۱۳۹۳-۰۲-۲۸ ۱۲:۴۳
اگر به تاريخچه بيوتروريسم و اقدامات بيوتروريستي تاريخ مانند استفاده ايتاليا از عامل تب زرد در اتيوپي در سال ۱۹۶۰، استفاده شوروي از باران زرد (مايكوتوكسين) عليه شورشيان محلي در سال ۱۹۷۶ و ... نگاهي بياندازيم، متوجه خواهيم شد كه مبناي تعريف بيوتروريست همين استفاده هاي معمول از عوامل بيولوژيك و توكسين هاي آن ها براي از بين بردن دشمن و ايجاد جو رواني بوده است.
۱۳۹۳-۰۲-۲۷ ۱۲:۴۳
در اين مقاله سعي شده است تا مفهوم دين -با تكيه بر جنبه ي ايماني- و تمدن، نسبت و رابطه ي اين دو با يكديگر و تبيين نقش دين در تمدن مورد بررسي قرار گيرد. دين، حقيقتي متعالي و مجموعه اي از قوانين و برنامه هاست كه هدف آن تكامل و سعادت دنيوي و اخروي بشر است. تمدن نيز بن مايه هايي دارد كه اگر اين اصول در كنار هم ديگر نقش پيدا كنند، تمدن شكل خواهد گرفت.
۱۳۹۳-۰۲-۲۲ ۱۲:۴۳
دومين حوزه امر به معروف، مربوط به نظام اسلامي است. اين حوزه ي سياسي كه به تعبير مقام معظم رهبري اولي ترين حوزه ي امر و نهي مي باشد، با سلامت و بقاي نظام در ارتباط بوده و مشتمل بر ابعاد مختلفي مي شود كه از تذكر به بدگويان نظام آغاز شده و تا تذكر و بازخواست مسئولان خطاكار ادامه مي يابد.
۱۳۹۳-۰۲-۲۲ ۱۲:۴۳
اعتدال از دو ريشه «عَدل» از عدالت و «عِدل» به معناي توازن آمده است. لذا اينكه اعتدال به معناي حد وسط يا معناي حد عادلانه است همواره مورد بحث و مناقشه بوده است. با اين حال تأكيد علماي شيعه عمدتاً بر آن بوده است كه اعتدال را مي بايست از ريشه ي عدل به معناي عدالت برشمرد.
۱۳۹۳-۰۲-۲۲ ۱۲:۴۳
اگرچه در دو نگرش، انسان محور بحث است اما تفاوت، در ماندگار بودن وجود انسان است از نگاه وحياني به زندگي. بنابراين با توجه به چنين مباني، يكي از پايه هاي زندگي فرد از مسائل خرد تا كلان نقش خواهد گرفت و رفتار و عملِ بدون نگرش را براي انسان نمي توان متصور بود.
۱۳۹۳-۰۲-۲۲ ۱۲:۴۳
فضاي مجازي، همانند هر مقوله ي ديگري كه در عالمِ واقع وجود دارد، بايد از منظر تهديد و فرصت، توأماً ديده شود. فضاي مجازي، سكه اي است كه بايد دو روي آن را با هم ديد. رويي كه ناظر به فرصت ها و نقاط قوت آن بوده و روي ديگر كه ناظر به تهديدهاي اين فضا مي باشد. بايد دانست كه شناخت صحيح فضاي مجازي و به تبع آن، استفاده ي صحيح و در عين حال حداكثري از اين پديده ي دنياي مدرن، مستلزم شناخت و سپس لحاظ كردن هر دو روي سكه است.
۱۳۹۳-۰۲-۲۲ ۱۲:۴۳
چگونگي تعريف ما از زندگي و پديده هاي آن، قطعاً مدار زندگي مان را عوض مي كند. امروزه تعريف ما مثلاً از پدر بودن يا مادر بودن خراب شده است. يعني به خاطر فضاي زندگي تكنولوژيك، به خاطر فرهنگ هاي القايي، به خاطر تهاجم فرهنگي و بسياري مسائل ديگر، تعاريف ما تغيير كرده است. ما در موضوع فرزند دچار استحاله ي در تعريف شده ايم.
۱۳۹۳-۰۲-۲۱ ۱۲:۴۳
ارتش سوريه در هفته اخير توانست با كنترل بر شهر مهم حمص موفقيتي راهبردي را در تقابل با مخالفان مسلح بدست آورد كه به نظر كارشناسان عقب نشيني شبه نظاميان از حمص قديم نقطه عطفي در طي سه سال جنگ سوريه بود كه آثاري در عرصه مهمي در تحولات آتي در اين كشور خواهد داشت.
۱۳۹۳-۰۲-۲۱ ۱۲:۴۳
براي اين كه نقش امام جواد(ع) به روشني در نظام ولايي و جايگاه ايشان چنان كه هست نمايان و آثار امامت وي به درستي آشكار شود مي بايست نخست جايگاه امامت در فرهنگ قرآني و شيعي دانسته شود. از اين رو پيش از ورود به مسئله ضروري است تا اين مفهوم بازخواني شود.
۱۳۹۳-۰۲-۲۰ ۱۲:۴۳
در اين مقاله به بررسي سه دسته رواياتي كه افراد رجعت كننده را معرّفي مي كنند، مي پردازيم. اين روايات، در سه دسته بررسي مي شوند
۱۳۹۳-۰۲-۲۰ ۱۲:۴۳
فرهنگ والاي ايراني اسلامي به عنوان برجسته ترين هويت مردمان مشرق زمين و فلات ايران ار روزگاران بسيار دور مورد هجمه هاي مختلفي از سوي دشمنان بوده است و در گاهي اوقات با مشكلات عديده اي روبرو شده است كه در زمان هايي كه حكومت هاي ملي در ايران روبه انحطاط و ضعف مي نمود ،اين فرهنگ والاي مردمان سرزمين ايران بود كه پويايي و زنده شدن و رشد و تعالي دوباره اين سرزمين را به دنبال داشت.
۱۳۹۳-۰۲-۲۰ ۱۲:۴۳
ورود به اين وادي، آن هم با بضاعتي اندك، كار دشواري است ولي هر كس به قدر فهمش و هر مجموعه اي به اندازه همت و امكاناتش بايد رسالت فرهنگي و انساني خود را انجام بدهد؛ به ويژه در عصر انفجار اطلاعات و در دهكده ي جهاني ارتباطات و دوران به صدا درآوردن طبل جنگ تمدن ها، كه هر قوم و قبيله اي مي كوشند تا افكار و انديشه هاي خود را در قالب هاي متنوع هنر بريزند و آنها را در عمق ذهن و دل مخاطب خود نفوذ بدهند، مسئوليت سنگين تري وجود دارد.
۱۳۹۳-۰۲-۲۰ ۱۲:۴۳

صفحات

تبلیغات

شیعیان نیجریه، مسلمانان فراموش شده
واکاوی مفهوم «آتش به اختیار»