فتنه و فتنه گري همان گونه كه از صدر اسلام تا كنون در اشكال مختلف مشاهده كرده ايم، وجود داشته و اين امر تمام شدني نيست مگر اينكه ما موضع خود را در قبال اسلام و مسلمين تغيير دهيم.
۱۳۸۹-۱۱-۳۰ ۱۴:۴۳
كشورهاي استكباري وقتي ديدند براي مقابله با نظام اسلام ايران سلاح نظامي كاربرد ندارد، با شبيه سازي از پيشرفت هاي معنوي ايران و معرفي آن له قدرت نرم مي خواهند جلوي پيشروي فرهنگ انقلاب اسلامي را در دنيا بگيرند اما چون قدرت ها ناشي از قدرت خداوندي است، به نتي
۱۳۸۹-۱۱-۳۰ ۱۴:۴۳
موسسات خيريه فعال در غرب مانند موسسات خيريه خاندان راكفلر كه بزرگترين مفسد اقتصادي و فرهنگي هستند،براي كام جويي و لذت جويي دنيايي است به عبارت ديگر با اين اقدامات به دنبال فرار از پرداخت ماليات براي فعاليت هاي اقتصادي شان هستند.
۱۳۸۹-۱۱-۳۰ ۱۴:۴۳
پايگاه اينترنتي بسيج به آدرس www.basij.ir توسط سردار نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين، در جمع نخبگان و پيشكسوتان حركت هاي جهادي افتتاح شد.
۱۳۸۹-۱۱-۳۰ ۱۴:۴۳
در آستانه ي سالروز قيام ۲۹ بهمن تبريز
۱۳۸۹-۱۱-۲۸ ۱۴:۴۳
هم انديشي نخبگان اردوهاي جهادي با حضور ۳۱۳ نفر از نخبگان و پيشكسوتان جهادي با هدف ميثاق با ولايت، ترويج و تعميق حركت هاي جهادي به منظور بررسي چشم انداز ۱۰ ساله اردوهاي جهادي ۲۸ بهمن الي ۲ اسفند در بشاگرد برگزار مي شود.
۱۳۸۹-۱۱-۲۵ ۱۴:۴۳
حكايتي است غريب و عجيب ، غربت مدافعان حكومت الله در برابر عميق ترين فتنه تاريخ. هشت ماه ايستادند ولي هيچ خبري نيست نه از آويني نه از آهنگران! كسي نيست از ظفرشان در روز عاشورا ، روايت فتح بسازد. آهنگ آهنگران نمي آيد. «اي لشگر صاحب زمان ، آماده باش آماده با
۱۳۸۹-۱۱-۲۵ ۱۴:۴۳
كساني كه هنوز دربرابر فتنه اي كه هدايت آن از خارج محرض شده ،سكوت كرده اند ، منافق هستند به تعبيري اگر دانسته سكوت مي كنند ،منافق هستند .
۱۳۸۹-۱۱-۲۴ ۱۴:۴۳
به حاكمان وابسته به كشورهاي استكباري نصيحت مي كنيم كه قرن ،قرن ملت ها است لذا تا دير نشده به دامن ملت برگرديد زيرا از نوكري استكبار هيچ چيزي به شما نمي رسد ،جز آنچه نصيب صدام ،بن علي و مبارك شد .
۱۳۸۹-۱۱-۲۰ ۱۴:۴۳
جانبازان و شهداي عزيزي كه در مقابله با فتنه ها و نفاق ايثارگري كردند از جايگاه بسيار مهم و بالايي نسبت به ساير ايثارگران دارند زيرا جنگيدن با فاميل و آشنايان خيلي سخت تر از جنگيدن با دشمن خارجي است .
۱۳۸۹-۱۱-۲۰ ۱۴:۴۳
جهادگران نسل سوم و چهارم انقلاب، سنگر جهاد و فرهنگ جهادگري را در بدترين شرايط سياسي كشور حفظ كردند و نگذاشتند اين موضوع به تاريخ بپيوندد.
۱۳۸۹-۱۱-۲۰ ۱۴:۴۳
اگر در رشته هايي از ورزش موفق نمي شويم به دليل وارد شدن مطالب غير ورزشي است به عبارت ديگر هر كجا روحيه بيسجي مانند عزم ، ايستادگي، شجاعت و شهامت را نداشته ايم ، موفقيتي هم حاصل نشده است . بنابر اين براي كسب موفقيت بيشتر بايد روحيه بسيجي را در ابعاد مختلف
۱۳۸۹-۱۱-۱۹ ۱۴:۴۳
سيد مسعود خاتمي، نامي نيست كه نياز به حاشيه نگاري داشته باشد نام او با بهداري سپاه در زمان جنگ و دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... عجين شده است. در سال ۱۳۵۱ وارد دانشكده پزشكي دانشگاه شيراز شد، در اواخر سال ۱۳۵۸ به سمت فرمانده سپاه استان فارس منصوب شد و از سال
۱۳۸۹-۱۱-۱۸ ۱۴:۴۳
محققان ايراني هرگاه اراده كرده اند توانستند مرزهاي دانش و تكنولوژي را يكي پس از ديگري پشت سر بگذارند و به موفقيت هاي شگرفي نيز دست يابند .حال اگر به اين خصيصه ،ويژگي بسيجي بودن نيز اضافه شود ،سرعت دست يابي به علم و دانش در عرصه هاي جديد ،از سرعت بيشتري بر
۱۳۸۹-۱۱-۱۱ ۱۴:۴۳

صفحات

تبلیغات

شیعیان نیجریه، مسلمانان فراموش شده
واکاوی مفهوم «آتش به اختیار»