كشته شدن در راه خدا، اين اثر قهري و طبيعي را دارد كه با خود دستاوردهائي را به امت اسلامي، به ملتهاي مسلمان، به تاريخ اسلام تقديم ميكند / ملت ايران كار بزرگ و كارستاني انجام داد؛ در عرصه‌ي مواجهه و مقابله و خصومت و كينه‌ورزي دشمنان بين‌المللي، از خود مهارت نشان داد / در اين ده‌ها هزار شهر و روستا در سراسر كشور، يك حادثه كه نشان‌دهنده‌ي ناامني باشد، اتفاق نيفتاد و گزارش نشد. اين چيز كوچكي است؟ / بعد از انتخابات، نامزدهاي مختلف با نجابت و قانون‌پذيري در اين قضيه عمل كردند و واكنش نشان دادند؛ اين خيلي چيز مهمي است / وقتي قانون رعايت شد، دهن مردم شيرين ميشود، دل مردم شاد ميشود. اين بايد براي هميشه براي ما درس باشد / بايد به آن كسي كه منتخب مردم است، همه كمك كنند، دستگاه‌هاي مختلف كمك كنند / نميگوئيم كسي ايراد نگيرد، انتقاد نكند، اعتراض نكند؛ چرا، انتقاد كردن و اعتراض كردنِ سالم قطعاً براي پيشرفت كار كشور مفيد است؛ اما اين را هم بايد توجه داشت كه كار اجرائي سخت است / جمهوري اسلامي در قضيه‌ي هسته‌اي، هم قانوني، شفاف و از لحاظ استدلالي، منطقي عمل كرده است؛ منتها اين يك نقطه‌اي است كه براي فشار بر جمهوري اسلامي اين را مناسب دانسته‌اند. اگر اين هم نباشد، يك قضيه‌ي ديگري را براي فشار مطرح ميكنند
۱۳۹۲-۰۴-۰۹ ۱۴:۳۹

صفحات

تبلیغات

شیعیان نیجریه، مسلمانان فراموش شده
واکاوی مفهوم «آتش به اختیار»