كشته شدن در راه خدا، اين اثر قهري و طبيعي را دارد كه با خود دستاوردهائي را به امت اسلامي، به ملتهاي مسلمان، به تاريخ اسلام تقديم ميكند / ملت ايران كار بزرگ و كارستاني انجام داد؛ در عرصه‌ي مواجهه و مقابله و خصومت و كينه‌ورزي دشمنان بين‌المللي، از خود مهارت نشان داد / در اين ده‌ها هزار شهر و روستا در سراسر كشور، يك حادثه كه نشان‌دهنده‌ي ناامني باشد، اتفاق نيفتاد و گزارش نشد. اين چيز كوچكي است؟ / بعد از انتخابات، نامزدهاي مختلف با نجابت و قانون‌پذيري در اين قضيه عمل كردند و واكنش نشان دادند؛ اين خيلي چيز مهمي است / وقتي قانون رعايت شد، دهن مردم شيرين ميشود، دل مردم شاد ميشود. اين بايد براي هميشه براي ما درس باشد / بايد به آن كسي كه منتخب مردم است، همه كمك كنند، دستگاه‌هاي مختلف كمك كنند / نميگوئيم كسي ايراد نگيرد، انتقاد نكند، اعتراض نكند؛ چرا، انتقاد كردن و اعتراض كردنِ سالم قطعاً براي پيشرفت كار كشور مفيد است؛ اما اين را هم بايد توجه داشت كه كار اجرائي سخت است / جمهوري اسلامي در قضيه‌ي هسته‌اي، هم قانوني، شفاف و از لحاظ استدلالي، منطقي عمل كرده است؛ منتها اين يك نقطه‌اي است كه براي فشار بر جمهوري اسلامي اين را مناسب دانسته‌اند. اگر اين هم نباشد، يك قضيه‌ي ديگري را براي فشار مطرح ميكنند
۱۳۹۲-۰۴-۰۹ ۱۴:۳۹
همه دنيا چشمها را دوختهاند به اين انتخابات؛ دشمنان و دوستان ملت ايران چشمشان به اين انتخابات است، ميخواهند ببينند ملت ايران چه خواهد كرد. / تلاش كردند ملت را نسبت به انتخابات و نسبت به دستگاه برگزاركننده انتخابات بدبين كنند، امّا ناكام شدند و انشاءالله ناكام خواهند شد. / بنده اصرارم بر حضور حدّاكثري ملت ايران به‌خاطر اين است كه مي‌بينم و ميدانم كه حضور يكپارچه‌ي مردم، موجب ميشودكه دشمن مأيوس بشود. / مردم از تبعيّت از قانون ميگويند؛ اين خيلي حادثه‌ي باارزش و برجسته‌اي است. در سال ۸۸ لگد زدن به قانون، به كشور لگد زد؛ اين را مردم ديدند. / پيرامون مطالبي كه آقايان محترم (نامزدها) بيان كردند، ان‌شاءالله بعد از انتخابات اگر زنده بودم، حقايقي را به ملت ايران عرض خواهم كرد. / ممكن است بعضيها نخواهند از نظام جمهوري اسلامي حمايت بكنند امّا از كشورشان كه ميخواهند حمايت كنند! آنها هم بايد بيايند پاي صندوق رأي. / هر كسي كه انتخاب خواهد شد اگر چنانچه آراء بيشتري از مردم را داشته باشد، در صورتي كه داراي رأي سديد و خوبي باشد، بهتر ميتواند از آن رأي دفاع كند و در مقابل معارضين كشور بايستد. / اين كاري كه صداوسيما كرد، مردم را در جريان افكار و آراء و نظرات و نگاه‌هاي نامزدها به صورت روبه‌رو قرار داد، اين خيلي كارِ مفيد و باارزشي بود. / مردم هم احساس گرايشهاي پرشور در خودشان ميكنند، / اين بزرگوار در تاريخ بشريّت، يك حركتي را ارائهي به تاريخ كرد و در مقابل چشم بشريّت گذاشت كه هرگز فراموش نخواهد شد. / زندگي حسينبنعلي عليه‌السّلام در طول تاريخِ زندگي پنجاه و چند سالهي آن بزرگوار، همه درس است. / درس حسينبنعلي عليه‌السّلام به امّت اسلامي اين است كه براي حقّ، عدل و مقابله با ظلم، بايد هميشه آماده بود و موجودي خود را به ميدان آورد. / امروز ملت ايران اين درس را از حسينبنعلي آموخته است. سي و چند سال است حركت قاطبهي ملت ايران در جهت حسينبنعلي است / من از امام بزرگوار (رضوان الله عليه) سؤال كردم، گفتم در ميان دعاهايي كه از ائمّه عليهم‌السّلام رسيده است، شما به كدام دعا بيشتر علاقهمنديد و دلبستهايد؟ فرمودند به دعاي كميل و مناجات شعبانيّه. / دلهاي پاك، دلهاي نوراني، دلهاي جوان، از موقعيّت ماه شعبان بهره بگيرند، استفاده كنند، رابطهتان را با خدا قوي كنيد. / در اين راه عظمت و عزّتي كه ملت ايران در پيش دارد، توجّه و توكّل به خدا و ارتباط با خدا، نقش اساسي دارد. عدّهاي غافلند، همهاش روي محاسبات مادّيِ محض محاسبه ميكنند.در محاسباتشان معنويّت و كمك الهي و توكّل به خدا و حسن ظنّ به وعده‌ي الهي كأنّهُ هيچ راهي ندارد
۱۳۹۲-۰۳-۲۳ ۱۱:۲۳
تلاوت هم يك وسيله‌اي است براي رسيدن به حقيقت قرآن، فرا گرفتن معارف قرآن، شكل دادن به زندگي فردي و اجتماعي در سايه‌ي قرآن؛ هدف اينهاست. / اگر در جوامع بشري قرآن حاكم باشد، هم سعادت دنيا هست، هم علوّ معنوي هست. . / اگر با قرآن آشنا شويم، با معارف قرآن انس پيدا كنيم و فاصله‌ي خودمان را با آن چيزي كه قرآن براي ما خواسته است، بسنجيم، حركت ما سريع‌تر خواهد بود. . / امروز در دنياي اسلام، از شرق اسلام تا غرب اسلام، اگر كساني بخواهند شعار عدالت، آزادي و استقلال و عزت بدهند، قرآن را سر دست ميگيرند. . / به قرآن بايد نزديك شويم، با قرآن انس پيدا كنيم. البته حرف زدن، آسان است؛ عمل كردن، سخت است؛ مجاهدت لازم دارد. / يكي از دستورات قرآن اين است كه آحاد امت اسلامي با يكديگر متحد باشند؛ دست در دست يكديگر بگذارند: «و اعتصموا بحبل اللّه جميعا و لا تفرّقوا». اين خطاب به كيست؟ خطاب به همه‌ي مؤمنين به اسلام در سراسر دنيا است. . / يك عده، يك عده‌ي ديگر را تكفير كنند، لعن كنند، خود را از آنها بري بدانند. اين چيزي است كه امروز استعمار ميخواهد. . / امروز هر حنجره‌اي كه به وحدت دنياي اسلام دعوت كند، حنجره‌ي الهي است، ناطق من اللّه است. هر حنجره‌اي و زباني كه ملتهاي مسلمان را، مذاهب اسلامي را، طوايف گوناگون اسلامي را به دشمني با يكديگر تحريك كند و عصبيتها را عليه يكديگر تحريك كند، ناطق من الشيطان است. . / دنياي غرب، دستگاه استعمار، گردانندگان كمپاني‌هاي نفتي و تجاري بزرگ دنيا، اين كارتلها و تراستها، همه دارند پول خرج ميكنند، نقشه‌ريزي ميكنند براي اسلام‌ستيزي. . / مسلمانها بايد به عناصر قدرت خودشان برگردند؛ مسلمانها بايد در درونِ خودشان عوامل اقتدار و توانائي را روزبه‌روز افزايش دهند. يكي از مهمترين عوامل اقتدار، همين اتحاد و اتفاق است
۱۳۹۲-۰۳-۲۲ ۱۵:۰۵
امروز بحمداللّه در سرتاسر كشور شبكه‌ي مداحان و ثناگستران خاندان پيغمبر توسعه پيدا كرده است. اين سلسله و رشته و جريان و شبكه‌ي توسل به اهل‌بيت و محبت اهل‌بيت و برانگيختن عواطف، خيلي فرصت مهمي است / يقيناً يكي از عواملي كه دين را، معنويت را، عقيده را و اخلاق را در يك جمعيتي در طول تاريخ حفظ ميكند، عواطف است / شأن مداح و ستايشگر اين است كه بتواند با بيان هنري، با شيوه‌ي هنري، با اجراي هنري، معرفت را در بين مردم گسترش دهد. / اگر چنانچه كيفيت اجرا جوري باشد كه مرزهاي شرعي را مخدوش كند، يا اگر جوري باشد كه نيازهاي نقد را كه امروز مردم به دانستن آنها احتياج دارند، نديده بگيرد، اين فرصت ضايع شده است. / اختلاف‌افكني يا تحريك عصبيتهاي اختلاف‌افكن، مصلحت نيست؛ نه امروز مصلحت است، نه زمان امام صادق (عليه‌السّلام) مصلحت بود؛ آنها هم جلويش را گرفتند. / حماسه‌آفريني اين است: فضاي بدبيني؛ فضاي سوء ظن به وجود نيايد؛ فضاي اميد، فضاي خوشبيني، فضاي نگاه به چشم‌اندازها به وجود آيد. / همه‌ي پيشرفتها، همه‌ي تمدن‌سازي‌ها، به بركت مجاهدتِ دائم شده است. / اينجور نيست كه در مجلس مولودي‌خواني ائمه (عليهم‌السّلام) هم حتماً بايد يك روضه‌اي خوانده شود، يك دمي داده شود، يك اشكي گرفته شود؛ هيچ لزومي ندارد / گناه بزرگي كه تمدن غرب در مورد جنس زن مرتكب شده است، نه به اين زودي قابل پاك شدن است، نه به اين زودي قابل جبران شدن است، حتّي نه به‌آساني قابل بيان كردن است. / مشكلاتي كه امروز در غرب وجود دارد، اين قانونهاي ابلهانه و خباثت‌آميزي كه اينها در زمينه‌ي مسائل جنسي دارند ميگذرانند، اينها را به ته درّه دارد حركت ميدهد. اين انحطاط، قابل جلوگيري هم نيست؛ اينها محكوم به سقوطند. / زن پيش خداي متعال مثل مرد است. در طي مراتب معنوي و الهي، بين اين دو جنس هيچ تفاوتي نيست. / خانه‌داري يك شغل است؛ شغل بزرگ، شغل مهم، شغل حساس، شغل آينده‌ساز. فرزندآوري يك مجاهدت بزرگ است. / پير شدن كشور، كم شدن نسل جوان در چندين سال بعد، از همان چيزهائي است كه اثرش بعداً ظاهر خواهد شد؛ وقتي هم اثرش ظاهر شد، آن روز ديگر قابل علاج نيست؛ اما امروز چرا، امروز قابل علاج است. / اگر ما توانستيم در زمينه‌ي زن و خانواده و مادر و همسر، درست فكر كنيم، درست تصميم بگيريم و درست عمل كنيم، بدانيد كه آينده‌ي اين كشور تضمين شده است
۱۳۹۲-۰۳-۲۲ ۱۲:۴۹
اكنون اسلام، از حاشيه‌ي معادلات اجتماعي و سياسي جهان خارج شده و در مركز عناصر تعيين‌كننده‌ي حوادث عالم، جايگاهي برجسته يافته و اين در دنياي كنوني كه پس از شكست كمونيزم و ليبراليزم، دچار خلأ عميق فكري و نظري است، پديده‌‌اي مهم و پرمعني به شمار ميرود / بيداري اسلامي كه سخنگويان جبهه‌ي استكبار و ارتجاع،‌ حتي از به زبان آوردن نام آن نيز پرهيز ميكنند و ميترسند، حقيقتي است كه اكنون تقريباً در سراسر دنياي اسلام ميتوان نشانه‌هاي آن را ديد / نخستين امواج بيداري در كشورهاي اين منطقه كه همزمان با ورود پيشقراولهاي استعمار آغاز شد، غالباً به وسيله‌ي علماي دين و مصلحان ديني پديد آمد / روحانيان و رجال دين‌شناس‌ هرجا كه در هنگامه‌ي تحولات بزرگ، در نقش هدايتگر و پيش‌رو ظاهر شده و در پيشاپيش صفوف مردم در مواجهه با خطرات،‌ حركت كرده‌اند، پيوند فكري ميان آنان و مردم افزايش يافته و انگشت اشاره‌ي آنان در نشان دادن راه به مردم، اثرگذارتر بوده است / عالمان دين بايد با هوشياري و شناخت شيوه‌ها و ترفندهاي فريبنده‌ي دشمن، راه نفوذ را به كلي ببندند و فريب دشمن را ناكام كنند / امروز در دوران حركتهاي اميدبخش بيداري اسلامي، صحنه‌هائي ديده ميشود كه نمايشگر تلاش عمله‌ي امريكا و صهيونيسم براي تراشيدن مرجعيتهاي فكري نامطمئن است / هدف نهائي بيداري اسلامي، نميتواند چيزي كمتر از «ايجاد تمدن درخشان اسلامي» باشد / امت اسلامي با همه‌ي ابعاض خود در قالب ملتها و كشورها، بايد به جايگاه تمدّنيِ مطلوب قرآن دست يابد / شاخصه‌ي اصلي و عمومي اين تمدن، بهره‌مندي انسانها از همه‌ي ظرفيتهاي مادي و معنوي‌اي است كه خداوند براي تأمين سعادت و تعالي آنان، در عالم طبيعت و در وجود خود آنان تعبيه كرده است / ما ميتوانيم حلقه‌ي انحصارات علمي و اقتصادي و سياسي قدرتهاي سلطه‌گر را بشكنيم / تمدن اسلامي ميتواند نقطه‌ي رهائي از جهان‌بيني مادي و ظالمانه و اخلاقِ به لجن كشيده‌اي كه اركان تمدن امروزيِ غربند، باشد / در نهضتهاي بيداري اسلامي بايد تجربه تلخ و دهشتناك تبعيت از غرب در سياست و اخلاق و رفتار و سبك زندگي، مورد توجه دائم باشد / ادعا نامه‌ي ما عليه ظلم و استكبار، و تحكّم و تجاوز، و فساد و انحطاط اخلاقي و عملي است كه از سوي قدرتهاي استعماري و استكباري بر ملتهاي ما وارد شده است / آنها كه در طول ساليان به وعده‌هاي آمريكا دل خوش كرده و ركون به ظالم را مبناي مشي و سياست خود ساختند نتوانستند گرهي از كار ملت خود بگشايند يا ستمي را از خود يا ديگران بر طرف كنند / امروز يكي از خطرناكترين چيزهائي كه نهضت بيداري اسلامي را تهديد ميكند، اختلاف‌افكني و تبديل اين نهضتها به معارضه‌هاي خونين فرقه‌اي و مذهبي و قومي و ملّي است / آنها كه قدرت يكپارچه‌ي اسلامي را مانع هدفهاي خبيث خود ميدانند، دامن‌زدن به اختلافها در درون امت اسلامي را آسانترين راه براي مقصود شيطاني خود يافته‌اند / تبليغات غرب و رسانه‌هاي منطقه‌اي وابسته و مزدور، جنگ ويرانگر در سوريه را نزاع شيعه و سنّي وانمود ميكنند و حاشيه‌ي امني براي صهيونيستها و دشمنان مقاومت در سوريه و لبنان پديد مي‌آورد / دو طرف نزاع در سوريه، نه سنّي و شيعه، بلكه طرفداران مقاومت ضدصهيونيستي و مخالفان آنند / در بحرين، اكثريتي مظلوم كه سالهاي متمادي است از حق رأي و ديگر حقوق اساسي يك ملت، محرومند، به مطالبه‌ي حق خود برخاسته‌اند
۱۳۹۲-۰۳-۲۲ ۱۲:۳۰
اگر در يك كشوري نيروي انسانيِ كار نباشد، ضعيف و غير ماهر باشد، يا فكر او و ذهن او دستخوش جريانات سياسي گوناگون باشد، آن كشور فلج خواهد شد / اگر قشر كارگر در يك كشوري برخوردار از رفاه، اميد و امنيت شغلي بود، حركت اين كشور به سوي پيشرفت، آسان خواهد شد / در جريانات گوناگون سياسي، كارگرها اسير اغواي كساني نشدند كه ميخواستند مجموعه‌ي كارگري را در مقابل انقلاب و نظام اسلامي قرار دهند. / كارگر ايراني دارد براي سربلندي اين كشور تلاش ميكند؛ او را بايد تأييد و تقويت كرد. بعضي‌ها اين را نميفهمند و درك نميكنند، يا برايشان نشانه‌ي توليد ايراني و توليد خارجي فرق نميكند / من تأكيد و اصرار ميكنم، از همه‌ي ملت ايران درخواست ميكنم، برويد به سمت مصرف توليدات داخلي؛ اين يك كار بزرگ است / بزرگترين دليل بر غلط بودن اقتصادِ به اصطلاح ليبرال همين حوادثي است كه امروز در اروپا و به شكل ديگري در آمريكا وجود دارد. در ميدان عمل و در عرصه‌ي تجربه، اقتصاد سرمايه‌داري نشان داد كه غلط است، ناكام است / در همه‌ي برنامه‌ريزي‌ها بايد زندگي و معيشت طبقات ضعيف مورد توجه قرار گيرد؛ بعد براي آنها برنامه‌ريزي كنند. اين ميشود حماسه / بيشترين فشار دشمن براي اين است كه مردم زير فشار قرار بگيرند، شايد بتوانند به اين وسيله بين مردم و نظام اسلامي فاصله ايجاد كنند / حماسه‌ي سياسي يعني حضور آگاهانه‌ي مردم در صحنه‌ي سياست كشور و مديريت كشور؛ نمونه‌ي بارزش همين حادثه‌ي انتخابات است كه اندكي بعد ان‌شاءاللَّه به توفيق الهي، در وقت مقرر، با حضور و شركت شوق‌آفرين مردم انجام خواهد گرفت / عرصه‌ي انتخابات، عرصه‌ي ظهور قدرت ملي در يك كشور است / ما عرض كرديم سلائق مختلف و هر كسي كه احساس ميكند توانائي دارد، بيايد وسط ميدان؛ اما در محاسبه، آن كساني كه داوطلب ميشوند، اشتباه نكنند؛ بدانند مديريت اجرائي كشور يعني چه / تشخيص شوراي نگهبان، تشخيص يك عده انسانهاي عادل، بي‌طرف و بصير نسبت به صلاحيتها است؛ اين يك چيز مباركي براي آحاد ملت است / كساني كه در رأس قوه‌ي اجرائي قرار ميگيرند، بايد كساني باشند كه در مقابل فشارهاي دشمنان مقاوم باشند؛ زود نترسند، زود از ميدان خارج نشوند؛ اين يكي از شرطهاي لازم است / سياستهاي اقتصاد بايد سياستهاي «اقتصاد مقاومتي» باشد كه در ساخت درونيِ خود مقاوم باشد، بتواند ايستادگي كند
۱۳۹۲-۰۳-۲۲ ۱۲:۰۴
امروز، تمدن غرب بواسطه تناقض‌ها، بي‌منطقي‌ها، زورگويي‌ها و بي‌اعتنايي به اصول انساني در معرض سقوط و سرنگوني قرار گرفته است                                                                             در نظام جمهوري اسلامي ايران، ارتش به دليل فداكاري و مجاهدت و نه به دليل زورگويي و قدرت، مورد تكريم مردم و داراي پشتوانه‌ي مردمي است                                   انجام كار براساس احساس تكليف و تعميق روحيه‌ي ديني و انقلابي موجب شده است كه ارتش جمهوري اسلامي ايران به يك ارتش متعهد و پايبند به اعتقادات و ارزش‌ها تبديل شود / ارتش، سپاه و بسيج يك فرهنگ و جهت‌گيري جديدي را به دنيا عرضه كرده‌اند كه الگوي بديعي در مقابل جهت‌گيري استعماري و سلطه‌گرانه‌ي بيشتر ارتش‌هاي دنيا است / اين مجموعه‌‌هاي نظامي در هر جايي كه حضور پيدا مي‌كنند مايه‌ي فساد اخلاقي و فشار بر مردم و كشتار آنان هستند / آمريكا و ديگر مدعيان حقوق بشر در قبال كشتار مردم بي‌گناه پاكستان، افغانستان، عراق و سوريه سكوت مي‌كنند اما بعد از چند انفجار در آمريكا، همه دنيا را پر از جنجال مي‌كنند / جمهوري اسلامي ايران به پيروي از منطق اسلام با هرگونه انفجار و كشتار مردم بي‌گناه چه در بوستون آمريكا و چه در پاكستان، افغانستان، عراق و سوريه مخالف است و آن‌را محكوم مي‌كند / رفتار آمريكا و ديگر مدعيان حقوق بشر در قبال كشتار مردم بي‌گناه، متناقض است و بر همين اساس معتقديم كه آمريكا و جبهه‌ي مقابل جمهوري اسلامي ايران، غير منطقي هستند / اين روحيه و تفكر آمريكا و غرب كه خود را «تافته‌ي جدا بافته» از ديگران مي‌دانند، عامل سرنگوني و زوال روزافزون آن‌هاست / اين انديشه‌هاي منطقي حاكم در نظام جمهوري اسلامي ، پايه‌هاي يك تمدن عميق و ماندگار است
۱۳۹۲-۰۱-۲۹ ۱۷:۴۷

صفحات

تبلیغات

شیعیان نیجریه، مسلمانان فراموش شده
واکاوی مفهوم «آتش به اختیار»