كشته شدن در راه خدا، اين اثر قهري و طبيعي را دارد كه با خود دستاوردهائي را به امت اسلامي، به ملتهاي مسلمان، به تاريخ اسلام تقديم ميكند / ملت ايران كار بزرگ و كارستاني انجام داد؛ در عرصه‌ي مواجهه و مقابله و خصومت و كينه‌ورزي دشمنان بين‌المللي، از خود مهارت نشان داد / در اين ده‌ها هزار شهر و روستا در سراسر كشور، يك حادثه كه نشان‌دهنده‌ي ناامني باشد، اتفاق نيفتاد و گزارش نشد. اين چيز كوچكي است؟ / بعد از انتخابات، نامزدهاي مختلف با نجابت و قانون‌پذيري در اين قضيه عمل كردند و واكنش نشان دادند؛ اين خيلي چيز مهمي است / وقتي قانون رعايت شد، دهن مردم شيرين ميشود، دل مردم شاد ميشود. اين بايد براي هميشه براي ما درس باشد / بايد به آن كسي كه منتخب مردم است، همه كمك كنند، دستگاه‌هاي مختلف كمك كنند / نميگوئيم كسي ايراد نگيرد، انتقاد نكند، اعتراض نكند؛ چرا، انتقاد كردن و اعتراض كردنِ سالم قطعاً براي پيشرفت كار كشور مفيد است؛ اما اين را هم بايد توجه داشت كه كار اجرائي سخت است / جمهوري اسلامي در قضيه‌ي هسته‌اي، هم قانوني، شفاف و از لحاظ استدلالي، منطقي عمل كرده است؛ منتها اين يك نقطه‌اي است كه براي فشار بر جمهوري اسلامي اين را مناسب دانسته‌اند. اگر اين هم نباشد، يك قضيه‌ي ديگري را براي فشار مطرح ميكنند
۱۳۹۲-۰۴-۰۹ ۱۴:۳۹
همه دنيا چشمها را دوختهاند به اين انتخابات؛ دشمنان و دوستان ملت ايران چشمشان به اين انتخابات است، ميخواهند ببينند ملت ايران چه خواهد كرد. / تلاش كردند ملت را نسبت به انتخابات و نسبت به دستگاه برگزاركننده انتخابات بدبين كنند، امّا ناكام شدند و انشاءالله ناكام خواهند شد. / بنده اصرارم بر حضور حدّاكثري ملت ايران به‌خاطر اين است كه مي‌بينم و ميدانم كه حضور يكپارچه‌ي مردم، موجب ميشودكه دشمن مأيوس بشود. / مردم از تبعيّت از قانون ميگويند؛ اين خيلي حادثه‌ي باارزش و برجسته‌اي است. در سال ۸۸ لگد زدن به قانون، به كشور لگد زد؛ اين را مردم ديدند. / پيرامون مطالبي كه آقايان محترم (نامزدها) بيان كردند، ان‌شاءالله بعد از انتخابات اگر زنده بودم، حقايقي را به ملت ايران عرض خواهم كرد. / ممكن است بعضيها نخواهند از نظام جمهوري اسلامي حمايت بكنند امّا از كشورشان كه ميخواهند حمايت كنند! آنها هم بايد بيايند پاي صندوق رأي. / هر كسي كه انتخاب خواهد شد اگر چنانچه آراء بيشتري از مردم را داشته باشد، در صورتي كه داراي رأي سديد و خوبي باشد، بهتر ميتواند از آن رأي دفاع كند و در مقابل معارضين كشور بايستد. / اين كاري كه صداوسيما كرد، مردم را در جريان افكار و آراء و نظرات و نگاه‌هاي نامزدها به صورت روبه‌رو قرار داد، اين خيلي كارِ مفيد و باارزشي بود. / مردم هم احساس گرايشهاي پرشور در خودشان ميكنند، / اين بزرگوار در تاريخ بشريّت، يك حركتي را ارائهي به تاريخ كرد و در مقابل چشم بشريّت گذاشت كه هرگز فراموش نخواهد شد. / زندگي حسينبنعلي عليه‌السّلام در طول تاريخِ زندگي پنجاه و چند سالهي آن بزرگوار، همه درس است. / درس حسينبنعلي عليه‌السّلام به امّت اسلامي اين است كه براي حقّ، عدل و مقابله با ظلم، بايد هميشه آماده بود و موجودي خود را به ميدان آورد. / امروز ملت ايران اين درس را از حسينبنعلي آموخته است. سي و چند سال است حركت قاطبهي ملت ايران در جهت حسينبنعلي است / من از امام بزرگوار (رضوان الله عليه) سؤال كردم، گفتم در ميان دعاهايي كه از ائمّه عليهم‌السّلام رسيده است، شما به كدام دعا بيشتر علاقهمنديد و دلبستهايد؟ فرمودند به دعاي كميل و مناجات شعبانيّه. / دلهاي پاك، دلهاي نوراني، دلهاي جوان، از موقعيّت ماه شعبان بهره بگيرند، استفاده كنند، رابطهتان را با خدا قوي كنيد. / در اين راه عظمت و عزّتي كه ملت ايران در پيش دارد، توجّه و توكّل به خدا و ارتباط با خدا، نقش اساسي دارد. عدّهاي غافلند، همهاش روي محاسبات مادّيِ محض محاسبه ميكنند.در محاسباتشان معنويّت و كمك الهي و توكّل به خدا و حسن ظنّ به وعده‌ي الهي كأنّهُ هيچ راهي ندارد
۱۳۹۲-۰۳-۲۳ ۱۱:۲۳
تلاوت هم يك وسيله‌اي است براي رسيدن به حقيقت قرآن، فرا گرفتن معارف قرآن، شكل دادن به زندگي فردي و اجتماعي در سايه‌ي قرآن؛ هدف اينهاست. / اگر در جوامع بشري قرآن حاكم باشد، هم سعادت دنيا هست، هم علوّ معنوي هست. . / اگر با قرآن آشنا شويم، با معارف قرآن انس پيدا كنيم و فاصله‌ي خودمان را با آن چيزي كه قرآن براي ما خواسته است، بسنجيم، حركت ما سريع‌تر خواهد بود. . / امروز در دنياي اسلام، از شرق اسلام تا غرب اسلام، اگر كساني بخواهند شعار عدالت، آزادي و استقلال و عزت بدهند، قرآن را سر دست ميگيرند. . / به قرآن بايد نزديك شويم، با قرآن انس پيدا كنيم. البته حرف زدن، آسان است؛ عمل كردن، سخت است؛ مجاهدت لازم دارد. / يكي از دستورات قرآن اين است كه آحاد امت اسلامي با يكديگر متحد باشند؛ دست در دست يكديگر بگذارند: «و اعتصموا بحبل اللّه جميعا و لا تفرّقوا». اين خطاب به كيست؟ خطاب به همه‌ي مؤمنين به اسلام در سراسر دنيا است. . / يك عده، يك عده‌ي ديگر را تكفير كنند، لعن كنند، خود را از آنها بري بدانند. اين چيزي است كه امروز استعمار ميخواهد. . / امروز هر حنجره‌اي كه به وحدت دنياي اسلام دعوت كند، حنجره‌ي الهي است، ناطق من اللّه است. هر حنجره‌اي و زباني كه ملتهاي مسلمان را، مذاهب اسلامي را، طوايف گوناگون اسلامي را به دشمني با يكديگر تحريك كند و عصبيتها را عليه يكديگر تحريك كند، ناطق من الشيطان است. . / دنياي غرب، دستگاه استعمار، گردانندگان كمپاني‌هاي نفتي و تجاري بزرگ دنيا، اين كارتلها و تراستها، همه دارند پول خرج ميكنند، نقشه‌ريزي ميكنند براي اسلام‌ستيزي. . / مسلمانها بايد به عناصر قدرت خودشان برگردند؛ مسلمانها بايد در درونِ خودشان عوامل اقتدار و توانائي را روزبه‌روز افزايش دهند. يكي از مهمترين عوامل اقتدار، همين اتحاد و اتفاق است
۱۳۹۲-۰۳-۲۲ ۱۵:۰۵

صفحات