پس از جنجالي كه بر سر اصالت اوباما رخ داد، اكنون تحصيلات وي هم زير سئوال رفته است.
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۳
به تازگي تعداد ۷ نفر از نيروهاي منافقين در مرز شنگار دهوك در حال خروج از مرز به مقصد كشور يونان ، توسط نيروهاي امنيتي كردستان عراق دستگير و از آنجا به اربيل منتقل گرديده اند.
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۳
يكي از سايت هاي جريان فتنه تصريح كرد كه اصلاح طلبان همواره درمسئله شناسي ،تعيين اوليت ها وارتباط گيري با عامه مردم ضعف داشته و اصولا با ادبيات غير بومي با مردم سخن گفته اند.
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۳
اين نشريه آمريكايي در مقاله اي نوشت: اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران بايد با اقدامات مربوط به برقراري ارتباط مستقيم با مردم ايران مانند انتصاب سخنگوي فارسي زبان در وزارت خارجه آمريكا همراه شود.
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۳
انتشار خبر موفقيت متخصصان ايراني در شناسايي يك ويروس مخرب تازه بازتاب خبري گسترده اي در رسانه هاي غربي داشته است.
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۳
پايگاه خبري "نبا نيوز " از شروع درگيري هاي مسلحانه در يمن طي چند ساعت آينده و تلاش انقلابيون براي تصرف مقرهاي دولتي در اين كشور خبر داد.
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۳
رئيس هيئت نمايندگي ايران در پاناما حاشيه هاي اجلاس پاناما را بازگو كرد.
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۳
عربستان سعودي با نقض آزادي هاي فردي و اجتماعي، زيرپا گذاشتن حقوق زنان، سركوب اقليت هاي ديني و قومي و زنداني كردن نيروهاي آزادانديش يكي از بدترين كشورها در زمينه نقض حقوق بشر به‏شمار مي رود.
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۳
يك روزنامه آمريكايي در گزارشي به بحران قاچاق دختران نوجوان آمريكايي در خيابان هاي آمريكا اشاره كرد و اين امر را يكي از معضلات بزرگ آمريكا خواند.
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۳
آخرين نماز جماعت ما با شهيد شاه آبادي بود. چيزي كه هيچگاه فراموش نمي كنم دعاي او در آخرين سجده نماز بود كه گفت «اللهم اني اسئلك أن تجعل وفاتي قتلاً في سبيلك تحت راية نبيك و اوليائك» و چقدر اين دعا زود مستجاب شد.
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۳
ارلمان انگليس به تصميم وزير خارجه اين كشور مبني بر كاهش بودجه شبكه جهاني بي.بي.سي اعتراض كرده و اعلام كرده است كه نبايد از تدابير كوته فكرانه كنگره آمريكا در كاهش برنامه شبكه هاي برون مرزي پيروي كرد
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۳
مسائل مرتبط به اورانيوم ضعيف شده و مسموميت ناشي از آن، در اين سال هاي گذشته، از زمينه علمي فراتر رفته است.
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۳
مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمايت رهبري است و قانون هم بايد عمل شود اما مجلس هم در مصوبات بايد نيازهاي دولت را مدنظر قرار دهد.
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۳
امام بزرگوار در آن دوران بارها خطاب به مسؤولان مي فرمودند «در جلسات هرچه ميخواهيد بگوييد اما آن را به جامعه نكشانيد زيرا مردم گناهي ندارند.»
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۳
بسيجيان مطالبات فرهنگي خود را بايستي با صراحت و شفافيت مطرح كنند
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۴۳

صفحات

تبلیغات

شیعیان نیجریه، مسلمانان فراموش شده
واکاوی مفهوم «آتش به اختیار»