حركت كنوني منطقه نتيجه انباشت تدريجي انگيزه ها، فكرها و تصميم ها است كه اكنون بروز كرده است و اين موضوع نيز ناشي از ايستادگي و ثبات قدم ملت ايران ونشانه هاي خوب پيشرفت در ايران اسلامي است.
۱۳۹۰-۰۱-۱۴ ۱۴:۴۳
روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز در گزارشي با فرعي خواندن موضوع ليبي در نظر مقامات كاخ سفيد راهبرد منطقه اي واشنگتن را فراهم كردن فرصت هاي ايجاد شورش هاي موفق در ايران توصيف كرد.
۱۳۹۰-۰۱-۱۴ ۱۴:۴۳
يكي از مراجع تقليد با محكوم كردن جنايات در كشورهاي منطقه و كشتار مردم مسلمان گفت: نبايد نسبت به مسلمان كشي كشورهاي منطقه ساكت بود.
۱۳۹۰-۰۱-۱۴ ۱۴:۴۳
مقامات دفاعي آمريكا از احتمال بركناري فرمانده نيروهاي آمريكايي در افغانستان در تابستان امسال خبر دادند.
۱۳۹۰-۰۱-۱۴ ۱۴:۴۳
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان از تغيير ساختار در اين وزارتخانه در آينده اي نزديك خبر داد
۱۳۹۰-۰۱-۱۴ ۱۴:۴۳
قريب به ۲ ميليون نفر تا كنون از مناطق عملياتي استان خوزستان بازديد كرده اند و با استقبال گسترده مردم به زودي شاهد برگزاري اردوهاي راهيان نور در هر ۱۲ ماه سال خواهيم بود.
۱۳۹۰-۰۱-۱۴ ۱۴:۴۳
در سالي كه رهبر معظم انقلاب، فرمان جهاد اقتصادي را صادر نموده اند، مهندسين و متخصصين وظيفه بسيار سنگيني برعهده دارند
۱۳۹۰-۰۱-۱۱ ۱۴:۴۳
شوراي استانداري بصره تصميم گرفت در حمايت از مردم بحرين و اعتراض به اقدام نيروهاي سعودي در سركوب مردم اين كشور، كالاهاي توليدي عربستان را تحريم كند
۱۳۹۰-۰۱-۱۰ ۱۴:۴۳
نيروهاي امنيتي بحرين بامداد امروز (چهارشنبه) به مسجد كريم اهل بيت (ع) در مدينه حمد حمله كردند
۱۳۹۰-۰۱-۱۰ ۱۴:۴۳
در صورت عدم تغيير بنيادي در سياست هاي ظالمانه آمريكا و حمايت از ديكتاتورهاي منطقه، به زودي توسط ملت هاي مظلوم در دادگاه بين المللي محاكمه خواهيد شد.
۱۳۹۰-۰۱-۱۰ ۱۴:۴۳
زمان براي متوقف كردن برنامه هسته اي ايران از طريق حمله نظامي مدت هاست گذشته است.
۱۳۹۰-۰۱-۱۰ ۱۴:۴۳
برنامه هاي اين وزارتخانه به نحوي است كه هم منافع جمهوري اسلامي ايران و هم منافع امت اسلامي در مقابل مستكبران و ديگراني كه جز دشمني هدف ديگري را دنبال نمي كنند، حفظ شود.
۱۳۹۰-۰۱-۱۰ ۱۴:۴۳
امسال شاهد تحقق يك ميليون نفر روز كار جهادي درمناطق محروم خواهيم بود
۱۳۹۰-۰۱-۰۹ ۱۴:۴۳

صفحات

تبلیغات

شیعیان نیجریه، مسلمانان فراموش شده
واکاوی مفهوم «آتش به اختیار»