شهيد رجب بيگي، شهيد شاخص سال ۹۰ و الگوي همه بسيجيان است.
۲۰۱۱-۰۴-۱۲ ۱۴:۴۳
دشمن امروز ضعيف تر و حقير تر از هر زمان ديگري است. سنگرهاي آمريكا يكي پس از ديگري سقوط مي كند و در اين شرايط خطير بايد به وظيفه الهي خود عمل كنيم.
۲۰۱۱-۰۴-۱۲ ۱۴:۴۳
فرمانده كل سپاه با اشاره به اينكه تغيير و تحولات در سال جهاد اقتصادي متوجه نيروهاي تابعه سپاه در مسير نگاه به آينده و درك تحولات است، گفت: تحولات پيش رو در نيروها بايد گسترش يافته و بايد بدنبال تغييرات جديدي در آينده بود.
۲۰۱۱-۰۴-۱۱ ۱۴:۴۳
يك فعال دانشجويي با اعتراض نسبت به برخورد مقامات انتظامي و قضايي با اين دانشجويان معترض به عربستان گفت: اين چهار دانشجو امروز با لباس زندان و با دستبند و پابند همانند مجرمان خطرناك و سابقه دار به دادگاه انقلاب اسلامي مشهد منتقل شدند.
۲۰۱۱-۰۴-۱۱ ۱۴:۴۳
نخست وزير اسبق انگليس در مصاحبه با يك شبكه آمريكايي تاكيد كرد بايد تلاش شود تا تغييرات برنامه ريزي شده در منطقه خاورميانه صورت پذيرد.
۲۰۱۱-۰۴-۱۱ ۱۴:۴۳
ابوترابي فرد گفت: اين طرح هم اكنون در دستور كار كميسيون امنيت ملي قرار دارد و اين طرح در زمان مقتضي خود در مجلس بررسي خواهد شد.
۲۰۱۱-۰۴-۱۱ ۱۴:۴۳
تصور مي شود كه مصر در نظام سياسي بعد از مبارك، به شدت تمايل دارد تا روابط بهتر با ايران و ديگر اعضاي "بلوك مقاومت " دنبال كند.
۲۰۱۱-۰۴-۱۱ ۱۴:۴۳
اگرچه لبنان سرزمين امن انواع فعاليت هاي جاسوسي اسراييل در دهه گذشته بوده اما در دو سال اخير عوامل موساد ضمن اينكه در همه نهادهاي نظامي و انتظامي و ساير ادارات دولتي رخنه كرده بود ولي مهمترين وظيفه آن شبكه هاي جاسوسي و شناسايي ميزان توانمندي قدرت دفاعي حزب
۲۰۱۱-۰۴-۱۱ ۱۴:۴۳
هزاران نفر از مردم آمريكا در اعتراض به سياست هاي جنگ طلبانه آمريكا و سياست خارجي اين كشور همچنين بحران اقتصادي به وجود آمده در آمريكا در شهر نيويورك تظاهرات گسترده اي برگزار كردند.
۲۰۱۱-۰۴-۱۱ ۱۴:۴۳
نوروز جشن ملي و باستاني است و اگر جهاني باشد خوب است، اما نبايد اين گونه كارها را به حساب اسلام گذاشت.
۲۰۱۱-۰۴-۱۰ ۱۴:۴۳
يك منبع آگاه در وزارت خارجه از اخراج تعدادي از ديپلمات هاي كويتي از ايران در چارچوب عمل متقابل خبر داد.
۲۰۱۱-۰۴-۱۰ ۱۴:۴۳
مريم صياد شيرازي گفت: پدرم معتقد بود «خط ها و جناح هاي مختلف مي گذرند ولي آنچه ماندگار است، ولايت است و رهبري كسي است كه مي توانيم به ايشان اقتدا كنيم؛ ولايت تنها خطي است كه تا ظهور آقا امام زمان (عج) در دسترس بوده و مي توانيم از ايشان پيروي كنيم».
۲۰۱۱-۰۴-۱۰ ۱۴:۴۳
كاخ سفيد تلاش مي كند از هنرپيشه ها و خوانندگان مشهور براي پيشبرد ديپلماسي خود در كشورهاي منطقه و جهان استفاده كند.
۲۰۱۱-۰۴-۱۰ ۱۴:۴۳
سران قوا بايد از هرگونه گلايه و دامن زدن به اختلاف سليقه ها پرهيز كنند.
۲۰۱۱-۰۴-۱۰ ۱۴:۴۳
دعا مي كنم ارزش دانشمندان هسته اي بيشتر دانسته شود و از آنان حفاظت شده تا سرمايه هاي اين مرز و بوم از دست نرود.
۲۰۱۱-۰۴-۱۰ ۱۴:۴۳

صفحات

تبلیغات

شیعیان نیجریه، مسلمانان فراموش شده
واکاوی مفهوم «آتش به اختیار»