بدتر از آن، كشاندن اختلاف ميان مردم مضر است.,لطف خدا، عنايت خدا، پشتيباني خدا شامل ملتها
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
كارهائي كه آقاي قرائتي مباشر آنها شد و دنبالشان رفت، همه اش خلأهائي بود كه وجود داشت و ايشان خلأها را پر كرده، اين خيلي ارزش دارد,بگرديم دنبال خلأها، دنبال آنچه كه نياز به آن هست، اينها را پيدا كنيم,نيمه ي شعبان، عيد بزرگ اسلامي بلكه بشري است,حركت بشريت ب
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
ماجراي سوريه، ماجراي انتقامگيري از حكومتي است كه سه دهه به تنهائي در برابر صهيونيستهاي غاصب ايستاده و از گروههاي مقاومت در فلسطين و لبنان دفاع كرده است,دشمن پس از نوميدي از حذف اسلام و شعارهاي اسلامي، اكنون به فتنه انگيزي ميان فرقه هاي اسلامي روآورده و با
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
اگر بر روي نقاط مثبت و نقاط قوّت تكيه ميكنم، براي اين است كه ثابت شود ملت ايران اين توانائي ها را به كار برد و علي رغم ميل بدخواهان كه ميخواستند ثابت كنند ملت ايران نميتواند، ملت ايران ثابت كرد كه ميتواند,آن كشوري كه موجودي نفت و گازش بر روي هم از همه بيش
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
قرآن مايه ي جمع و وحدت است,ما مسلمانها عوامل اتحاد زيادي داريم، يكي اش و شايد اهمش قرآن است,همه ي ملتهاي مسلمان در مقابل قرآن خاضعند و مي خواهند از قرآن درس گرفته و خود را به قرآن نزديك كنند، اين خيلي فرصت مهمي است,دشمنان اسلام و قرآن سعي كرده اند بين مل
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
ملت ايران با تكيه بر ثروت طبيعي و انساني مستعدي كه در اختيار دارد، از گردنه هاي دشوار و گذرگاه هاي سخت عبور خواهد كرد و به توفيق الهي، به قله ي سعادت دنيا و آخرت و آرامش و آسايش خواهد رسيد,هدف اصلي از افزايش فشارها به ملت ايران، وادار كردن ملت به تسليم اس
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳

صفحات