تاریخ برگزاری:
پنجشنبه, ۴ خرداد, ۱۳۹۶
مناسبت:
همزمان با سالروز آزاد سازي خرمشهر
آدرس محل برگزاری مراسم:
قم،بلوار شهيد صدوقي، خيابان ۲۰ متري امام حسين ( ع )، روبروي پاسداران، انتهاي خيابان شهيد سفيد آبي، مسجد امام هادي ( ع )
تاریخ برگزاری:
سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت, ۱۳۹۶
مناسبت:
حماسه انتخابات
آدرس محل برگزاری مراسم:
قم ،بلوار شهید صدوقی ،۲۰ متری امام حسین(ع) مفتح جنوبیآبروی محله ، افتخارمحله پایگاه عاشورا حوزه ۱۷ قم برای شهید فرزند علی امیری در تاریخ ۹۶/۲/۱۴ در آدرس قم ،بلوار شهید صدوقی ،۲۰ متری امام حسین(ع) مفتح جنوبی با حضور مسئولین لشکری و کشوری برگزار می شود
تاریخ برگزاری:
سه شنبه, ۱۷ ارديبهشت, ۱۳۹۲
مناسبت:
حماسه انتخابات
آدرس محل برگزاری مراسم:
آدرس قم ،بلوار شهید صدوقی ،۲۰ متری امام حسین(ع) مفتح جنوبی با حضور مسئولین لشکری و کشوری برگزار می شود.