مجتبي فردوسي پور تأكيد كرد كه بيداري اسلامي و ضدّيت با رژيم صهيونيستي عوامل اصلي تحولات منطقه هستند.
۱۳۹۰-۰۲-۰۱ ۱۴:۴۳
وزير خارجه كشورمان در خصوص روابط ايران با مصر گفت: طرفين علاقه مندند كه سطح روابط ارتقا يابد، اين يك پروسه است كه مدتي زمان مي برد اما اميدواريم اين اتفاق هرچه زودتر رخ دهد.
۱۳۹۰-۰۲-۰۱ ۱۴:۴۳
يك جريان انحرافي تلاش دارد با بهره برداري خاص و خروج برخي اسناد مقاصد خود را تامين و از عنصر اطلاعات به عنوان اهرمي براي پيشبرد اهداف خود سود جويد
۱۳۹۰-۰۲-۰۱ ۱۴:۴۳
فتنه هاي آينده خطر ناك تر از پيش است و چه بسا منحرفين به نام صالحين در مقابل انقلاب بايستند.
۱۳۹۰-۰۲-۰۱ ۱۴:۴۳
در سال جهاد اقتصادي بايد هرچه مي توانيم سيماي جمهوري اسلامي را درخشنده تر كنيم.
۱۳۹۰-۰۲-۰۱ ۱۴:۴۳
از شما ميخواهم بيش از پيش در انجام مأموريتهاي مهم داخلي و خارجي وزارت اطلاعات اهتمام به خرج دهيد
۱۳۹۰-۰۱-۳۱ ۱۴:۴۳
امروز هيچ دشمني شرايط و تمايل حمله نظامي به ايران مقتدر را ندارد و تعرض نظامي به ايران امري بسيار دور و حتي ناممكن و خودكشي تجاوزگر است.
۱۳۹۰-۰۱-۳۱ ۱۴:۴۳
آيت الله مجتبي تهراني در درس اخلاق خود با موضوع «حيا» گفت: اگر جامعه اي بخواهد اسلامي باشد بايد حيا را تقويت كرد نه بي حيايي را؛ همه چيز از درون حيا مي‎آيد.
۱۳۹۰-۰۱-۳۱ ۱۴:۴۳
هر گونه كوتاهي و قصور در صدور انقلاب ما با فعاليت دشمن جبران خواهد شد و اين امكان وجود دارد كه آنها اين مسير بيداري اسلامي آغاز شده را از مسير منحرف كنند.
۱۳۹۰-۰۱-۳۱ ۱۴:۴۳
سلطاني گفت: حقيقتاً مدعيان دفاع از حقوق زن هرگز مدافع زن نبوده بلكه حامي اصلي سياست هاي اسلام ستيز و ضدانساني آمريكا و دولت هاي غربي هستند.
۱۳۹۰-۰۱-۳۱ ۱۴:۴۳
مسئول پيشين واحد جمع آوري اطلاعات و خنثي سازي عمليات حزب الله مي گويد: وجود ديدگاه هاي متفاوت و اختلاف نظر در بين سرويس ها، نبود هماهنگي و همكاري ميان شاباك و موساد و اشتغال به تجارت مأموران استخدام جاسوس در لبنان از علل ناتواني اطلاعاتي موساد مقابل حزب ا
۱۳۹۰-۰۱-۳۱ ۱۴:۴۳
امسال كه سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده، بسيجيان بويژه اعضاي بسيج كارگري بايد در عرصه جهاد اقتصادي نقش فعال و كليدي ايفا كنند كه اين هم با ارتقاء بهره وري و كاهش مصرف انرژي در كارخانجات و مراكز صنعتي ميسر مي شود .
۱۳۹۰-۰۱-۳۰ ۱۴:۴۳
سازمان بسيج كارگري با همكاري كارخانه هاي بزرگ كشور جهت معرفي و ترغيب مردم در استفاده از كالاهاي ساخت داخل ، مانور خودكفايي و اتكاء به كالاهاي داخلي را با ايجاد بازارچه هاي عرضه توليدات مرغوب داخلي در هفته بسيج كارگري برگزار مي كند .
۱۳۹۰-۰۱-۳۰ ۱۴:۴۳
بسيج كارگري اگر بتواند به درستي نقش وكاركرد خود را براي جامعه كارگري و كارفرمايان بيان كند ،آنها باور خواهند كرد كه بالاترين اميدواري براي كارگران و كارفرمايان ،بسيج است .
۱۳۹۰-۰۱-۳۰ ۱۴:۴۳
انتشار اين خبر محصول عملكرد شتابزده و مسئله‏ دار عناصري است كه ما بايد هميشه نگران حضور آنها در جايگاه‎هاي حساس نظام باشيم.
۱۳۹۰-۰۱-۳۰ ۱۴:۴۳

صفحات

تبلیغات

شیعیان نیجریه، مسلمانان فراموش شده
واکاوی مفهوم «آتش به اختیار»