بعضي ها فضاي ورزش را خراب ميكنند؛ با تخريب، با تهمت، با دروغ، با دعوا راه انداختن بين مجموعه هاي ورزشي. متأسفانه سهم رسانه هاي ورزشي هم در اين كار خلاف، سهم كمي نيست.بخش عمومي و اجتماعي يك قهرمان اين است كه چون او مظهر توانائي هاي يك ملت در يك رشته ي خاص محسوب ميشود، اعتماد ملي ميدهد؛ يعني به مجموعه ي آحاد ملت، اعتمادبه نفس ميدهد.
۱۳۹۲-۰۱-۲۹ ۱۷:۱۱
اگر اعتقاد قلبي واقعي داشته باشيم كه همه امور به دست خداوند متعال است و او حاضر، ناظر، مجيب و سامع است، همه دغدغه ها و مشكلات برطرف خواهد شد، بخصوص كه نظام اسلامي داراي عزم راسخ، مردم خوب و با ايمان، اهداف روشن و راه معين است
۱۳۹۲-۰۱-۲۹ ۱۷:۰۹
بعضي از ورزشهاي ما هم هست كه قواعد علمي ندارد؛ بايد براي اينها قواعد علمي وضع كنيم - كه ميشود وضع كرد - مثل همين ورزشهاي باستاني.قواعدي كه امروز در مورد ورزش در دنيا وجود دارد؛ مورد مداقه ي علمي قرار بگيرد، بر اينها افزوده شود، يك بخشهائي از آن اصلاح شود. بعضي ها فضاي ورزش را خراب ميكنند؛ با تخريب، با تهمت، با دروغ، با دعوا راه انداختن بين مجموعه هاي ورزشي. متأسفانه سهم رسانه هاي ورزشي هم در اين كار خلاف، سهم كمي نيست.مسئله ي اخلاق در ورزش خيلي مهم است. مغرور نشدن، مردمي ماندن، جوانمرد ماندن، با مردم بودن، براي مردم دل سوزاندن، خيلي مهم است.روي آوردن مردم به ورزش، بسياري از مشكلات و معضلات اجتماعي و اخلاقي را حل ميكند.نيروي انسانيِ سالم، براي كشور اهميت درجه ي يك دارد؛ چون پيشرفت يك كشور، با نيروي انساني است.شما [ورزشكاران] در عمل، ورزش را تبليغ ميكنيد؛ من ميگويم در زبان هم ورزش را تبليغ كنيد.در زمينه ي اقتصاد، سياست، مديريت و مسائل بين المللي، هر جا كه كار به استعدادهاي ايراني واگذار شد، ما نشانه هاي پيشرفت را در آنجا مشاهده ميكنيم.اينكه من از شماها [ورزشكاران] تشكر ميكنم وقتي كه يك پيروزي به دست مي آوريد، عقبه ي اين تشكر، احساس صادقانه و حقيقي اي است كه در من وجود دارد.همه بايد قلباً از زنان ورزشكار ما كه در ميدانها با حجاب، با عفاف، با متانت و با وقار حاضر ميشوند، تشكر كنند.اين مسئله ي بانوان و دختران ورزشكار ما كه با حجاب در ميدان ميروند، خيلي چيز مهمي است.ورزش قهرماني، امروز كه مسابقات بين المللي باب است و رائج است، مظهر تمايلات و استعدادها و تشخّص و هويت يك ملت است.ورزش قهرماني در واقع موتور حركت ورزش همگاني است و ميتوان با ورزش قهرماني كاري كرد كه ورزش همگاني رائج شود.بخش عمومي و اجتماعي يك قهرمان اين است كه چون او مظهر توانائي هاي يك ملت در يك رشته ي خاص محسوب ميشود، اعتماد ملي ميدهد؛ يعني به مجموعه ي آحاد ملت، اعتمادبه نفس ميدهد.هيچ قهرماني بدون داشتن يك هوش برتر، ممكن نيست به قهرماني برسد.ورزشكار اگر داراي اراده ي قوي و عزم راسخ نباشد، قطعاً به مرحله ي قهرماني نميرسد.
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
مهمترين وظيفه نظام ملي نوآوري، رصد و هدايت جريان علمي و نوآوري در كشور است.,خلاء نبود نظام ملي نوآوري كه در واقع شبكه اي از ارتباط هاي زنجيره اي كلان و خرد دستگاههاي علمي كشور است، به شدت احساس مي شود كه بايد براي آن چاره انديشي كرد.,گسترش فرهنگ تلاش و مج
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
من با سوغاتي خريدن مخالف نيستم، اما با اين بازارگردي ها مخالفم، خيلي بد است.,اينكه بعضي ها قبل از سفر مكه، سوغاتي هاي سفر را در اينجا ميخرند، نگه ميدارند و بعد كه برگشتند، همانهائي را كه در بازار شهر خودشان تهيه كرده اند، به عنوان سوغاتي ميدهند خيلي كار خ
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
نقش معلم اين است كه ميتواند به معناي حقيقي كلمه، انسان طراز اسلام و نيروي انساني طراز جمهوري اسلامي را به وجود بياورد,آموزش و پرورش منبع حيات براي امروز و فرداي جامعه است,براي آموزش و پرورش هرچه سرمايه گذاري مادي و معنوي و انساني بشود، جا دارد,هيچ دستگاهي
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
اگر اختلاف نظري هم در مسائل گوناگون در ميان ملت وجود داشته باشد، در مقابل دشمن همه ي مسئولين و آحاد ملت با هم هم دستند,امروز اگر كساني بخواهند سلطه ي آمريكا را مجدداً در اين كشور بر قرار كنند و از منافع ملي، پيشرفت علمي و حركت مستقل صرف نظر كنند براي خاطر
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
واقعيات كشور، اميد را در دلها افزايش مي دهد هرچه مي توانيد اين شعاع درخشان اميد را در دل خودتان و در دل مردم زنده نگه داريد و گسترش دهيد.,سطح معرفت خود را مطالب سايتها، وبلاگها و اينجور مسائل قرار ندهيد بلكه سعي كنيد با اتكاي به قرآن، نوشته هاي استاد مطهر
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
وزنه ي ايثار شما جانبازان قطع نخاعي و گردني از آن ايثاري كه اسمش شهادت است، سنگين تر است,مسئله ي جانباز هفتاد درصد و جانباز قطع نخاعيِ گردني مهمتر از مسئله ي شهيد شدن است,آن حادثه اي كه در ايران اتفاق افتاد و مسير تاريخ را عوض كرد، واقعاً در قالب الفاظ نم
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
اتحاد اسلامي يك شعار مقدس و وحدت ميان امت اسلامي، مهمترين پيام رسالت نبي مكرم اسلام (ص) است,حركت بيداري اسلامي در دنياي اسلام بويژه در شمال افريقا، بخشي از تحقق وعده الهي است,امروز اصلي ترين سياست دنياي استكبار براي مقابله با بيداري اسلامي، ايجاد اختلاف و
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳

صفحات

تبلیغات

شیعیان نیجریه، مسلمانان فراموش شده
واکاوی مفهوم «آتش به اختیار»