امروز زرادخانه فرهنگي ما پر از معارفي است كه پاياني بر آن نيست . به عنوان مثال يك نامه دو برگي اميرالمومنين علي (ع) به مالك اشتر معارفي پايان ناپذير دارد به نحوي كه اگر تا كنون ۵۰۰ عنوان كتاب درباره آن به نگارش در آمده است ۱۰۰۰ عنوان ديگر هم بنويسند ، تما
۱۳۸۹-۰۷-۰۵ ۱۴:۴۳
به گزارش خبرگزاري فارس، علي محمد مودب درباره هفته دفاع مقدس شعري سروده و در اختيار خبرگزاري فارس قرار داده است. مودب اين شعر را براي شهيد محمدحسين مودب سروده كه در دفاع مقدس در مقابل اشرار به شهادت رسيده است. اين شعر به شرح زير است:
۱۳۸۹-۰۷-۰۴ ۱۴:۴۳
ذاكران اهل بيت (ع) مناديان حقيقت در اردوگاه هاي رزمندگان اسلام هستند . لذا از اين ذاكران تجليل مي كنيم تا بگوييم قدر نعمت تان را مي دانيم .
۱۳۸۹-۰۷-۰۳ ۱۴:۴۳
امروز دشمنان اين مردم و نظام ، براي رسيدن به اهداف ازدست رفته شان در ايران اسلامي ، قداست زدايي را به ارزش ها كشانده اند . يعني با برنامه ريزي هايي كه انجام داده اند به دنبال آن هستند تا ازمتن دين و دفاع مقدس ، قداست زدايي كنند.
۱۳۸۹-۰۷-۰۳ ۱۴:۴۳
دوستان! يادتان هست زماني كه روستائيان مي فهميدند بدون هيچ حقوقي فقط به فرمان رهبري از جان عزيزترمان به مناطق محروم ميآييم، ما را سفيران رهبري فرزانه انقلاب دانسته و و دائما ميگفتند: هروقت آقا را ديديد سلام ما را هم برسانيد و بگوييد جوانان و مردان و زنان
۱۳۸۹-۰۷-۰۱ ۱۴:۴۳
سردار نقدي افزود:پيشنهاد ما اين است كه در برنامه پنج ساله پنجم ، دولت همه كارهاي كوچك و پراكنده مانند : ريشه كني بيماري هاي انساني و دام ، جنگل كاري ، آبخيز داري ، آموزش هاي بهداشتي ، ترويج كشاورزي ، اصلاح انهار و نظاير آنرا در قالب بسيج سازندگي به مردم ب
۱۳۸۹-۰۷-۰۱ ۱۴:۴۳
بسيجيان سازندگي در ديدار با رهبر انقلاب سرود زير را سرمي دهند
۱۳۸۹-۰۶-۲۷ ۱۴:۴۳

صفحات