رابطه ي نوجوان و جامعه را مي توان به منشوري چندوجهي تشبيه كرد كه از هر جهت به آن بنگريم يكي از وجه مذكور را درمي يابيم.
۱۳۹۵-۰۸-۱۰ ۱۲:۳۲
پدرومادرم مرا بازيچه ي خود قرار داده اند، با اين كه من ثمره ي ازدواجشان هستم به من و حرفهايم اهميت نمي دهند.
۱۳۹۵-۰۸-۱۰ ۱۲:۲۷
لوغ به معناي رسيدن و كامل شدن است و در اصطلاح به مرحله‌اي از رشد و تكامل در مسير زندگي هر فرد اطلاق مي‌شود كه به تغييرات خاص جسماني و توانايي باروري جنسي منجر مي‌شود.
۱۳۹۵-۰۸-۱۰ ۱۱:۳۹
مدام بحث مي‌كند و پرخاشگر شده است. امكان ندارد كاري را كه از او مي‌خواهيم بلافاصله انجام دهد.
۱۳۹۵-۰۸-۱۰ ۱۱:۳۱
ماه رجب، ماه ولايت و امامت، ماهي است كه رحمت گسترده الهي بر بندگانش مي‌بارد . تنها نياز به مقداري توجه دارد تا اين رحمت‌شامل حال ما نيز گردد .
۱۳۹۵-۰۱-۲۳ ۱۲:۳۷
موضوع پروژه نفود آمريكا در ايران و تسلط آن بر منطقه اخيراً بار ديگر به شكل پردامنه‌ و پربسامدي در فضاي سياسي ايران مطرح شده است. پس از طرح اين موضوع توسط رهبرمعظم انقلاب، تحليل‌هاي مختلفي درباره آن صورت گرفت.
۱۳۹۴-۰۸-۰۷ ۱۱:۳۸
يكي از ويژگي‌هاي حضرت امام خميني به‌صراحت ايشان در برخوردهاي فرهنگي برمي‌گردد، نگاهي به جريان تصميمات و مواضع تاريخي حضرت امام خميني حاكي از وجود روحيه‌اي جسورانه در مسير برخورد با معضلات و مسائل مذهبي و فرهنگي بوده است.
۱۳۹۴-۰۴-۰۳ ۰۹:۵۵
دهه‏ ي اخير را بايد روزگار تهي‌دستي ترانه ناميد. با هجوم تفكرات غربي و ظهور ترانه‌هاي نفريني در اين دهه، شايد گذاشتن اين نام بر اين روزگار حرف تازه‌اي نباشد؛ ترانه‌هاي نفريني و عشق‌هاي تلخ نسبت مشخصي با مدرنيسم دارد.
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۱:۵۶
براساس انديشه‌‌ي امام (ره)، فرهنگ مهدويت بايد در جهت تقويت و زنده نگه داشتن معارف و احكام وحياني، از طريق اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت اسلامي قرار بگيرد. لذا «هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است.»
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۱:۴۷
كارشناسان به اهميت دو رويداد محوري (كودتا عليه مصدق و بحران گروگان‌گيري) در شكل‌گيري برداشت عدم اعتماد در روابط ايران و آمريكا اشاره كرده‌اند. ايران، آمريكا را تحت عنوان قدرت امپرياليستي متخاصم مي‌داند كه هدف آن بهره‌برداري و تسلط بر ايران و جهان است؛ چيزي كه باعث بي‌ثباتي منطقه مي‌شود. اين برداشت ذهني در طول زمان تقويت شده است.
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۱:۳۹
در جريان مذاكرات هسته اي، مواضع رئيس جمهور گاه با خطوط قرمز و اصول مورد نظر متفاوت است. از جمله پذيرش پروتكل الحاقي در شرايط كنوني و تأثير آن بر كشور.
۱۳۹۴-۰۳-۲۶ ۲۱:۱۰
در اين پژوهش، با برجسته ساختن نگرش رهبري انقلاب اسلامي ايران به عرصه‌ي روابط بين‌الملل، به تحليل گفتماني گفتار سياسي آيت‌الله خامنه‌اي پيرامون رابطه با دولت آمريكا پرداخته شده است
۱۳۹۴-۰۳-۲۱ ۱۰:۲۵
حزب سياسي در لغت، به معني گروهي از مردم است كه با هويت ايدئولوژيك مشترك و با هدف به دست آوردن قدرت حكومت از راه انتخابات و يا از راه‌هاي ديگر سازمان يافته‌اند. اين شيوه‌ي گردآوري افراد براي كسب قدرت سياسي، يك شيوه‌ِي غربي و وارداتي است.
۱۳۹۴-۰۳-۱۷ ۱۲:۲۰
جريان «واقفيه‌ انقلاب اسلامي» پس از رحلت امام (ره) از ولي‌فقيه زمان فاصله گرفت و شدت انحراف آنان را به رويارويي با مكتب امام كشاند. كمتر از يك دهه پس از رحلت امام (ره) پرده‌ها برافتاد و اينان كه با نفاق خود را همراه با انقلاب و امام معرفي مي‌كردند، عملاً ماهيت حقيقي خويش را اثبات كردند.
۱۳۹۴-۰۳-۱۰ ۱۴:۳۵
مي‌توانيم در منظومه‌ي فكري گفتمان انقلاب اسلامي، مسائل امنيتي‌اي را در حوزه‌ي سياست خارجي استخراج كنيم كه تحفظ و امنيت را صرفاً به‌لحاظ فيزيكي و نظامي تعريف نمي‌كند. در اين نوشتار، مفهوم امنيت و بُعد غيرنظامي آن مطلوب نظر است. در اينجا قصد داريم به برجسته بودن بُعد غيرنظامي امنيت در منظومه و دستگاه فكري گفتمان انقلاب اسلامي در سياست خارجي بپردازيم.
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۱۵:۴۲

صفحات