در شرايطي كه بقاياي حقير منافقين و مزدوران استكبار جهاني در چند خيابان تهران نفس هاي آخرشان را مي كشند، اجتماع ۳۱۳ نفر از نخبگان بسيجي جهادگر در يكي از دور افتاده ترين نقاط ايران براي تدوين راهبرد حركت جهادي كشور ، مايه مباهات و افتخار است.
۱۳۸۹-۱۲-۰۳ ۱۴:۴۳
۱۸ كارگروه تخصصي با حضور نخبگان، پيشكسوتان و مديران گروههاي جهادي سراسر كشور تدوين چشم انداز و راهبردهاي حركت جهادي كشور را آغاز كردند.
۱۳۸۹-۱۱-۳۰ ۱۴:۴۳
خداي متعال دست عنايت و قدرتش را نشان داد و امروز مي بينيد الگويي كه استكبار نمي خواست به جهان معرفي شود الهام بخش ملت هاي جهان است.
۱۳۸۹-۱۱-۳۰ ۱۴:۴۳
علي رغم آنكه دولت هاي قبلي تلاش مي كردند فروغ جهاد را فرود آورند اما در سخت ترين شرايط سياسي طلاب و دانشجويان بسيجي پرچم جهاد را بالا نگه داشتند.
۱۳۸۹-۱۱-۳۰ ۱۴:۴۳
امروز به واسطه بيداري ملت ها ثابت شده ارزش ناوهاي آمريكايي از لگن كمتر است زيرا وقتي ملت ها تصميم بگيرند هم چون مصر عليه دولت هاي وابسته به آمريكا قيام كنند؛ ميلياردها دلار هزينه ناوهاي آمريكايي به اندازه دو ريال هم برايشان سودمند نخواهد بود.
۱۳۸۹-۱۱-۳۰ ۱۴:۴۳
منطق اسلام بالاترين منطق است بنابر اين احتياجي نداريم منطق خود را با زبان شمشير بيان كنيم. به همين علت بسيج به دنبال احياي ابعاد مختلف امر به معروف و نهي از منكر زباني در جامعه است.
۱۳۸۹-۱۱-۳۰ ۱۴:۴۳
فتنه و فتنه گري همان گونه كه از صدر اسلام تا كنون در اشكال مختلف مشاهده كرده ايم، وجود داشته و اين امر تمام شدني نيست مگر اينكه ما موضع خود را در قبال اسلام و مسلمين تغيير دهيم.
۱۳۸۹-۱۱-۳۰ ۱۴:۴۳
كشورهاي استكباري وقتي ديدند براي مقابله با نظام اسلام ايران سلاح نظامي كاربرد ندارد، با شبيه سازي از پيشرفت هاي معنوي ايران و معرفي آن له قدرت نرم مي خواهند جلوي پيشروي فرهنگ انقلاب اسلامي را در دنيا بگيرند اما چون قدرت ها ناشي از قدرت خداوندي است، به نتي
۱۳۸۹-۱۱-۳۰ ۱۴:۴۳
موسسات خيريه فعال در غرب مانند موسسات خيريه خاندان راكفلر كه بزرگترين مفسد اقتصادي و فرهنگي هستند،براي كام جويي و لذت جويي دنيايي است به عبارت ديگر با اين اقدامات به دنبال فرار از پرداخت ماليات براي فعاليت هاي اقتصادي شان هستند.
۱۳۸۹-۱۱-۳۰ ۱۴:۴۳
پايگاه اينترنتي بسيج به آدرس www.basij.ir توسط سردار نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين، در جمع نخبگان و پيشكسوتان حركت هاي جهادي افتتاح شد.
۱۳۸۹-۱۱-۳۰ ۱۴:۴۳
در آستانه ي سالروز قيام ۲۹ بهمن تبريز
۱۳۸۹-۱۱-۲۸ ۱۴:۴۳
هم انديشي نخبگان اردوهاي جهادي با حضور ۳۱۳ نفر از نخبگان و پيشكسوتان جهادي با هدف ميثاق با ولايت، ترويج و تعميق حركت هاي جهادي به منظور بررسي چشم انداز ۱۰ ساله اردوهاي جهادي ۲۸ بهمن الي ۲ اسفند در بشاگرد برگزار مي شود.
۱۳۸۹-۱۱-۲۵ ۱۴:۴۳
حكايتي است غريب و عجيب ، غربت مدافعان حكومت الله در برابر عميق ترين فتنه تاريخ. هشت ماه ايستادند ولي هيچ خبري نيست نه از آويني نه از آهنگران! كسي نيست از ظفرشان در روز عاشورا ، روايت فتح بسازد. آهنگ آهنگران نمي آيد. «اي لشگر صاحب زمان ، آماده باش آماده با
۱۳۸۹-۱۱-۲۵ ۱۴:۴۳
كساني كه هنوز دربرابر فتنه اي كه هدايت آن از خارج محرض شده ،سكوت كرده اند ، منافق هستند به تعبيري اگر دانسته سكوت مي كنند ،منافق هستند .
۱۳۸۹-۱۱-۲۴ ۱۴:۴۳

صفحات