خبرگزاري رويترز خبر داد كه جنگنده هاي فرانسوي برخي از مواضع نيروهاي قذافي را بمباران كردند.
۱۳۸۹-۱۲-۲۸ ۱۴:۴۳
امروز شاهد درخواست هاي مكرر مردمي براي اعزام به بحرين و دفاع از مردم بي دفاع اين كشور هستيم.
۱۳۸۹-۱۲-۲۸ ۱۴:۴۳
بيانيه جمعي از فيلمسازان ايراني در محكوميت حوادث بحرين و ...
۱۳۸۹-۱۲-۲۸ ۱۴:۴۳
ما صرفا براي اداي وظيفه اخلاقي براي جلوگيري از كشتار مردم ليبي اقدام نمي كنيم، اقدام ما عليه قذافي مطابق با منافع انگليسي ماست
۱۳۸۹-۱۲-۲۸ ۱۴:۴۳
برغم اين كه رژيم قذافي اعلام نموده گشودن آتش به روي انقلابيون ليبي و شهروندان اين كشور را متوقف مي كند، با اين حال حملات نيروهاي تابع قذافي عليه مناطق تحت تصرف انقلابيون هم چنان ادامه دارد و غرب خود را براي حمله به ليبي آماده مي كند
۱۳۸۹-۱۲-۲۸ ۱۴:۴۳
رهبر جنبش حوثي در پي كشتار روز گذشته انقلابيون يمني در صنعاء با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه خون هاي ريخته شده ، پاياني بر حكومت رژيم عبدالله صالح است.
۱۳۸۹-۱۲-۲۸ ۱۴:۴۳
گاردين نوشت: پنتاگون يك نرم افزار جاسوسي در شبكه هاي اينترنتي اجتماعي خريداري كرده است
۱۳۸۹-۱۲-۲۸ ۱۴:۴۳
اقدامات آمريكا در منطقه تشكيل ارتش آزادي بخش اسلامي را در پي دارد
۱۳۸۹-۱۲-۲۷ ۱۴:۴۳
كشتار شيعيان بحرين و مردم ليبي در آستانه نوروز باستاني در شرايطي صورت مي گيرد كه برخي نزديكان دولت در تدارك برگزاري جشن جهاني نوروز هستند.
۱۳۸۹-۱۲-۲۶ ۱۴:۴۳
در پي كشتار مردم مسلمان بحرين، طلاب و دانشجويان خشمگين ايراني در مقابل سفارت بحرين تجمع كردند و خواستار پايان اين حركت وحشيانه شدند.
۱۳۸۹-۱۲-۲۶ ۱۴:۴۳
بيانيه سازمان بسيج عشايري در محكوم نمودن دخالت عربستان در كشور بحرين و سركوب انقلابيون
۱۳۸۹-۱۲-۲۶ ۱۴:۴۳
نماينده فراكسيون مستعفي "الوفاق " بحرين از مواضع مراجع تقليد ايران و لبنان در قبال جنايت هاي نيروهاي نظامي بحريني و سعودي عليه ملت بحرين تجليل و قدرداني كرد.
۱۳۸۹-۱۲-۲۶ ۱۴:۴۳
ديري نخواهد پائيد از ارتش سايبري ايران بيشتر بشنويم و بايد اذعان داشت كه راه خاصي براي مقابله با نبردهاي سايبري آنها نيست.
۱۳۸۹-۱۲-۲۶ ۱۴:۴۳
نمايندگان كويتي اعزام نيروهاي سعودي و برخي ديگر از كشورهاي عرب حوزه خليج فارس به بحرين براي سركوب تظاهرات مسالمت آميز مردم در اين كشور را محكوم كردند.
۱۳۸۹-۱۲-۲۶ ۱۴:۴۳
اين ادعا كه روابط جمهوري اسلامي ايران با ديكتاتورهاي منطقه خوب بوده، ادعايي نادرست است چرا كه روابط اين دولت ها بيش از ايران، با دولت آمريكا و حتي رژيم صهيونيستي، حسنه بوده است. حتي برخي از اين دولت‏ها هم پيمان و شريك آمريكا بوده اند در حالي كه از نخستين
۱۳۸۹-۱۲-۲۶ ۱۴:۴۳

صفحات

تبلیغات

شیعیان نیجریه، مسلمانان فراموش شده
واکاوی مفهوم «آتش به اختیار»