وقف در جامعه اسلامي به عنوان يكي از سنتهاي پسنديده همواره مورد توجه و علاقه مسلمانان بوده است و موقوفات به صورت گسترده و در زمينه‏هايي متنوع در جامعه آشكار شده است. از ديرباز وقف قرآن به مساجد، اماكن مقدسه و بقاع متبركه وجهه همت واقفان متدين بوده است. آنان به قصد تقرب به خدا و خدمت‏به ساحت قدس امام‏عليه‏السلام و اظهار ارادت به عتبه مقدسه رضويه، نسخه‏هاي خطي نفيس خود را با ايمان و اخلاص تقديم داشته‏اند.
۱۳۹۵-۰۹-۱۴ ۱۵:۱۴
بسم الله الرحمن الرحيمسخن در مباني وقف بارويكردي به شناخت جايگاه و اهميت و بستر تشويق ها و جهت گيري ها درقرآن كريم است. اينكه انسان از بهترين اموال خود بخشي را براي ديگران اختصاص دهد و چنين روشي نهادينه شود، و قرآن بگونه اي به اين ارزش انساني هدايت كرده، موضوع بررسي اين مقاله است. هدف اين مقاله، نشان دادن مجموعه پيام هايي است كه در جهت مفهوم سازي و تشويق به وقف و ساخت و ساز آن در قرآن استنباط مي گردد. ادعاي اين مقاله اين است كه چون قرآن كريم از سويي براساس فطرت و خواسته هاي طبيعي انسان نازل شده و در سير تاريخي نزول كتابهاي الهي، پيام خود را آورده و مُصدِق اديان الهيِ پيشين و مُهيمِن و سخن برتر را داردو خود فرموده است: وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (مائده/۴۸) از اين جهت شمول بيشتري در بيان نكات مربوط به حوزه وقف و راه هاي گسترش و جهتگيري و حفظ و نگهداري و ديگر مباحث مربوط به وقف را دارد، اين بحث الگويي روشن از ظرفيت پذيري و جامعيت قرآن و امكان استنباط از اين كتاب است، از اين رو در آغاز توضيح داده خواهد شد كه وقف چيست، با چه شبكه هاي واژگاني و معنايي در قرآن رابطه دارد، و تعاليم قرآني چگونه ظرفيت توسعه و فرهنگ سازي به وقف را مي دهد، و از چه راه هايي به كارهاي نيك و از آن جمله وقف تشويق كرده است، مديريت وقف چگونه بايد باشد و از چه شرايط برخوردار باشد و در نهايت نتيجه گيري ها و برداشتها از اصول مسلم قرآني چه چيزهايي است.كليد واژه: شبكه معنايي وقف، فرهنگ سازي وقف، مصدق و مهيمن بودن. صدقه. باقيات صالحات. ايثار. احسان.
۱۳۹۵-۰۹-۱۴ ۱۵:۱۲
يكي از مهم ترين تمهيدات دين اسلام در راستاي دور انديشي و تامين آينده مسلمين و فرزندان ايشان پايه ريزي سنت حسنه وقف است،چنان كه وقتي به قرآن كريم و روايات اهل بيت (عليهم السلام) و سنت عملي ايشان رجوع مي كنيم، اهميت دو چندان اين سنت زيبا را در مي يابيم. گر چه در قرآن كريم آيه اي به صراحت دال بر وقف وجود ندارد اما از آيات متعددي مي توان وقف را به عنوان يكي از مصاديق بارز اعمال صالحه يا باقيات صالحات يا.... معرفي نمود.
۱۳۹۵-۰۹-۱۴ ۱۵:۰۸
رابطه ي نوجوان و جامعه را مي توان به منشوري چندوجهي تشبيه كرد كه از هر جهت به آن بنگريم يكي از وجه مذكور را درمي يابيم.
۱۳۹۵-۰۸-۱۰ ۱۲:۳۲
پدرومادرم مرا بازيچه ي خود قرار داده اند، با اين كه من ثمره ي ازدواجشان هستم به من و حرفهايم اهميت نمي دهند.
۱۳۹۵-۰۸-۱۰ ۱۲:۲۷
لوغ به معناي رسيدن و كامل شدن است و در اصطلاح به مرحله‌اي از رشد و تكامل در مسير زندگي هر فرد اطلاق مي‌شود كه به تغييرات خاص جسماني و توانايي باروري جنسي منجر مي‌شود.
۱۳۹۵-۰۸-۱۰ ۱۱:۳۹
مدام بحث مي‌كند و پرخاشگر شده است. امكان ندارد كاري را كه از او مي‌خواهيم بلافاصله انجام دهد.
۱۳۹۵-۰۸-۱۰ ۱۱:۳۱
ماه رجب، ماه ولايت و امامت، ماهي است كه رحمت گسترده الهي بر بندگانش مي‌بارد . تنها نياز به مقداري توجه دارد تا اين رحمت‌شامل حال ما نيز گردد .
۱۳۹۵-۰۱-۲۳ ۱۲:۳۷
موضوع پروژه نفود آمريكا در ايران و تسلط آن بر منطقه اخيراً بار ديگر به شكل پردامنه‌ و پربسامدي در فضاي سياسي ايران مطرح شده است. پس از طرح اين موضوع توسط رهبرمعظم انقلاب، تحليل‌هاي مختلفي درباره آن صورت گرفت.
۱۳۹۴-۰۸-۰۷ ۱۱:۳۸
يكي از ويژگي‌هاي حضرت امام خميني به‌صراحت ايشان در برخوردهاي فرهنگي برمي‌گردد، نگاهي به جريان تصميمات و مواضع تاريخي حضرت امام خميني حاكي از وجود روحيه‌اي جسورانه در مسير برخورد با معضلات و مسائل مذهبي و فرهنگي بوده است.
۱۳۹۴-۰۴-۰۳ ۰۹:۵۵
دهه‏ ي اخير را بايد روزگار تهي‌دستي ترانه ناميد. با هجوم تفكرات غربي و ظهور ترانه‌هاي نفريني در اين دهه، شايد گذاشتن اين نام بر اين روزگار حرف تازه‌اي نباشد؛ ترانه‌هاي نفريني و عشق‌هاي تلخ نسبت مشخصي با مدرنيسم دارد.
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۱:۵۶
براساس انديشه‌‌ي امام (ره)، فرهنگ مهدويت بايد در جهت تقويت و زنده نگه داشتن معارف و احكام وحياني، از طريق اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت اسلامي قرار بگيرد. لذا «هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.»
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۱:۴۷
كارشناسان به اهميت دو رويداد محوري (كودتا عليه مصدق و بحران گروگان‌گيري) در شكل‌گيري برداشت عدم اعتماد در روابط ايران و آمريكا اشاره كرده‌اند. ايران، آمريكا را تحت عنوان قدرت امپرياليستي متخاصم مي‌داند كه هدف آن بهره‌برداري و تسلط بر ايران و جهان است؛ چيزي كه باعث بي‌ثباتي منطقه مي‌شود. اين برداشت ذهني در طول زمان تقويت شده است.
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۱:۳۹
در جريان مذاكرات هسته اي، مواضع رئيس جمهور گاه با خطوط قرمز و اصول مورد نظر متفاوت است. از جمله پذيرش پروتكل الحاقي در شرايط كنوني و تأثير آن بر كشور.
۱۳۹۴-۰۳-۲۶ ۲۱:۱۰
در اين پژوهش، با برجسته ساختن نگرش رهبري انقلاب اسلامي ايران به عرصه‌ي روابط بين‌الملل، به تحليل گفتماني گفتار سياسي آيت‌الله خامنه‌اي پيرامون رابطه با دولت آمريكا پرداخته شده است
۱۳۹۴-۰۳-۲۱ ۱۰:۲۵

صفحات

تبلیغات

شیعیان نیجریه، مسلمانان فراموش شده
واکاوی مفهوم «آتش به اختیار»